עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים

עבירות אונס ומעשים מגונים נמנות על העבירות החמורות ביותר שיש. מבצע העבירות הללו פוגע בקורבנותיו בתחום הכי אינטימי שאפשר ובפגיעות קשות ביותר שעוצמתן הרסנית ובהרבה מקרים גורמת לנזקים קשים הן בטווח הקצר, הן בטווח הארוך ולעיתים גם לצמיתות. עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים שהוא גם מומחה בתחום, יכול להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון. 

עבירות אונס ומעשים מגונים

שתי העבירות הללו באות לידי ביטוי במעשים שיש להם משמעות פלילית ומשמעות אזרחית.

אונס

אינוס הינו בעילה של אישה והוא בא לידי ביטוי בהחדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה. המעשה המקביל ביחס לגברים (אך יכול להתבצע גם בנשים) נקרא מעשה סדום והוא בא לידי ביטוי בהחדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או בהחדרת איבר מין לפיו של אדם. החוק מתייחס לשני המעשים הנוראים הללו פחות או יותר באופן דומה, אם כי יש הבדלים מסוימים.

מעשה מגונה

מעשה מגונה הינו מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים והוא יכול לבוא לידי ביטוי במגוון מעשים כמו למשל נגיעה ללא הסכמה בעלת אופי מיני בגופו של אדם אחר, התערטלות או אוננות בפומבי, צילום אדם אחר ללא ידיעתו בעת היותו בשירותים או במקלחת ועוד.

ההתייחסות המורכבת של החוק לעבירות אונס ומעשים מגונים

החוק מגדיר מצבים שונים ונותן הוראות ספציפיות בהתאם לכל מצב ומצב:

ביחס לאינוס

יש חשיבות לנסיבות בהן התבצעה הבעילה. למשל:

 1. שלא בהסכמתה החופשית של האישה;
 2. בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;
 3. כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או
 4. תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האישה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
 5. תוך ניצול היותה של האישה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;
 6. בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות הנ"ל
 7. באיום בנשק חם או קר;
 8. תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;
 9. תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;
 10. בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.
 11. אם הבעילה היתה בהסכמה אך מדובר בקטינה ומה גיל הקטינה והאם הבעילה היתה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין.
 12. אם הבעילה היתה של אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות הבועל כפנוי למרות היותו נשוי.

אלו אינן ההגדרות היחידות והניסוח אינו תמיד זהה לנוסח שבחוק ואין להסתמך עליו.

ביחס למעשים מגונים

יש חשיבות לנסיבות בהן הם התבצעו. למשל:

 1. בנסיבות של חמשת הדוגמאות  הראשונות שפורטו למעלה יש ענישה מחמירה ובנסיבות של חמשת הדוגמאות שבאות אחריהן יש ענישה מחמירה עוד יותר.
 2. אם המעשים המגונים התבצעו תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים.
 3. אם המעשים המגונים התבצעו באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות.

אלו אינן ההגדרות היחידות והניסוח אינו תמיד זהה לנוסח שבחוק ואין להסתמך עליו.

המשמעות הפלילית והמשמעות האזרחית

לכל המעשים המפורטים יש גם משמעות פלילית וגם משמעות אזרחית:

המשמעות הפלילית

המעשים המפורטים הינם עבירות פליליות המוגדרות בחוק העונשין של מדינת ישראל והמורשע בהן עלול לשאת בעונשי מאסר לא מבוטלים, בהליך שבין המדינה לבין הנאשם.

המשמעות האזרחית

המעשים המפורטים הינם גם עוולות אזרחיות המוגדרות בפקודת הנזיקין של מדינת ישראל ובחקיקה נוספת. אדם שנפסק בהליך אזרחי שביצע את המעשים, עלול לשאת בפיצויים משמעותיים לזכות הנפגע שתבע אותו.

חשיבותו של עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים

כפי שתוכלו לראות, המורכבות הינה גדולה ביותר ורק עורך דין שהוא מומחה בתחום יוכל לתת לנפגעות ונפגעי עבירות אונס ומעשים מגונים את המענה המיטבי האפשרי.

מומחה בייצוג נפגעות ונפגעים

עורך דין דורון ויינרייך עוסק מזה שנים רבות בייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין (לרבות אונס ומעשים מגונים) והטרדה מינית  ואינו מוכן לייצג בשום אופן את הפוגעים.  זהו תחום מומחיותו היחיד של עורך דין ויינרייך ועל כן בידיו האפשרות לתת לנפגעות והנפגעים את המענה האופטימלי הנדרש.

פגישת ייעוץ כבר בימים הקרובים

פגישת ייעוץ הינה בעלת חשיבות עליונה מבחינתכם, הן לצורך אפיון המקרה, הן לצורך קבלת המידע הרחב והמדויק ביותר בייחס לאפשרויות הפעולה המתאימות במיוחד לכם, והן לביצוע מהלך מעצים בעל הסיכוי הטוב ביותר להענשת הפוגע ולקבלת פיצוי גבוה ככל שניתן. לחצו כאן ותוכלו להיפגש עם עו"ד ויינרייך כבר בימים הקרובים.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.