הטרדה מינית על ידי מורה

מורים אמונים על חינוך דור העתיד. זאת, בין אם מדובר במורים ביסודי, בתיכון או במוסדות להשכלה גבוהה. בין המורה לבין תלמידיו מתקיימים יחסי אמון ויחסי חינוך, הנובעים מאופי הקשר ביניהם. יחסי חינוך אלו מזכירים את יחסי המרות המוכרים לנו, כאשר למורה יש מרות על תלמידיו. לעיתים, מורים מנצלים מערכת יחסים זו ואת האמון שנותנים בהם לביצוע הטרדות מיניות. להלן נעסוק בהטרדה מינית על ידי מורה.

מהי הטרדה מינית

לפני שנעמיק בהטרדה המינית על ידי מורה, חשוב להבין תחילה מה מוגדר כהטרדה מינית באופן כללי. סעיף 3 לחוק למניעת הגדרה מינית מגדיר כל אחד מהמעשים הבאים כהטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אשר הביע את התנגדותו להתייחסויות אלו ;
  4. הצעות מיניות חוזרות כאשר הניצע הביע את התנגדותו להצעות המיניות;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם וכן לנטייתו המינית.

 

במסגרת יחסי מרות (כמו למשל יחסים בין מורה לתלמיד) אין צורך שמי שכפוף למרות יביע את התנגדותו להצעות או להתייחסויות הנ"ל. נעמיק במעשים היותר שכיחים כאשר מדובר בהטרדה מינית על ידי מורה. מעשים אלו בדרך כלל הם מעשים מגונים, התייחסויות מיניות חוזרות והצעות מיניות חוזרות.

מעשים מגונים

מעשים מגונים מוגדרים כמעשים הנעשים לשם סיפוק, גירוי או ביזוי מיני. כל אימת שמעשים אלו נעשים ללא הסכמה, הם ייחשבו למעשים מגונים. מנגד, מעשה שנעשה בהסכמת שני הצדדים, לא ייחשב למעשה מגונה – בתנאי שההסכמה של שני הצדדים היא הסכמה חופשית ומרצון למעשים והיא אינה במסגרת של יחסי מרות.

חוק העונשין לא מציג רשימה ברורה של מעשים הנחשבים למעשים מגונים. עם זאת, על בסיס הפסיקה ולשון החוק, נציג רשימה חלקית של מעשים מגונים. חשוב להדגיש כי לא מדובר ברשימה ממצה וייתכנו בהחלט מעשים נוספים שיוגדרו אף הם כמעשים מגונים.

 

מעשים מגונים – רשימה

  1. נגיעות באיברים מוצנעים
  2. נשיקות כפויות
  3. חיבוקים כפויים
  4. אוננות בפני אדם אחר
  5. התערטלות בפני אחר בפומבי

 

מעשים מגונים על ידי מורה

כאמור, בהינתן הסכמה, מעשים מיניים לא יוגדרו כמעשים מגונים. אולם הסכמתה של תלמידה למעשים מיניים עם מורה שלה, לא תיחשב בשום מקרה להסכמה חופשית ומרצון והמעשים יוגדרו כמעשים מגונים שנעשו תוך ניצול יחסי חינוך מצדו של המורה. אם כן, אף אם התלמידה הסכימה לכאורה למעשים המיניים, הם עדיין ייחשבו למעשים מגונים. התלמידה תוכל להגיש תלונה במשטרה ותביעה אזרחית כנגד המורה הפוגע.

מעשים מיניים בין מורה לתלמידה אסורים בין אם מדובר בתלמידה קטינה ובין אם התלמידה בגירה. עם זאת, ככל שהתלמידה היא קטינה שטרם הגיעה לגיל 14, ההטרדה המינית תיחשב לחמורה יותר, העונש עליה יהיה חמור יותר וכך גם הפיצויים שיפסקו לטובת הנפגעת.

 

מעשים מגונים על ידי מרצה באקדמיה

בניגוד לתלמידי בית ספר, סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטה יכולים לתת את הסכמתם לביצוע מעשים מיניים עם מרצה באוניברסיטה. אולם גם במערכת יחסים שכזו יש לבחון האם ההסכמה הייתה חופשית ומרצון או שמא היא נבעה מיחסי החינוך והמרות השוררים בין המרצה לבין הסטודנטית. ככל שיחסי החינוך הם אלו שהובילו להסכמה ליחסים, הרי שההסכמה אינה חופשית ומרצון והמעשים ייחשבו למעשים מגונים.

 

התייחסויות והצעות מיניות חוזרות

כזכור, התייחסויות והצעות מיניות חוזרות תיחשבנה להטרדה מינית. זאת, בתנאי שהמוטרדת הביעה את התנגדותה לאמירות אלו. עם זאת, כאשר מדובר בהטרדה מינית על ידי מורה, אין צורך שהתלמידה תביע את התנגדותה לאמירות המיניות. עצם האמירות עצמן נחשבות להטרדה מינית, ללא תלות בתגובתה של המוטרדת. לעניין זה, אין כל הבדל בין תלמידת בית ספר לסטודנטית.

 

פיצויים ממורה שהטריד מינית

נפגעות ההטרדה המינית זכאיות לפיצויים מהמורה שהטריד אותן. הנפגעות תוכלנה לתבוע פיצוי בסכום של 120 אלף שקלים לכל היותר ללא הוכחת נזק, כלומר מבלי להוכיח שההטרדה גרמה להן לנזק כלשהו! הפיצויים בפועל ייפסקו בהתאם לחומרת המעשים. כמו כן באפשרותן לתבוע סכומים גבוהים יותר ככל שביכולתן להוכיח נזק גבוה יותר. כמו כן יש מקרים לא מעטים בהם אפשרי להגיע להסכם פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט.

הטרדה מינית על ידי מורה

עו"ד דורון ויינרייך

הוטרדתן מינית על ידי מורה שלכן? רוצות לפעול כנגד המורה ולתבוע ממנו פיצויים? עו"ד ויינרייך הינו עו"ד וותיק ומנוסה בתחום ההטרדות המיניות והוא ייצג אתכן נאמנה בהליך אל מול התוקף ויסייע לכן לקבל את הפיצויים המגיעים לכן. עורך דין דורון ויינרייך מייצג רק נפגעים ונפגעות ולעולם לא את הצד הפוגע.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.