ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית

יחסי מרות הינה מערכת יחסים בין שני אנשים שמתנהלת תחת השפעת מעמדם או תפקידם. במערכת היחסים הזו יש צד אחד חזק ודומיננטי ובעל השפעה על צד שני שהוא חלש יותר לעומתו ובמקרים רבים תלוי בו וכפוף להשפעתו. כל עוד הכל מתנהל כשורה, אין שום בעיה עם מערכת יחסי מרות כזו. הבעיה נוצרת כאשר הצד החזק – בעל המרות, מנצל את עדיפותו ביחס לצד השני ככלי על מנת להשיג ממנו טובות הנאה מיניות. זהו ניצול מרות אסור ובלתי חוקי.

באילו מערכות מתקיימים יחסי מרות?

יש מערכות יחסים בהן קיימים יחסי המרות מובנים. למשל אלו:

המערכת הצד החזק והצד החלש
מערכת יחסי העבודה המעסיק (בעל חברה מנהל או ממונה מטעמו) לעומת עובדים שכפופים לו
מערכת יחסי שירות בכוחות הביטחון (צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הבטחון האחרים של המדינה) שאינן יחסי עבודה או שירות אזרחי מפקד ישיר או עקיף לעומת פקודיו בכפיפות ישירה או עקיפה
מערכות יחסים הנובעות מיחסי מטפל מטופל, אשר קיימות במסגרת טיפול נפשי, טיפול בריאותי, טיפול רפואי או טיפול פארה-רפואי מטפל (רופא, פסיכולוג, מטפל בתחומים של רפואה משלימה ואחרים) לעומת מטופל
מערכות יחסים בין בגירים לבין קטינים או חסרי ישע הורים, מורים וכו' הפוגעים מינית בקטינים התלויים בהם תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול
מערכות חינוך והשכלה כולל מוסדות להשכלת מבוגרים מורה או מרצה לעומת תלמיד/סטודנט תוך ניצול תוך ניצול יחסי מרות בלימודים
מערכת יחסי אמונה דתית/ נפשית/ מיסטית בכהן דת או במי שמציגים עצמם כבעלי סגולות רוחניות מיוחדות רב, איש דת מוסלמי/ נוצרי/ דרוזי/ צ'רקסי/ אחר ו/או מי שמציג את עצמו כבעל סגולות נפשיות מיוחדות לעומת מאמיניהם
מערכות ציבוריות בעלי תפקידים ציבוריים לעומת אזרחים שמשתמשים בשירותים הציבוריים באמצעות אותם בעלי תפקידים
מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות בעלי תפקיד לעומת בעלי מוגבלות
גופי ספורט מאמנים, מדריכים ובעלי תפקידים לעומת מתאמנים/ חניכים/ שחקנים וכיו'ב

הרשימה הנ"ל אינה רשימה סגורה, היא מפרטת את התחומים העיקריים ואת מערכות היחסים הנפוצות ביותר בהם מתקיימים יחסי מרות ואולם יחסי מרות יכולים להתקיים גם במערכות יחסים אחרות. מה שחשבו הוא שכאשר בתוך מערכות יחסים קיימים פערי כוחות מובנים בין "שחקנים" שונים, סביר שיהיו יחסי מרות בין הצד החזק לצד החלש וייתכנו מצבים בהם יהיה ניצול אסור של יחסי המרות.

מה הסיטואציות הנפוצות בהן מתקיים ניצול לרעה של יחסי המרות?

בתחומים שפורטו מתקיימות מערכות יחסים בין הצד החזק לצד החלש ולהיפך ולעיתים הצד החזק מנצל את עדיפותו לעומת הצד החלש ככלי להפקת תועלת מינית מהצד החלש תוך ניצול "יתרונו" לעומת הצד החלש וחששו של הצד החלש מ"המחיר" שהוא עלול לשלם אם יסרב לצד החזק.

המצבים הללו אינם תיאורטיים – הם מציאותיים לחלוטין וקורים יום יום בכל התחומים האפשריים. איך זה מתבטא במציאות?

מערכת יחסי העבודה

מערכת יחסי העבודה היא מערכת של מעסיקים ומועסקים, שכירים, עצמאיים, קבלני משנה ונוספים. יש בעלי חברות, יש מנהלים, יש ממונים, יש כפיפים ועוד. רוב בני האדם הבגירים עד פרישתם לגמלאות, נמצאים ברוב שעות היום וברוב תקופת החיים הבוגרת, בתוך מערכת יחסי העבודה. זה קורה במקום העבודה תוך כדי העבודה או תוך ניצול מרות ביחסי עבודה בכל מקום אחר.  מערכת יחסי העבודה מולידה מאות מיליוני מצבים של אינטראקציות בין מי שיש לו מרות לבין מי שכפופים למרות הזו. חלקם מנוצלים לרעה.

מערכת יחסי שירות

המשרתים במערכת הצבאית, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, בשירותי הביטחון של מדינת ישראל ובמערכות דומות נוספות, מתחלקים למפקדים בדרגים שונים ולפקודים בדרגים שונים. המינוח יכול להיות שונה במקצת בין ארגון לארגון אך במהות יש מי שנותן פקודות/ הוראות/ הנחיות ויש מי שכפוף לו וחייב למלא אותן. היחסים הללו באופן מובנה כוללים מצבים שבעלי המרות עלולים לנצלם לרעה.

מערכות בריאות

במערכות יחסים בטיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי יש מצד אחד את בעלי המקצוע, הידע והסמכות (רופא, פסיכולוג, מטפל בתחומים של רפואה משלימה ואחרים) שלמדו הרבה שנים והוסמכו לטפל במי שזקוקים לטיפול שהם מעניקים – הפציינטים/המטופלים שמאד תלויים במעניקי הטיפול והם מגיעים אליהם על מנת לשפר את מצבם הבריאותי/הנפשי. בסיטואציות הללו מקבלי הטיפול  נותנים אמון עיוור בנותני הטיפול ונוצרים לא מעט מצבים בהם האמון העיוור הזה מנוצל לרעה ונחצים גבולות של מותר ואסור.

מערכות יחסים בין בגירים לבין קטינים או חסרי ישע

קטינים וחסרי ישע תלויים תלות מוחלטת בבגירים האחראים עליהם וזוהי תלות שמקיפה את כל תחומי החיים. ככל שמדובר בקטין צעיר יותר או בחסר ישע במצב פגיע יותר, כך מוגבלת יכולתם להבחין בין מותר ואסור, מוגבלת יכולתם להביע התנגדות וגדל ה"מחיר" שהם עלולים לשלם אם יתנגדו למי שדואג להם לאוכל, למזון, לביגוד ועוד. יש מי שמנצלים לרעה את המצבים הפגיעים הללו.

מערכות חינוך כולל מוסדות להשכלת מבוגרים

למורים, מדריכים, מנחים, מרצים, יש מכוח מעמדם סמכות ביחס לתלמידים, חניכים, סטודנטים הנמצאים במסגרות החינוכיות בהן הם פועלים. בעלי הסמכות הללו בעצם מחזיקים בידיהם את הכוח להשפיע על  הצלחתם  ועתידם של התלמידים/ הסטודנטים/ החניכים מבחינה מקצועית/ אקדמית/ כלכלית – הם שולטים על שלב חשוב בחייהם – על המקפצה שלהם לקריירה. ניצול לרעה של המצבים הללו קורה והוא אסור כמובן.

מערכות אמונה דתית/ נפשית/ מיסטית בכהן דת או במי שמציגים את עצמם כבעלי סגולות רוחניות מיוחדות

לעומת מערכות אחרות שהן רציונליות, המערכות הללו בנויות על אמונה שברוב המקרים הינה אמונה עיוורת. איש הדת או האדם המציג עצמו כבעל הכוחות המיסטיים, נתפסים כסמכות העליונה שמוצא פיה הוא קדוש וחובה לציית לו. יש מי שמנצלים את הכוחות האדירים הללו ניצול אסור.

מערכות ציבוריות

בעלי תפקידים ציבוריים ונותני שירות ציבורי מחזיקים בידיהם כוח רב. זה נכון בייחס לשוטר שבכוחו לעצור אזרח או לוותר לו, בייחס לפקיד רווחה או עובד סוציאלי שהחלטתם יכולה להקנות הטבות כלכליות או לשלול אותן וזה נכון בייחס להרבה מאד נותני שירות אחרים לאזרחים. את הכוח הזה ניתן לנצל גם לרעה ויש כאלה העושים זאת.

מפעלים המעסיקים בעלי מוגבלויות

בעלי מוגבלות, באופן טבעי, הינם בעלי יכולת נמוכה יותר להבחין בין מותר לאסור ויש להם גם יכולת נמוכה יותר להביע סירוב במקרים בהם בעלי תפקידים המעסיקים אותם עפ"י דין במפעלים שונים, מנצלים לנצל לרעה את כוחם הגדול להשגת טובות הנאה מיניות.

גופי ספורט

מאמנים ובעלי תפקידים בגופי ספורט שונים הינם בעלי סמכות טבעית מכוח תפקידם, ביחס למתאמנים/ חניכים/ שחקנים. הם יכולים להשפיע על קידומם המקצועי והצלחתם הכלכלית של השחקנים, החניכים והמתאמנים השונים וכמובן על מעמדם באותו תחום ספורטיבי.  זהו כוח משמעותי ביחס אליהם ויש כאלה המשתמשים  בו לרעה.

חוששים שנפגעתם  מניצול לרעה של יחסי מרות?

אל תנסו להתמודד לבד, אין תחליף להתייעצות עם עורך דין שהוא מומחה בתחום שישקף עבורכם את מלוא המשמעויות המשפטיות בתחום המשפט האזרחי והמשפט הפלילי, ישמע מכם את כל הפרטים החשובים והרלוונטיים ולאחר שיבין מכם את המאפיינים הספציפיים שלכם, יוכל להציע לכם את המהלך המיטבי בהתאמה אסטרטגית מיוחדת למקרה שלכם.

פגישת ייעוץ עם עורך דין דורון ויינרייך

עו"ד דורון ויינרייך עוסק שנים רבות בייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין והטרדה מינית, נחשב למומחה בולט בתחום זה ומקפיד לעולם לא לייצג את הצד הפוגע. באפשרותכם לתאם עם עו"ד ויינרייך פגישה אישית ודיסקרטית כבר בימים המאד הקרובים ולקבל את כל המידע הדרוש לכם שבכוחו לתת בידיכם את הכלים לפתוח במהלך מעצים במטרה לגרום למי שפגע בכם לשלם ביוקר על מעשיו.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.