חובת דיווח פגיעה מינית

בנובמבר 1989 נכנסה לתוקף חקיקה שהחילה חובת דיווח במקרים מסוימים שיפורטו כאן. מה שגרם לכך הוא מקרה מזעזע בו באוקטובר 1988 ילדה בת 3 אושפזה בבית חולים כשהיא מחוסרת הכרה לאחר שעברה התעללות קשה וממושכת מצד בן משפחתה אשר גרם לה חבלות גוף קשות כולל כוויות ופגיעות מיניות. הילדה נפטרה בפברואר 1989. מאוחר יותר התברר שבני משפחתה, שכנים, חברים וכנראה גם הגננת, ידעו על ההתעללות המחרידה ולא התערבו ולא דיווחו. חוק חובת דיווח מצמצם עד מאד מצב בו תופעות קשות כאלה יכולות להישנות.

 

חוק חובת דיווח

"חוק חובת דיווח" הוא בעצם תיקון 26 לחוק העונשין של מדינת ישראל שנכנס לתוקף בנובמבר 1989 ובא לידי ביטוי בסעיף 368ד לחוק העונשין. מטעמי נוחות נשתמש כאן במינוח "חוק חובת דיווח" או "התיקון" או "החוק".

מה אומר החוק ועל מי חלה חובת דיווח

החוק מטיל חובת דיווח על עבירות פגיעה והתעללות בקטינים ובחסרי ישע (לא רק עבירות מין) בידי האחראי עליהם. המידע המפורט כאן נועד לתת מושג כללי בלבד והוא חלקי וסכמתי ולפיכך אין להסתמך עליו אלא רק על האמור בחוק עצמו ורק לאחר קבלת ייעוץ משפטי ספציפי.

מי נחשב אחראי על קטין או חסר ישע

אחראי על קטין או חסר ישע עפ"י חוק חובת דיווח הוא אחד מאלו:

(1)   הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע – מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;

(2)    בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו, בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(3)    מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.

מתוך החובות על פי החוק

על מי מוטלת החובה מה החובה ענישה
כל אדם במקרה של יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה מאסר שלושה חדשים
רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד בו נמצא קטין או חסר ישע אם עקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו – חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה מאסר ששה חדשים
אחראי על קטין או חסר ישע היה לאחראי יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה; העובר על הוראה זו מאסר ששה חדשים
כל אדם היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 347, 348 ו-351 לחוק העונשין, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה מאסר שלושה חודשים
רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד בו נמצא קטין או חסר ישע אם עקב עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 347, 348 ו-351 לחוק העונשין, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה מאסר שישה חודשים
אחראי על קטין או חסר ישע אם היה לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה בקטין או בחסר ישע עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 347, 348 ו-351 לחוק העונשין, בידי בן משפחה שטרם מלאו לו 18 שנים, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה מאסר שישה חודשים
מנהל או איש צוות במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348, או עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף 368ב(ב) או עבירת התעללות לפי סעיף 368ג, חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק או למשטרה מאסר שישה חדשים

התרומה הגדולה של החוק

עד חקיקת החוק, אדישות או עצימת עיניים או שתיקה עקב איומים או עקב סיבה אחרת, מצד מי שנודע לו על פגיעה או התעללות בקטין או בחסר ישע כולל על פגיעה מינית בהם, עלולות היו להביא להמשך הפגיעות הללו ולתוצאות חמורות ביותר כמו במקרה של הילדה בת ה 3 שנפטרה בבית החולים לאחר 5 חודשי אשפוז בחוסר הכרה כתוצאה מההתעללות הנוראית שעברה (ר' בתחילת מאמר זה).

חובת דיווח פגיעה מינית
חובת דיווח פגיעה מינית

מאז חקיקת החוק

מאז חקיקת החוק, המצב הזה השתנה באופן קיצוני וחובת הדיווח שהוחלה על מגזרים רחבים כפי שמפורט למעלה, בכוחה לפחות לצמצם באופן דרמתי את המקרים שהפגיעות יעשו במחשכים ואף אחד לא ישים לב והפוגעים ימשיכו לפעול באין מפריע.

החוק אינו מושלם

קל להבחין שכל החובות על פי החוק הנ"ל חלות רק ביחס לקטינים או חסרי ישע. פגיעות מיניות או התעללות ברוב האוכלוסייה שאינו עונה על הגדרת קטין או חסר ישע, נותרו ללא חובת דיווח כנ"ל וחבל.

מה עוד ניתן לעשות נגד הפוגעים?

החוק מעניק כלים משפטיים שונים הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי ושימוש חכם בהם יכול להוות אמצעי הרתעה וכמובן לגרום להפסקת הפגיעות ולהענשת הפוגע.

הצעד החכם במקרה של פגיעות מיניות

הסתייעות בעורך דין שהוא מומחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה ותקיפה מינית הינה צעד הכרחי על מנת להבין את כל המשמעויות החוקיות של המעשים שנעשו, את כל האפשרויות החוקיות העומדות לרשות הנפגעים ואת הצעדים המומלצים ביותר עבורם בהתאמה אישית ובראיה אסטרטגית.

לסיכום

עורך דין דורון ויינרייך מקדיש את כל זמנו לייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הטרדה מינית ועבירות מין ולעולם אינו מייצג את הפוגעים. בפגישת ייעוץ בלתי מחייבת, דיסקרטית, יסודית ואמפתית עם עורך דין דורון ויינרייך תוכלו כבר בימים הקרובים להתחיל מהלך מעצים מבחינתכם ולבחון יחד איתו מה הדרך בעלת הסיכויים הטובים ביותר להעניש מי שפגע בכם וכן להתחיל במהלך של סגירת מעגל שמאד חשוב מבחינתכם.

חובת דיווח מעוגנת בחוק הישראלי והיא חובתם של גורמים מסוימים המוגדרים בחוק, אשר נודע להם על ביצוע עבירת מין בקטין או שיש להם יסוד סביר להניח שבוצעה עבירה כזו לדווח על כך לגורמים המוגדרים בחוק.

בין האחראים לדווח: כל אדם שנודע לו או שיש לו יסוד סביר להניח, רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד בו נמצא קטין או חסר ישע ואחראי על קטין או חסר ישע.  

אחראי על קטין הוא אדם אשר אמור לדאוג לקטין עפ"י חוק. ראשית, האחראים על הקטין הם כמובן הוריו אך באם הם אינם "בתמונה", האחראי יהיה מי שדואג לקטין  למחייתו וצרכיו. אחראי יכול להיות בן משפחה, אך במקרים בהם הוא אינו גר בבית, גם אדם חיצוני.

באופן כללי מוטלת חובת דיווח על כל אדם אשר נודע לו או יש לו יסוד סביר להניח שבוצעה עבירת מין בקטין על ידי מי שאחראי עליו. מעבר לכך, אנשי טיפול ושירות צריכים לדווח גם כן, גם אם היוודעו למקרה במסגרת תפקידם ואמורים כביכול לשמור סודיות עקב כך.

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.