אבחנה בין סוגי הטרדות מיניות

לאור שכיחותם העולה של מקרי הטרדות מיניות אשר נחשפים בשנים האחרונות יותר ויותר , בין אם כתולדתן של תנועות בין לאומיות כדוגמת MeToo או שמא כנגזרת של שינויים ותמורות אשר חלו בחברה ובשינוי בהגדרת המותר והנכון, הצורך באבחנה בין סוגי הטרדות מיניות עלה משמעותית. זאת כאשר חשוב לבצע אבחנה ואפיון מדויק של כל מקרה בהתאם לנסיבות אשר הובילו אליו מלכתחילה.

מה היא הטרדה מינית?

בטרם נתייחס למאבחנים השונים אשר מאפיינים את סוגיה השונים של הטרדה מינית, קיים צורך להמשיג את המונח בכדי לנסות לתחם עד כמה שאפשר את הקווים אשר מגדירים אותו.

הטרדה מינית היא התנהגות אשר במהלכה מתבצעת פגיעה בכבוד האדם על רקע מיני, במסגרתו המטריד/הפוגע, מקיים אינטראקציה עם הנפגע כאשר בבסיסה של אותה אינטראקציה הפוגע מתבטא פיזית ו/או מילולית כנגד הנפגע באופן אשר מכיל אלמנט מיני כלשהוא.

הטרדה מינית מעיני המחוקק

הצורך הקרדינלי בהגדרתה של הטרדה מינית לא חמק מעיני המחוקק, שהגדיר באמצעות החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, 6 סוגי התנהגות אשר מהווים הטרדה מינית, וקבע כי התנהגות זו מהווה עבירה פלילית כמו גם עוולה אזרחית אשר מזכה את הנפגע בפיצוי ללא הוכחת נזק או עם הוכחת נזק.

6 סוגי התנהגות אשר מהווים הטרדה מינית על פי החוק

מבין אותם סוגי התנהגות ניתן למנות סחיטה באיומים שבאמצעותם המטריד דורש מן הנפגע גמול מיני כלשהו בתמורה לאי נקיטת צעדים מצידו בעניינו. כמו גם מעשים מגונים (מעשים לצורך ביזוי, גירוי או סיפוק מיניים) מצד אדם אחד כנגד משנהו.

גם כשאדם מציע הצעות חוזרות או מתייחס התייחסויות בעלות אופי מיני לאדם אחר שהראה שאינו מעוניין בהן, יש לראות בכך הטרדה מינית. כאשר קיימים בין 2 הצדדים יחסי מרות, חינוך או טיפול,  החוק פוטר את המוטרד מהדרישה להראות שאינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות. כאשר מדובר ביחסי מרות בעבודה, עפ"י החוק די בהצעה או התייחסות אחת (אין צורך בהצעות או התייחסויות חוזרות).

בנוסף לכך, גם התייחסות מבזה   או משפילה של הנפגע, אשר נוגעת לאופיו המיני או לנטייתו המינית, מהווה גם היא הטרדה מינית.

לבסוף, מציין החוק כי כאשר נעשה פרסום של תצלום, סרט או הקלטת קול המתמקדים במיניותו של אדם מבלי שהאחרון הביע את הסכמתו לכך ובנסיבות משפילות או מבזות, מהווה הפרסום הנ"ל הטרדה מינית.

נסיבותיה של ההטרדה

יש חשיבות רבה לנסיבות אשר קדמו לאותה הטרדה בטרם התבצעה, זאת מכיוון שבאמצעות אפיונה של הסיטואציה טרם לביצועה של ההטרדה, ניתן להבין מה היו הנסיבות ומה מידת הרלבנטיות שלהן.

אבחנה בין סוגי הטרדות מיניות
אבחנה בין סוגי הטרדות מיניות

הטרדה מינית אקראית

הטרדה מינית אקראית היא כזו אשר במסגרתה אין הכרות מוקדמת בין 2 הצדדים אשר נתקלו זה בזה באופן אקראי, בין אם במרחב המרשתת או שמא פרונטלית. במסגרת מפגש זה, המטריד מבצע מעשים אשר נחשבים לכדי הטרדה מינית, כדוגמת הערת הערות אשר בבסיסן התייחסות לא הולמת למיניותו של הנפגע, כמו גם הצעת הצעות בעלות אופי מיני, זאת כאשר האחרון מציין או מראה כי אינו חפץ בכך.

בנוסף לכך, לעתים הטרדה זו לובשת צורה של תקיפה מינית של ממש, כאשר המטריד למעשה מבצע מגע פיזי בנפגע, בין אם במפתיע או שמא באופן מוצהר וגלוי.

אופן הטרדה שכזה הוא פשוט יחסית לזיהוי גם אם המטריד מנסה לתרץ בטענות של חוסר מודעות או תום לב.

הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית עלולה להתרחש גם במסגרת  המרחב התעסוקתי, מצד קולגות או ממונים עלינו, כאשר הטרדות מצד האחרונים הינן מורכבות יותר, עקב החשש מצד הנפגעים מ"מחיר" התלונה כנגד מעסיקם או ממונים מטעמו במקום עבודתם.

הטרדות מיניות במסגרת העבודה עלולות להתבטא ולהתגלם בכל אחד מ- 6 המאפיינים אשר קבע המחוקק להטרדה מינית, למשל כאשר ממונים עלולים לסחוט עובדים הכפופים להם ולדרוש מהם לקיים עימם אינטראקציה מינית כתנאי לקידום ו/או כתנאי למניעתו של שנמוך.

בנוסף לכך, הטרדות מיניות בתוך חלל העבודה עלולות להתבטא בהתייחסויות שונות לעניינים אשר אינם מקצועיים כדוגמת מראהו החיצוני של העובד, האופן בו אותו עובד מתפקד בסיטואציה מינית, הצהרות אודות משאלות לב אשר נוגעות לאותו עובד בהקשר מיני, כמו גם הפצת תוכן מביך בעניינו אשר קשור לאופיו המיני.

ניתן לאבחן גם בין הטרדות מיניות אשר נעשות כהצעה בעלת אופי מיני ותכליתן ליצור מערכת יחסים של "תן וקח" עם הנפגע, לבין הטרדות אשר תכליתן היחידה היא יצירת אקלים מיני במסגרתו הנפגע הופך למושא ללעג כאשר נעשית פגיעה בכבודו ולעתים בשמו הטוב.

הטרדה מינית סטריאוטיפית

גוון נוסף של הטרדה מינית הוא יתבטא בהתייחסות למגדרו ו/או מיניותו ו/או נטייתו המינית של הנפגע.

הטרדה מינית מסוג זה, כרוכה בהתייחסות לנפגע כיצור גנרי חסר זהות ומאפיינים אשר כלל אישיותו כמו גם יכולותיו נגזרות מהיותו חבר באותה קבוצה מגזרית, כגון – אישה, גבר, להט"ב, אדם פעיל מינית וכיו'ב.

מטרתה של הטרדה מינית מסוג זה הוא לקבע נחיתות מעמדית בין הנפגע לבין הפוגע, אשר כתוצאה ממנה, לאחרון ישנן זכויות יתר – עדיפות אשר מקנה לו את היכולת להתבטא ו/או לחדור למרחב הפרטיות של הנפגע בשל אותה תפיסה מעוותת של מערכת יחסים ביניהם.

הטרדה מינית שכזו רווחת בעיקר במחוזות בהם כבר קיימים יחסי מרות מובהקים כדוגמת מקום עבודה, בשל היותה משתלבת כאלמנט נוסף אשר מפריד בין 2 אינדיבידואלים ומסווג אותם כנפרדים, וכפועל יוצא מזה גם כשונים בזכויותיהם.

השלכותיה של נסיבות ההטרדה על תוצאות התביעה

לנסיבות אשר הובילו והולידו הטרדה מינית משקל רב בפרשנות המשפטית של המעשים ואף בעלת השפעה על ההחלטה המשפטית .

כלומר, אף על פי שידו של המחוקק אינה תקיפה דיה בכדי להתעמת עם שכיחותן הרבה של הטרדות מיניות, אזלת יד אשר קיימת במקרים רבים גם בתהליך אכיפת החוק בעניין זה, עדיין לנסיבות יש חשיבות רבה ובכוחן הן להשפיע על המסקנות והן לחזק את מידת הנזק אשר נגרם לנפגע ובהתאם להגדיל את גובה הפיצוי המגיע לו.

מה נכון לעשות כאשר עברנו הטרדה מינית?

לאור כל האמור לעיל, אילו במסגרת עבודתכם, או במרחב הציבורי, או למען האמת בכלל סיטואציה כלשהי עברתם הטרדה מינית מצד כל גורם אשר יהיה, מומלץ במידה רבה לפנות לקבלת ייעוץ והכוונה כמו גם ליווי משפטי הדוק לאורך כל ההליך עד תומו מצד עורך דין שהוא מומחה בתחום .

עורך הדין דורון ויינרייך מייצג אך ורק נפגעות ונפגעי פגיעה מינית, מתוך תפיסה והבנת המשקל הרב כמו גם הנזק חסר התקדים אשר עימו אותם נפגעות ונפגעים נאלצים להתמודד, בעודם מבקשים צדק בעניינם אל מול מערכת אשר לעתים רבות מדי נכשלת בביצוע מלאכה זו במלואה.

באמצעות הסתייעות בשירותי עורך דין דורון ויינרייך אשר מתמחה בהטרדה מינית ומייצג נפגעות ונפגעים בלבד, תוך כדי השמת דגש ניכר על אנושיות כחלק אינטגרלי ממקצועיות, תוכלו לקדם את עניינכם בצורה הטובה ביותר.

שאלות ותשובות בנושא אבחנה בין סוגי הטרדות מיניות

הטרדה מינית יכול להתפרש באופן יחסית רחב – זוהי התנהגות שבמהלכה מתבצעת פגיעה בכבודו של אדם על רקע מיני. הטרדה מינית יכולה להיעשות הן דרך מגע פיזי והן דרך ביטויים מילוליים אשר נוגעים למינו ו/או למיניותו של האדם ומטרידים אותו, באופן שפוגע בכבוד האדם שלו.
החוק למניעת הטרדה מינית קובע שישה סוגי התנהגות המוגדרים כהטרדה מינית. בין סוגים אלו ניתן למנות סחיטה באיומים לביצוע מעשה מיני כלשהו, מעשים מגונים שמבצע אדם באדם אחר לצרכיו המיניים, הצעת הצעות מיניות לאדם אחר, התייחסות מבזה או משפילה לאדם על רקע מיני ועוד.
לא. הטרדה מינית יכולה להתרחש על רקע מגוון רחב של נסיבות. הטרדה מינית יכולה להתרחש למשל במקום העבודה, כאשר המנהל או אחד העובדים מטרידים מינית עובד/ת, או שההטרדה המינית יכולה להיעשות בתוך המשפחה כנגד קטינים במשפחה, או שההטרדה המינית יכולה להתבצע על ידי רופא או גורם מטפל או על ידי אדם זר באופן אקראי לגמרי. אין סוף למגוון המצבים בהם יכולה להתבצע הטרדה מינית.
אם בוצעה בכם הטרדה מינית ואתם מעוניינים שהמטריד ישלם על כך ולא יוכל להטריד יותר אף אחד אחר – תוכלו לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום עבירות המין, על מנת שיפעל עבורכם במישור האזרחי ו/או הפלילי בגין ההטרדה המינית שחוויתם.

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך.

עו"ד דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, תקיפה מינית ועבירות מין. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עו"ד דורון ויינרייך הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.