חוק התיישנות הטרדה מינית

התייחסות המחוקק להתיישנות בגין הטרדה מינית עברה התפתחות במהלך השנים. ההתפתחות הזו משקפת פחות או יותר את ההתפתחות שעברה החברה הישראלית בהתייחסותה הערכית להטרדה מינית ובעקבותיה גם ההתפתחות שחלה בפסיקת בתי המשפט בכל הקשור להטרדה מינית. כברת הדרך שעברה ההתפתחות הזו אינה מספקת ויש מקום לצעדי ענק נוספים אשר יאפשרו לנפגעות ונפגעי הטרדה מינית לנקוט צעדים משפטיים – תמיד ללא מגבלות של התיישנות.

מהי התיישנות

התיישנות הינה תקופה הקבועה בחוק ומגדירה מה המועד האחרון שעד אליו ניתן לנקוט צעדים משפטיים בעקבות הפרות חוק שונות. ישנה התיישנות אזרחית שמתייחסת לצעדים משפטיים אזרחיים נגד מפרי חקיקה אזרחית וישנה התיישנות פלילית שמתייחסת לצעדים פליליים נגד העבריינים. מאמר זה עוסק בהתיישנות האזרחית בלבד.

התפתחויות בחקיקה בענין התיישנות הטרדה מינית

חוק ההתיישנות מגדיר הגדרות ונותן הוראות בענין התיישנות אזרחית (להבדיל מהתיישנות עבירות פליליות המוגדרת בחקיקה אחרת).

בשנת 1958 בעת שחוק ההתיישנות נחקק לא היתה בחקיקה התייחסות מיוחדת להטרדה מינית. זה היה המצב במשך שנים ארוכות.

החוק הראשון שהתייחס באופן ייעודי, מלא וישיר להתיישנות בענין הטרדה המינית, היה החוק למניעת הטרדה מינית שנחקק בשנת 1998. החוק הזה הגדיר מהי הטרדה מינית ומה החובות החוקיות השונות בייחס אליה. כמובן שגם לפני חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית היו תופעות של הטרדה מינית אך הטיפול בהן היה במסגרת חקיקה אחרת לא ייעודית.

שינוי תקופת ההתיישנות משלוש שנים לשבע שנים

מעת חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית (1998) ועד שנת 2012, תקופת התיישנות בגין הטרדה מינית היתה שלוש!! שנים בלבד (להבדיל מהתיישנות אזרחית רגילה של שבע שנים בד"כ).

העיוות הנוראי הזה תוקן בשנת 2012 עד נכנס לתוקף תיקון חקיקה שקבע שתקופת ההתיישנות ביחס להטרדה מינית תהא זהה לתקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק ההתיישנות (שבע שנים).

הארכת תקופת ההתיישנות ביחס לקטינים שעברו תקיפה מינית או התעללות ועוד

בשנת 2007 נכנס לתוקף תיקון חקיקה נוסף שהאריך ב 10 שנים את תקופת ההתיישנות ביחס למקרים הבאים:

(1) תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין;

(2) התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע שהוא בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;

(3) תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם מלאו לו 21 שנים, תוך ניצול יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.

המשמעות היא ששבע השנים שבתומן תיכנס לתוקף תקופת ההתיישנות יחלו להימנות לא בגיל 18 עפ"י הדין הרגיל אלא בגיל 28 (ועל כן לא תחול התיישנות עד גיל 35).

המידע הנ"ל הוא חלקי ביותר, נועד להמחשה בלבד ואין להסתמך עליו מבלי לקבל ייעוץ משפטי אישי ומדוייק בייחס למקרה הספציפי.

למה חשובה תקופת התיישנות ארוכה במקרים של הטרדה מינית

הטרדה מינית בכלל ובמיוחד עבירות המין הקשות מהוות פגיעות קשות במיוחד בנפשו ובגופו של אדם והן משאירות צלקות עמוקות למשך שנים רבות.

אדם שנפגע מינית צריך להתגבר על קשיים מאד משמעותיים עד שמתגבשת אצלו ההחלטה ועד שנוצרת היכולת לעשות את הצעד הראשון בהתמודדות המאד לא פשוטה שעומדת בפניו.

אותו אדם צריך להתמודד עם החשש מחשיפה של פרטים אינטימיים (בטיפול המשפטי הנכון אפשר לנהוג בדיסקרטיות רבה ולצמצם באופן דרמטי את החשיפה הזו), הוא צריך להתמודד עם טענות אפשריות של הצד השני, עם מעצורים פסיכולוגיים רבים, עם דמויות לעיתים דומיננטיות של הפוגע (למשל ביחסי מרות כמו עם הורה, רופא, בוס) וכיו'ב.

לעיתים יכולות לעבור שנים עד שמתגבשת אצל הנפגעות והנפגעים הבשלות לעשות את הצעד הראשון והזמן שחלף עלול לגרום לאובדן זכות התביעה עקב חלוף תקופת ההתיישנות.

כל הקשיים הללו גדלים שבעתיים כאשר מדובר במי שהיו קטינים בעת הפגיעה המינית.

מהסיבות אלו המחוקק התייחס באופן מיוחד כפי שתואר לעיל ועדיין זה מעט מידי ולא מספיק.

תיקוני חקיקה נוספים שנדרשים בכל הקשור להתיישנות הטרדה מינית

לנוכח אופיין המיוחד של ההטרדות המיניות ועבירות המין למיניהן, חשוב שהמחוקק יבטל את תקופת התיישנות ויכשיר מציאות אחרת בה אדם שנפגע מינית יהא זכאי לנקוט צעדים משפטיים בכל עת שהיא ולא משנה כמה זמן חלף מהפגיעות המיניות.

בעקבות תנועת ME TOO נפגעות ונפגעי הטרדה מינית ועבירות מין למיניהן מציפים פרשיות שונות לאחר חלוף תקופת ההתיישנות ואנו שומעים השכם והערב על פוגעים מיניים שבעקבות זאת מתפטרים מתפקידיהם ומתנצלים על מעשיהם ויש גם כאלה שמשלמים פיצויים לנפגעות והנפגעים במסגרת הסכם מיוחד. זה טוב אבל זה לא מספיק וחשוב שהסנקציות החוקיות היו נשארות בתוקף לתמיד מבלי לייצר עיר מקלט למי שפגע מינית וקורבנו מנוע מנקיטת צעדים משפטיים עקב חלוף תקופת ההתיישנות.

 

חוק התיישנות הטרדה מינית

מה מומלץ לעשות במקרה שעברתם פגיעה מינית וחלף זמן?

עורך דין דורון ויינרייך מומחה בתחום ועוסק במלוא זמנו בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית ועבירות המין השונות (ולעולם אינו מייצג את הפוגעים). בפגישה אישית, דיסקרטית ובלתי מחייבת, עורך דין ויינרייך יבדוק אתכם את כל הפרטים וגם אם חלה התיישנות באופן פורמלי – האם במקרה שלכם חל אחד החריגים המוגדרים בחוק ההתיישנות להארכת תקופת ההתיישנות ומה הצעדים המיידיים שמומלץ לנקוט.

אל תאבדו זמן נוסף ופנו לתאם פגישה שתוכל להתקיים כבר בימים הקרובים.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מספר שנים לאחר ביצוע הפרת חוק מסוימת תחול עליה התיישנות. בחלוף תקופת ההתיישנות כבר לא יהיה ניתן להעמיד לדין ולהפעיל הליכים משפטיים בעקבותיה. בעבירות פליליות תקופות ההתיישנות משתנות בין עבירה אחת לאחרת על פי חומרתה והן על פי גילו של הקורבן, בהפרות חוק אזרחיות תקופת ההתיישנות בגין הטרדה מינית הינה 7 שנים, כשהקורבן הוא קטין, בהפרות החוק החמורות 7 השנים יתחילו להימנות מגיל 28 הניסוח כאן הוא כללי וסכמתי, המידע המדויק מפורט בחוק.

אכן כן, תום תקופת ההתיישנות על עבירת מין שבוצעה בקטין ארוך הרבה יותר מאשר עבירת מין שבוצעה בבגיר. הרעיון העומד מאחורי תיקון החוק אשר נכנס לתוקפו בשנת 2007 הוא לאפשר לקורבנות לעכל את שעברו ולהגיע לבשלות הדרושה על מנת לנקוט בפעולות החוקיות השונות במועד שמעבר לתקופת ההתיישנות שקדמה לתיקון החוק.

גם אם עברתם תקיפה מינית לפני זמן רב, יש סיכוי סביר שעוד לא חלה התיישנות על כך ויכול להיות שאתם עוד יכולים לנקוט פעולות חוקיות נגד  מי שפגע בכם. כדאי לפנות לקבל ייעוץ וליווי מעורך דין דורון ויינרייך על מנת להבין אילו אפשרויות עומדות בפניכם.

מטרתה של תקופת ההתיישנות היא לאפשר לקורבנות הטרדה מינית ועבירות מין שהיו קטינים בעת ביצוע העבירות ולכן נתקלים בקשיים רבים להכיל ולעכל את מה שעברו, לקבל החלטות על צעדים משפטיים גם בגיל מאוחר יותר.

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.