הטרדה מינית של קטינים

הטרדה מינית של קטינים הינה עבירת מין חמורה. קטין שיעבור הטרדה מינית יוכל לתבוע פיצויים מהמטריד עבור הנזק שנגרם לו. מה נחשב להטרדה מינית של קטינים? אילו פיצויים קטין יוכל לתבוע מהפוגע? מהי תקופת ההתיישנות של עבירות מין בקטינים? כל זאת ועוד – בהמשך המאמר.

הטרדה מינית של קטינים ושאלת ההסכמה

במקרים רבים השאלה אם מעשים מיניים נעשו בניגוד לחוק תלויה, על פי רוב, בשאלת ההסכמה. מעשים מיניים או אמירות מיניות, שנעשים בהסכמה יהיו כשרים בעוד שמעשים מיניים הנעשים בחוסר הסכמה ייחשבו לעבירות מין ולעוולות עפ"י החוק האזרחי.

עם זאת, המחוקק לא מסתפק בהסכמה גרידא. על ההסכמה להיות הסכמה תבונית, חופשית ומרצון. כך, למשל, הסכמה של מטופל לקיום מעשים מיניים עם המטפל שלו לא נתפסת כהסכמה חופשית ומרצון אלא להסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי התלות שבין המטופל לבין המטפל ולכן מעשים מיניים שכאלו – הינם אסורים.

החוק אף מתייחס באופן שונה ליכולתם של קטינים להסכים לביצוע מעשים מיניים. בגילאים מסוימים, לקטינים אין כל יכולת להסכים למעשים מיניים וכל מעשה מיני המערב קטין ייחשב להטרדה מינית של קטינים ולעבירת מין. בגילאים מבוגרים יותר, קטינים יוכלו להסכים למעשים מיניים אך הסכמה זו תהא מוגבלת.

כעת, נעסוק בהתנהגויות עצמן הנחשבות להטרדה מינית של קטינים. לאחר מכן, נתמקד בהטרדה מינית של קטינים בתוך המשפחה ובתקופת ההתיישנות של עבירות אלו. לבסוף, ניגע בעבירות מין בקטינים באופן כללי ורחב יותר מעבירת ההטרדה המינית של קטינים.

מה נחשב להטרדה מינית של קטינים?

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998, מגדיר מספר התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית. על פי סעיף 3 לחוק, כל אחת מההתנהגויות הבאות נחשבת להטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אשר הביע את התנגדותו להתייחסויות אלו;
  4. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהביע התנגדותו להצעות;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם.

 

לעניין הטרדה מינית של קטינים, רלוונטיות במיוחד התנהגויות 2-4: מעשים מגונים, התייחסויות מיניות חוזרות והצעות מיניות חוזרות. זאת, מאחר שהתנהגויות אלו מורחבות כאשר הן מבוצעות בקטינים. נפרט אודות כל אחת מהן.

 

מעשים מגונים

מעשים מגונים מוגדרים בחוק העונשין כמעשים הנעשים לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיני. המעשים יכולים להיות מבוצעים באדם אחר, דוגמת נגיעות מיניות או נשיקות כפויות, או בפני אדם אחר, דוגמת אוננות פומבית או התערטלות בפני אחר. כפי שהקדמנו, המעשים ייחשבו למעשים מגונים ולעבירת מין אך ורק אם הם בוצעו בחוסר הסכמה. ככל שהמעשים בוצעו בהסכמה, הם נחשבים ללגיטימיים בעיני החוק.

 

מעשים מגונים בקטינים

כאשר המעשים מבוצעים בקטינים, שאלת ההסכמה אינה רלוונטית. קטינים בגילאי 16 ומטה לא יכולים להסכים הסכמה חופשית ומדעת למעשים שכאלו והמעשים ייחשבו, תמיד, למעשים מגונים. כמו כן, מעשים מגונים בפני אחר ייחשבו למעשים מגונים רק אם הם נעשו בפומבי. אולם במקרים בהם המעשים מבוצעים בפני קטין שטרם מלאו לו 16 שנה, המעשים יוגדרו כמעשים מגונים וכהטרדה מינית של קטינים אף אם הם לא בוצעו בפומבי.

זאת ועוד, מעשים מיניים שבוצעו בקטינים בגילאי 16-18 בהסכמה, אך ההסכמה הושגה תוך ניצול יחסי מרות או חינוך, ייחשבו אף הם למעשים מגונים. כך גם אם קיימים הפרשי גיל של יותר מ 3 שנים בין הקטין לבגיר. כפי שניתן להבחין, המחוקק מרחיב את סט המעשים שייחשבו למעשים מגונים ולהטרדה מינית ביחס לקטינים. מלבד הרחבת ההגדרה ביחס לקטינים, החוק אף מחמיר בענישה על מעשים מגונים בקטינים.

 

התייחסויות והצעות מיניות חוזרות

כפי שראינו, התייחסויות והצעות חוזרות נחשבות להטרדה מינית. זאת, כאשר האדם כלפיו מופנות ההתייחסויות או ההצעות, מביע את התנגדותו להצעות ולהתייחסויות אלו. בהיעדר התנגדות ובהיעדר חזרתיות, ההצעות וההתייחסויות לא תיחשבנה להטרדה מינית.

 

התייחסויות והצעות מיניות חוזרות לקטינים

כאשר מושא ההצעות וההתייחסויות המיניות טרם הגיע לגיל 15, עצם ההתייחסויות וההצעות המיניות תוגדרנה כהטרדות מיניות בקטינים, אף אם הקטין לא הביע את התנגדותו לאותן ההצעות וההתייחסויות האמירות לבדן נחשבות להטרדה מינית של קטינים, ללא תלות בתגובת הקטין לאמירות.

ביחס לקטינים בגילאי 15-18, האמירות תיחשבנה להטרדה מינית אף בהיעדר התנגדות, ככל שהן נאמרו מצד בעל מרות כלפי הקטין. כך, ביחס לאמירות של מורה של הקטין, בן משפחתו, מדריך שלו בתנועת נוער, פסיכולוג של הקטין, רופאו וכדומה, אין צורך שהקטין יביע התנגדות לאמירות המטרידות אף אם מלאו לו 15 שנה.

 

הטרדה מינית של קטין במשפחה

לצערנו הרב, רבות מעבירות ההטרדה המינית בקטינים מבוצעות בתוך המשפחה, עת קרובו של הקטין מטריד אותו ופוגע בו במשך שנים. על פי רוב, הטרדה מינית זו תהיה מסוג מעשים מגונים. מעשים אלו ייחשבו למעשים הנעשים תוך ניצול יחסי השגחה ויטופלו בחומרה, אף אם הקטין בן 16 עד 18. העונשים על הטרדה מינית של קטין במשפחה, יכולים להיות כרוכים בהרבה שנות מאסר.

 

הטרדה מינית של קטין במשפחה – תקופת ההתיישנות

לא אחת, קטינים שנפגעו מינית על ידי בני משפחתם מדחיקים את זיכרונותיהם ונמנעים מלהגיש תלונות במשטרה או מנקיטת פעולה חוקית אחרת במשך שנים. בשל כך, המחוקק האריך במידה ניכרת את תקופת ההתיישנות על פגיעות מיניות בקטינים.

בדרך כלל תקופת ההתיישנות תתחיל להימנות רק מהגיע הקטין לגיל 28, כלומר הליך אזרחי לקבלת פיצויים ניתן יהיה לנקוט עד גיל 35 והליך פלילי ניתן יהיה לנקוט עד ליום בו הקטין יגיע לגיל 38. יש בענין זה חריגים רבים ומומלץ להתייעץ עם עורך דין שמומחה בתחום בהקדם האפשרי.

הטרדה מינית של קטינים

עו"ד דורון ויינרייך

נפגעתם מהטרדה מינית בילדותכם? רוצים להגיש תביעה כנגד הפוגע? עו"ד ויינרייך הינו עו"ד וותיק ומנוסה בתחום ההטרדות המיניות והוא יוכל לסייע לכם בהליך התביעה ולייצג אתכם נאמנה. עורך דין דורון ויינרייך מייצג רק נפגעים ונפגעות ולעולם לא את הצד הפוגע.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.