הטרדה מינית מצד מנהל ישיר

הטרדה מינית מצד מנהל ישירהטרדה מינית מצד מנהל ישיר הינה חמורה במיוחד כיוון שהיא מהווה ניצול של פערי הכוחות בין הצדדים ועשויה להוות קרקע פורייה ליחסים מנצלים ופוגעניים כנגד העובד. בהתאם לכך, החוק למניעת הטרדה מינית שם דגש מיוחד על הטרדות מיניות שנעשו במסגרת יחסי העבודה. חשוב להכיר את הדין בנושא על מנת לדעת מהן הזכויות שלכם ובאילו מקרים אתם רשאים לתבוע פיצויים.

הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית הינה חוויה מאד לא נעימה, בלשון המעטה – ברוב המקרים מדובר בחוויה משפילה, מבזה וקשה שעלולה להשאיר צלקות נפשיות שמלוות את המוטרד זמן רב. על אף שאין מי שלא יסכים שהטרדה מינית היא תופעה פסולה ומגונה, עדיין אנו נתקלים מדי יום במקרים של הטרדות מיניות, במיוחד כנגד נשים.

אחת התופעות היותר נפוצות של הטרדה מינית הינה הטרדה מינית במקום העבודה – מקום בו רובנו נמצאים שעות ארוכות ותלויים בו מבחינה כלכלית ומבחינות נוספות.

במסגרת יחסי העבודה מתקיימים יחסי מרות בין מנהלים לעובדים ויש מנהלים שמנצלים את יחסי המרות הללו ומטרידים מינית את הכפופים להם, או באופן מילולי באופן של הצעות מיניות או התייחסויות בעלות אופי מיני, או באופן של קבלת טובות הנאה מיניות.

עובדים שנקלעים למצבים כאלה נמצאים במצב בעייתי בו הסירוב הבעת מחאה עלולים לעלות להם במשרתם ובאיבוד מקור פרנסתם.

הטרדות מיניות כאלה יכולות להיות גם בין עמיתים לעבודה וגם שם עלולות להיווצר סיטואציות לא פשוטות למי שהוטרד.

לנוכח הבעייתיות של סביבת העבודה והסכנה שהיא תהפוך לחממה להטרדות מיניות, המחוקק בחר לתת הוראות מיוחדות ביחס להטרדות מיניות בעבודה והוא עשה כך בחוקים שונים ובתקנות ספציפיות.

התנהגויות שנחשבות כהטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהן ההתנהגויות שמהוות הטרדה מינית ובהתאם לכך ייחשבו כעבירות פליליות ועוולות אזרחיות. הגדרות אלו תקפות גם להטרדה מינית שנעשית תוך ניצול מסגרת יחסי עבודה, המוגדרים בחוק כ-"מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא".

חשוב לדעת כי החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס באופן שווה לגברים ונשים והוראות החוק חלות באותה מידה וללא כל הבדל על נשים ועל גברים.

סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני

דרישה לבצע מעשה בעל אופי מיני באמצעות איום נחשבת כהטרדה מינית לפי החוק.

לדוגמא – מעסיק שמאיים על העובדת שלו שיפטר אותה אם לא תקיים עמו יחסי מין.

מעשים מגונים

מעשים מגונים הם מעשים בעלי אופי מיני שנעשו במטרה להשיג גירוי או סיפוק מיני, או לשם ביזוי מיני של המוטרד.

לדוגמא – מעסיק שמלטף את החזה של העובדת שלו, או חושף את איבר מינו בפניה.

האופי המיני של הפעולה ייבחן בהתאם לנסיבות – אם המעשה כשלעצמו אינו בעל אופי מיני מובהק, אך הוא נעשה בסמוך לפעולה אחרת בעלת הקשר מיני, ייתכן ויוחלט כי הוא מהווה הטרדה מינית.

לדוגמא – מעסיק שמחבק את העובד שלו באופן שאינו מיני בהכרח, אך עושה זאת לאחר שהעיר הערות על גופו ומיניותו של העובד.

הטרדה מינית מצד מנהל ישיר
הטרדה מינית מצד מנהל ישיר

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כמו הצעה לקיום יחסי מין מספר פעמים, שזכו לתגובה ברור מצד המוטרד שהראה כי הוא אינו מעוניין, נחשבות להטרדה מינית.

במקרים שבהם המציע הינו מעסיק או ממונה מטעמו, די בהצעה אחת בלבד ואין צורך שהמוטרד יראה שאינו מעוניין בה. כלומר, בשל יחסי המרות בין הצדדים, אפילו הצעה אחת בעלת אופי מיני תיחשב כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה שאינו מעוניין בה.

לדוגמא – מעסיקה שמציעה לעובדת שלה לקיים עמה מגע מיני.

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

התייחסויות חוזרות, ישירות או עקיפות, למיניותו של אדם, באמצעות התנהגות או אמירות בעלות אופי מיני, נחשבות להטרדה מינית כל עוד הן נעשות מספר פעמים והמוטרד הראה למטריד שאיננו מעוניין בהתייחסויות אלו.

התייחסויות בעלות אופי מיני יכולות להיות גם התבדחויות מיניות או הצגת תוכן פורנוגרפי.

גם כאן, במקרה שהמטריד הוא המעסיק או ממונה מטעמו, עקב יחסי המרות בין הצדדים די בהתייחסות אחת בלבד (אין צורך שההתייחסות יהיו חוזרות)  ואין צורך שהמוטרד יראה שאינו מעוניין בה על מנת שתיחשב הטרדה מינית.

לדוגמא – מעסיק שמראה לעובד שלו סרט פורנוגרפי.

התייחסות מבזה או משפילה בעלת אופי מיני

במקרה זה, אמירה מבזה או משפילה המתייחסת למיניותו של אדם, למינו או לנטייתו המינית, עשויה להיחשב כהטרדה מינית, ללא קשר לזהות המטריד והמוטרד וללא קשר למספר האמירות שנאמרו.

לדוגמא – מעסיק שמתבדח במהלך ישיבה על הרגליה המיניים של עובדת הכפופה לו.

הפצת תמונה, סרט או הקלטה הנוגעים למיניותו של אדם

הפצה של תכנים מצולמים או מוקלטים בעלי אופן מיני שיש בהם כדי להשפיל או לבזות אדם, ללא הסכמתו, תיחשב כהטרדה מינית.

לדוגמא – מעסיקה שמעלה לאתר פורנוגרפי סרטון בעל אופי מיני של עובד הכפוף לה.

חזקת יחסי המרות

חזקה זו מתקיימת במקרה שיש מערכת יחסים מינית המתקיימת בין בעל מרות בארגון לבין אדם הכפוף לו באופן ישיר או עקיף.

לפי חזקה זו, אם התקיימה מערכת מינית בין בעל מרות למי שכפוף למרותו, ההנחה היא שהיה כאן ניצול מרות אסור מצד בעל המרות ואם הוא רוצה להפריך את החזקה הזו הנטל לעשות זאת רובץ עליו. הפסיקה קבעה סממנים שונים שמסייעים להפרכת החזקה.

מה עליי לעשות במקרה שהוטרדתי מינית מצד המנהל שלי?

החוק מאפשר אפיקי פעולה שונים בהם ניתן לפעול נגד מי שהטריד מינית והם קיימים במישור האזרחי, במישור הפלילי ובמישור המשמעתי.

על מנת להכיר את אפיקי הפעולה העומדים בפניכם, מומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, על מנת שיוכל להעניק לכם את הסיוע המשפטי הטוב ביותר.

בנוסף למקצועיות שחשיבותה עליונה, חשוב לא פחות שעורך הדין יהיה בעל יכולת אנושית ואמפתית גבוהה ביותר ושיוכל ללוות אתכם באופן המיטבי בתקופה הקשה שעוברת עליכם. החשיבות של כל אלה ועוד יכולה להיות לעיתים ההבדל בין הצלחה לכישלון.

עורך דין דורון ויינרייך הוא בדיוק כזה והרבה מעבר לכך והוא מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, ולעולם אינו מייצג את המטרידים.

אתם מוזמנים לפנות ולתאם פגישה שתתקיים כבר בימים הקרובים, ובכך להתחיל הליך מעצים של סגירת מעגל עם מי שפגע בכם באופן בו ישלם על מעשיו בצורה הקשה ביותר האפשרית עפ"י דין.

הטרדה מינית במקום העבודה היא לכאורה כמו כל הטרדה מינית אחרת, אך עצם העובדה שהיא התרחשה במקום העבודה מעניקה לכך נופך נוסף ודרכי טיפול ייחודיות. כמו כן, כאשר ההטרדה המינית התרחשה במקום העבודה, גם למעסיק עשויה להיות אחריות על האירוע שקרה ולעיתים גם הוא חשוף להליך משפטי.

הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להתבצע  תוך ניצול יחסי מרות, כדוגמת מנהל המטריד עובד בחברה, אך גם יכולה להתבצע  בין עובדים בחברה שאין ביניהם הבדלי סטאטוס. הטרדה מינית בעבודה תיחשב הטרדה שבוצעה במסגרת יחסי העבודה ולא חייבת להתבצע באופן פיזי במשרדי החברה.

ישנו מגוון רחב של התנהגויות אשר מוגדרות כהטרדה מינית  בחוק למניעת הטרדה מינית  בישראל. כל אחת מההתנהגויות הללו נחשבת כהטרדה מינית בין שבוצעה בעבודה ובין בהקשרים אחרים ואולם יש התאמות ייחודיות שבמסגרתן המחוקק התייחס במיוחד להטרדה מינית בעבודה.

אנשים יכולים להציע לאנשים אחרים הצעות בעלות אופי מיני אך ישנו גבול דק בין הצעה לגיטימית לבין הטרדה שחשוב לדייק אותו. כאשר האדם אשר הציעו לו את ההצעה מראה חוסר עניין או סירוב, המשך ההצעה יהיה הטרדה מינית. לעומת זאת כאשר ההצעה היא מצד בעל מרות (כמו למשל הצעה מצד מנהל בעבודה) אין דרישה בחוק שמי שהציעו לו את ההצעה יראה שאינו מעוניין ועצם ההצעה תיחשב כהטרדה מינית. כמו כן אין דרישה שיהיו הצעות חוזרות ודי בהצעה אחת.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.