טיפול בהטרדה מינית

במקרים רבים נשים וגברים שנפלו קרבן להטרדה מינית נותרים חשופים וחסרי הגנה, בייחוד אם הם חשים תחושת אשמה או בושה בנוגע למה שחוו. חלקם מתקשים להבין האם וכיצד המערכת מסוגלת לסייע להם והאם בכלל ניתן להשיג באמצעותה צדק. טיפול בהטרדה מינית דורש התייחסות מיוחדת, מקצועית, רגישה ובלתי מתפשרת מול גורמים רבים.

טיפול בהטרדה מינית במקום העבודה

על פי החוק מעסיקים מחויבים למנות מטעמם אחראי למניעת הטרדה מינית בארגון במסגרת ה"ערוץ" המשמעתי אליו ניתן לפנות כדי להתלונן על הטרדה מינית שאירעה במקום העבודה (בנוסף קיימים ה"ערוץ" הפלילי וה"ערוץ" האזרחי).

האחראי או האחראית ממונים לתפקידם מטעם המעסיק, אך הם אינם חייבים להיות עובדי הארגון.

עליהם לייעץ, להדריך ולספק מידע לעובדי הארגון בייחס להטרדה מינית ומניעתה וכן לטפל בתלונה על הטרדה מינית שהתרחשה ולקיים בירור בנושא.

כל תלונה חייבת להיבדק על ידם ללא דיחוי וביעילות, תוך שמירה על פרטיותם וכבודם של המתלוננים, הנילונים והעדים.

תהליך הגשת התלונה במקום העבודה

את התלונה אפשר למסור לאחראי/ת בכתב או בעל פה ועליו לברר אותה ביעילות וללא דיחוי. החובה לקיים בירור קיימת גם אם לא הוגשה תלונה רשמית ביחס למקרה וגם אם המתלוננים חזרו בהם מתלונתם.

האחראי/ת מחויבים ליידע את המתלוננים בנוגע לכל אלו: דרכי הטיפול, הזכויות שמגיעות להם על פי חוק, תהליך הטיפול בתלונה ומשך הטיפול המשוער.

כמו כן על האחראי/ת לתת למתלוננים מידע על זכותם להגיש תלונה במשטרה ותביעה אזרחית.

בחלק ממקומות העבודה, ככל שיש תנאי מוסכם כזה בהסכם העבודה או ככל שהמתלוננים והנילון מסכימים לכך, ייתכן שתבוצע בדיקת פוליגרף לבירור גרסת המתלוננים והנילון.

תוצאות אלו אינן קבילות כראיה להליכים פליליים ויהיו קבילות בהליכים אזרחיים רק בתנאי שקיימת הסכמה מפורשת מצד שני הצדדים.

החוק איננו מחייב בבדיקת פוליגרף, אך סירוב לה עשוי לעורר חשד שיש לאותו אדם מה להסתיר.

על האחראי/ת למניעת הטרדה מינית במקום עבודה לקיים את הבירור תוך שמירה על כבודתם ופרטיותם של הנילון, המתלונן והעדים.

אם עובדים שהתלוננו על הטרדה ביקשו למשוך את התלונה ולהפסיק את ההליך, על האחראי/ת מוטלת החובה לברר את הסיבה לכך ובמקביל להמשיך לקיים את כל שלבי הבירור בנושא.

המעסיק מחויב להגן על הנפגעים והעדים מפני התנכלות או פגיעה כלשהי במסגרת יחסי העבודה.

על מנת לאפשר זאת על המעסיק להרחיק ככל שניתן את הנילונים מהמתלוננים באמצעים שונים- למשל  הוצאה לחופשה (בתשלום) עד תום הבירור, העברה למחלקה אחרת ועוד.

עם סיום תהליך הבירור, האחראי/ת יכתבו דו"ח שכולל מסקנות הבירור והמלצות מנומקות לגבי המשך הטיפול.

בהתאם למסקנות וההמלצות המעסיק יבחר האם לקבל את ההמלצות ולפתוח בהתאם בהליכים משמעתיים: פיטורין, נזיפה, סנקציה כזו או אחרת כמו למשל הורדה בדרגה או פגיעה בסמכויות (בכפוף לתקנון משמעת ככל שקיים בארגון) מעבר לתפקיד אחר וכד'.

החלטתו תועבר עם הנימוקים בכתב לנילון ולמתלוננ/ת.

טיפול בהטרדה מינית
טיפול בהטרדה מינית

מענה טיפולי לנפגעות ונפגעי הטרדה מינית

במקרים רבים פגיעה מינית גורמת לנזקים נפשיים קשים אצל הנפגעות והנפגעים.

הצלקות הנפשיות הללו יכולות להיגרם כתוצאה מכל סוד של הטרדה מינית בדרגות חומרה שבעיני אחרים יכולות להיתפס כקלות עד חמורות ואולם הפגיעה הנפשית הינה סובייקטיבית וגם השפלה או ביזוי מיניים ללא מגע פיזי, עלולים לגרום לנזקים נפשיים קשים.

לטיפול נפשי במקרים כנ"ל יש חשיבות עליונה. בכוחו של טיפול נפשי כזה, ככל שהוא מתבצע על ידי גורם טיפולי שמתמחה בטיפול בנפגעות ונפגעי טראומה מינית, לאבחן את הבעיה ולטפל בה באופן שישקם את נפשם הפצועה של הנפגעות והנפגעים ויאפשר להם להתמודד טוב יותר עם כל המשמעויות ולראות את האור בקצה המנהרה.

יש פסיכיאטריות ופסיכיאטרים שבנוסף לטיפול עוסקים גם במתן חוות דעת מומחה ביחס לסוג וגובה הנזק שנגרם לנפגעות ונפגעי ההטרדה המינית ופניה במקרה הנכון לאלה, יש לה תרומה נוספת לנפגעות והנפגעים- מעבר לטיפול עצמו.

נפגעות ונפגעי הטרדה מינית עלולים לחשוש מפניה לאבחון וטיפול בגלל הסטיגמה שבעיניהם עלולה לדבוק בהם.

החשש הזה מיותר ובכל מקרה וללא קשר- הפניה, האבחון והטיפול סודיים מתוקף החובות החלות על הפסיכיאטריות והפסיכיאטרים הללו עפ"י דין.

עורך דין דורון ויינרייך שמתמחה בייצוג בענייני הטרדה מינית, תקיפה מינית ועבירות מין ומקפיד לייצג נפגעות ונפגעים בלבד, יוכל בנוסף לייצוג המשפטי גם להפנות את הנפגעות והנפגעים לפסיכיאטרית או פסיכיאטר שזהו תחום התמחותם והם יוכלו להוסיף את הנדבך הטיפולי.

פנייה לעורך דין שמתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית

פנייה לעו"ד ויינרייך היא צעד ראשון חשוב מבחינת הנפגעות והנפגעים כי משמעותה החלטה להפסיק לשתוק ולבדוק איך אפשר להתחיל מהלך שיסגור מעגל מול הפוגע ויעניש אותו קשות על מעשיו.

מומלץ להתייעץ עם עורך הדין דורון ויינרייך בשלב מוקדם ככל האפשר כדי להבין את משמעות המעשים ולקבל פירוט בנוגע לכל זכויותיך.

ייצוג של עורך הדין ויינרייך ישפר משמעותית את הסיכוי שהנפגעים ימצו את זכויותיהם באופן המיטבי ויסגרו מעגל עם הגורם הפוגע.

אם הוטרדתם מינית, פנו לעורך דין דורון ויינרייך בהקדם האפשרי וקבלו תמיכה וליווי מלאים מהרגע הראשון. עו"ד ויינרייך מייצג נפגעות ונפגעים בסבלנות ורגישות רבה ומיישם ניסיון מקצועי עשיר תוך מתן טיפול אישי וצמוד.

כל אלו בנוסף להקפדה על הימנעות מוחלטת מייצוג הפוגעים בעבירות מין, הופכים את עורך דין ויינרייך לגורם המקצועי והאנושי המתאים ביותר לייצוגכם בדרך למיצוי הדין עם הפוגעים. חייגו לתיאום פגישה בהקדם.

הטרדה מינית במקום העבודה היא אמנם הטרדה מינית ככול אחת אחרת, אך עצם העובדה שהיא התרחשה במקום העבודה מטילה אחריות על המעסיק לטפל בה בהתאם להוראות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק). התקנות הללו מחייבות מעסיקים למנות אחראי למניעת הטרדה מינית, לקבוע תקנון, לאפשר לעובדים הסברה והדרכה בעניין הטרדה מינית ועוד.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע מהן ההתנהגויות האסורות המהוות הטרדה מינית. החוק הוא כללי ואמנם כולל התייחסות מיוחדת להטרדה מינית בעבודה ובמוסדות להשכלת מבוגרים ואולם האיסורים כלליים. נפגעות ונפגעים זכאים לפעול עפ"י כל האפשרויות הקיימות עפ"י דין. מומלץ לפנות תחילה לעורך דין שזהו תחום התמחותו על מנת שיאפיין את פרטי המקרה וימליץ מה האפשרות המתאימה יותר במקרה הספציפי לנגעים הספציפיים בנסיבות הספציפיות. 

אין קשר בין הטיפול הפסיכולוגי לבין מיצוי האפשרויות החוקיות העומדות לרשות הנפגעים, אותן אפשרי כמובן ליישם אך ורק באמצעות עורך דין ורצוי שיהיה זה עו"ד שזהו תחום התמחותו.

אם אתם מעוניינים לברר את זכויותיכם וכן לפעול נגד מי שפגע בכם  וודאו שאתם פונים לעורך דין אשר מתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדות מיניות. מומלץ לחפש עו"ד שפרט לכך שיהיה בעל הניסיון והמקצועיות הרבים הנדרשים לתחום זה וכן  עם ניסיון ורגישות מספקת שהכרחיים לטיפול בנפגעות ונפגעים.

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.