הטרדה מינית מילולית

הטרדה מינית יכולה להיות במעשה הכרוך במגע עם הנפגע, במעשים שאינם כרוכים במגע וכן באמירות בעלות אופי מיני. חומרתה של הטרדה מינית מילולית תלויה בנסיבות המקרה. נפגעי ונפגעות הטרדה מינית מילולית יוכלו לתבוע פיצויים מהפוגעים על הפגיעה שנגרמה להם. במקרים מסוימים, כאשר ההטרדה המילולית התרחשה במקום העבודה, הנפגעים יהיו רשאים לתבוע פיצויים אף מהמעסיק שלהם.

מה נחשב להטרדה מינית מילולית? מהן ההשלכות של הטרדה מינית שכזו? כל זאת ועוד, בהמשך המאמר.

הטרדה מינית – הגדרה

הטרדה מינית מוגדרת בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998. סעיף החוק מגדיר כל אחת מ-5 ההתנהגויות הבאות כהטרדה מינית:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
 2. מעשים מגונים כפי שהוגדרו בחוק העונשין;
 3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אשר הביע את התנגדותו להתייחסויות אלו;
 4. הצעות מיניות חוזרות כאשר הניצע הביע את התנגדותו להצעות המיניות;
 5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם וכן לנטייתו המינית.

 

כפי שניתן לראות בנקל, 3-4 מתוך 5 ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית, הן התנהגויות שבדיבור ולא שבמעשה. התייחסויות מיניות חוזרות, הצעות מיניות חוזרות והתייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם, הן התנהגויות מילוליות גרידא הנחשבות להטרדה מינית. נרחיב אודות כל אחת מההתנהגויות הללו. גם סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים מתחילה באמירות מילוליות.

התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם תיחשבנה להטרדה מינית, בתנאי שאותו אדם הביע את התנגדותו להתייחסויות המיניות. כדי שההתייחסויות אכן תיחשבנה להטרדה מינית, עליהן להיות מופנות לאותו אדם ספציפי מספר פעמים. חשוב לציין כי התייחסויות אלו לא חייבות להיות משפילות ומבזות. גם התייחסויות מחמיאות, לכאורה, מוגדרות כהטרדה מינית ככל שהמוטרד התנגד לאותן התייחסויות.

החוק מתייחס באופן שונה ומחמיר יותר כאשר קיימים יחסי מרות בין מי שמתייחס/מציע לבין מי שהדברים מופנים אליו – ראו הסבר להלן.

 

הצעות מיניות חוזרות

בדומה, אף הצעות מיניות חוזרות מוגדרות כהטרדה מינית, כאשר הניצע הביע את התנגדותו לאותן הצעות. אובססיביות מינית כלפי אדם הכוללת הצעות מיניות חרף דחייתן, הינה הטרדה מינית. שימו לב – בהיעדר התנגדות להצעות, הן אינן נחשבות להטרדה מינית. החוק מתייחס באופן שונה ומחמיר יותר כאשר קיימים יחסי מרות בין מי שמתייחס/מציע לבין מי שהדברים מופנים אליו – ראו הסבר להלן.

 

מוטרד ספציפי

נתאר מצב בו פלוני מציע הצעות מיניות או מתייחס באופן מיני לנשים רבות המתנגדות להצעותיו ולהתייחסויותיו, אולם הוא אינו ממשיך להציע ולהתייחס למיניותן של אלו שסירבו לו. האם התנהגותו של פלוני נחשבת להטרדה מינית? מאחר שאף אחת מההצעות ומההתייחסויות אינה הצעה חוזרת כלפי ניצעת ספציפית, הרי שההתנהגות אינה נחשבת להטרדה מינית שכן הוא אינו ממשיך לחזר לאחר סירובים.

 

הטרדות מיניות מילוליות תוך ניצול יחסי מרות

במצב רגיל, כדי שההתנהגויות המוצגות תיחשבנה להטרדה מינית מילולית, על המוטרדת להביע את התנגדותה להצעות או להתייחסויות המיניות. אולם סעיף 3 (6) לחוק קובע שורת נסיבות בהן התייחסויות והצעות מיניות תיחשבנה להטרדה מינית מילולית, אף אם הנפגעת לא הביע את התנגדותה לאותן הצעות והתייחסויות. הנסיבות בהן דרישת ההתנגדות מתייתרת הן:

 1. המוטרד הינו קטין או חסר ישע וההטרדה נעשית תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול;
 2. המוטרד הינו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים – עצם ההצעה המינית תיחשב להטרדה מינית מילולית;
 3. המוטרד הינו מטופל בטיפול רפואי, פרא – רפואי או נפשי, תוך ניצול יחסי תלות מצד המטפל;
 4. המוטרד הינו עובד במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול יחסי מרות בעבודה;
 5. המוטרד הינו חייל בשירות צבאי תוך ניצול יחסי מרות בשירות;
 6. המוטרד הינו תלמיד כיתה י"ב עד י"ד שאינו קטין תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
 7. המוטרד הינו סטודנט תוך ניצול יחסי מרות בלימודים;
 8. המטריד הינו כהן דת המנצל את יחסי התלות כלפי מטופליו;
 9. המטריד הינו עובד ציבור המשתמש לרעה בסמכותו;
 10. המטריד מנצל יחסי מרות כלפי אדם עם מוגבלות במפעל מוגן.

 

מבין כל הנסיבות הללו, המשמעותית ביותר היא הרביעית – הטרדה מינית מילולית במקום העבודה תוך ניצול יחסי מרות. במקומות עבודה, כאשר מדובר ביחסי מרות, התייחסויות והצעות מיניות תיחשבנה להטרדה מינית, אף אם המוטרדת אינה מביעה התנגדות להצעות ולהתייחסויות המיניות ואף אם מדובר בהצעה או התייחסות חד פעמית.

 

התייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם

גם התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם או לנטייתו המינית של אדם המתבצעת באופן מילולי נחשבת להטרדה מינית מילולית. כמו כן גם התייחסות יחידה תיחשב להטרדה.

 

פיצויים ממורה שהטריד מינית

נפגעות הטרדה מינית זכאיות לפיצויים מהפוגע. הנפגעות תוכלנה לתבוע פיצוי בסכום של עד 120 אלף שקלים לכל היותר ללא הוכחת נזק, כלומר מבלי להוכיח שההטרדה גרמה להן לנזק כלשהו! הפיצויים ייפסקו בהתאם לחומרת המעשים. כמו כן באפשרותן לתבוע פיצוי בגובה הנזק שנגרם להן (ללא מגבלה של עד 120,000 ש"ח) ואז עליהן להוכיח את גובה הנזק.

 

פיצויים מהמעסיק

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי מחובתו של המעסיק למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. לשם כך, עליו למנות אחראי/ת על הטרדות מיניות בעבודה, לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית, לקיים פעולות הסברה והדרכה בנושא ולטפל ביעילות וללא דיחוי בתלונות המגיעות אליו ואל הממונה.

על פי סעיף 7 לחוק, מעסיק שלא מילא חובות אלו אחראי בגין ההטרדה המינית ביחד עם מי שביצע את ההטרדה המינית. המשמעות היא שניתן יהיה לתבוע ממנו פיצויים בגין ההטרדה בבית הדין לעבודה. חשוב לשים לב כי לא ניתן לקבל כפל פיצויים מהמעסיק ומהפוגע עבור אותה פגיעה.

הטרדה מינית מילולית

עו"ד דורון ויינרייך

נפגעתן מהטרדה מינית מילולית? רוצות לפעול כנגד המטריד ולתבוע ממנו פיצויים? עו"ד ויינרייך הינו עו"ד וותיק ומנוסה בתחום ההטרדות המיניות והוא יייצג אתכן נאמנה בהליך אל מול התוקף ולסייע לכן לקבל את הפיצויים המגיעים לכן. דעו – עורך דין דורון ויינרייך מייצג רק נפגעים ונפגעות ולעולם לא את הצד הפוגע.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.