הטרדה מינית מצד הבוס

הבוס הינו גורם משמעותי ביותר אצל כל אדם בעולם העבודה. הבוס הוא מי שנותן את ההוראות, הוא מי שמקצה משימות, הוא מי שמקבל החלטות משמעותיות, הוא מי שמעריך הערכות תקופתיות, הוא הגורם שמשפיע על הקידום ועל התקדמות הקריירה והוא מי שבכוחו גם לעכב, להעניש ואף לפטר. הבוס הוא בעל המרות. מה קורה כאשר הבוס מנצל את מרותו לרעה? מה קורה כאשר עובד חווה הטרדה מינית מצד הבוס?

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית הינה אחד מהמעשים האסורים האלה:

 1. סחיטה באיומים בדרישה לעשות מעשה בעל אופי מיני;
 2. מעשים לצורך ביזוי גירוי או סיפוק מיניים;
 3. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהראה למטריד שאינו מעונין בהן;
 4. התייחסויות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהראה למטריד שאינו מעונין בהן;
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו, מיניותו, נטייתו המינית;
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקדים במיניותו, ועלולים להשפילו או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

בתי המשפט מרחיבים באופן מתמיד את ההגדרות הנ"ל באמצעות פסקי הדין שלהם.

מה שונה בהטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה הינה אחת מההתנהגויות האסורות הנ"ל, והיא מתבצעת בין אנשים שונים בעולם העבודה (עמיתים, ממונים, מנהלים, קבלנים וכיו'ב).

בהתחשב במאפיינים השונים הקיימים בעולם העבודה, כאשר קיימים יחסי מרות בין המטריד למוטרד, המחוקק  הקל וקבע כי בהתנהגויות האסורות המפורטות למעלה בסעיפים 3, 4:

 1. די בהצעה מינית אחת או בהתייחסות מינית אחת.
 2. אין צורך שהמוטרד יראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.
 3. בתביעה הנובעת מהטרדה מינית כמוגדר בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, במקום שחובת ההוכחה תהיה על העובד (כמקובל), חובת ההוכחה היא על המעסיק להוכיח כי לא פגע פגיעה כאמור, ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.

חובות המעסיק

על המעסיק חלות חובות שונות המוגדרות בתקנות וביניהן החובה לקיים פעולות למניעת הטרדה מינית בעבודה (כמו למשל מינוי אחראית למניעת הטרדה מינית, החלת תקנון למניעת הטרדה מינית, קיום פעולות הסברה והדרכה בתחום ועוד) וטיפול יעיל בברור תלונות או מקרים של הטרדה מינית בעבודה.

הבעייתיות הייחודית בהטרדה מינית מצד הבוס

הטרדה מינית הינה תופעה שמזה שנים יש לה ממדים של מגפה והיא פושה בכל מקום, בכל מגזר, בכל תחום, ללא הבדלי השכלה, מעמד, גזע, מין ועוד.

הטרדה מינית בכל תחום הינה בעייתית בכל הבט אפשרי ומשאירה צלקות ונזקים אצל הנפגעים.

כאשר מדובר בהטרדה מינית שמתבצעת תחת יחסי מרות בעבודה, נוספת בעייתיות ייחודית והיא המצב בו נתון המוטרד שחושש כי לסירוב מצידו להצעות או להתייחסויות המיניות של הבוס או למעשיו המיניים, עלול להיות מחיר גבוה שיכול להתבטא בפגיעה בתנאי העבודה ואף בפיטורים.

במצב כזה העובד נתון בדילמה והרבה פעמים מעדיף להגיב באופן מתון מידי או אף לא להגיב – בתקווה שהמעשים של הבוס לא יישנו. כאן עלול להתחיל להתגלגל כדור שלג בעייתי ביותר.

מה עושים במקרה של הטרדה מינית מצד הבוס

דבר אחד בוודאות לא עושים: לא מאפשרים לבוס להמשיך!

לנפגעי הטרדה מינית בעבודה 3 אפשרויות מרכזיות:

 1. ההליך המשמעתי: הגשת תלונה לאחראית במקום העבודה על הטרדה מינית, האחראית אמורה לקיים בירור התלונה עפ"י כללים והנחיות המוגדרים בתקנות החוק למניעת הטרדה מינית ובעקבות תוצאות הבירור המעסיק אמור לקבל החלטות בהתאם לתוצאות הבירור.
 2. ההליך האזרחי: נקיטת פעולות חוקיות שונות במטרה לקבל פיצוי נזיקי מהמטריד ובמקרים מסוימים המוגדרים בחוק- גם מהמעסיק.
 3. ההליך הפלילי: הגשת תלונה במשטרה, זו מקיימת חקירה ומגישה ממצאיה לפרקליטות וזו מקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום. בעקבות החלטה להגיש כתב אישום יתקיים משפט פלילי נגד החשוד שבינתיים הפך לנאשם. עפ"י הנתונים המתפרסמים מעת לעת, ברוב המקרים התיק הפלילי ייסגר מחוסר ראיות.

אפשר לנקוט בכל האפשריות הנ"ל, אפשר לנקוט בחלק מהן ואפשר לבחור באחת מהן בלבד. מה האפשרות המועדפת? מה הזיקה וההשפעה של אפשרות אחת על האפשרויות האחרות?

התשובה לשאלות אלו תלויה בפרטי המקרה הספציפי, בהעדפות של הנפגע ובעוד פרמטרים.

במקרים כנ"ל, לנפגעים בד"כ אין את הכלים לקבל החלטות לבד והצעד החכם ביותר מבחינתם הוא להתייעץ עם עו"ד שזהו תחום התמחותו והוא בעל ניסיון רב בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית בכלל ונפגעות ונפגעי הטרדה מינית בעבודה בפרט.

עורך דין דורון ויינרייך- מייצג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית בלבד

מזה שנים רבות עו"ד דורון ויינרייך מייצג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית ואינו מוכן לייצג את הפוגעים בשום אופן. לעו"ד דורון ויינרייך ניסיון רב בתחום והוא עוסק בתחום זה בלבד.

ניתן לתאם פגישת ייעוץ עם עו"ד ויינרייך כבר לימים הקרובים ובה לקבל את כל הכלים לקבלת החלטה שמתאימה במיוחד למקרה שלכם. בהתאם להחלטה כזו ניתן להתחיל בנקיטת צעדים נגד מי שפגע בכם. הטרדה מינית מצד הבוס (ומצד כל אחד אחר) היא תופעה שאין לקבל בשום אופן ויש לנקוט נגדה בצעדים נמרצים וחכמים.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.