תביעת הטרדה מינית בעבודה

המרחב התעסוקתי הוא מרחב רגיש במיוחד, וזאת בשל העובדה שעל כף המאזניים עומדת פרנסתו של העובד, יכולתו לכלכל את עצמו בכבוד ולבחור בעיסוקו לפי ראות עיניו. לצערנו הרב, הטרדות מיניות אינן נדירות, אלא חלק כואב ונוכח במציאות הישראלית. כאשר הן מתרחשות במקום העבודה, הן מפרות באופן בוטה את מערכת היחסים העדינה שבין עובד לעמיתיו, ובין העובד למעסיק. כאשר מתבצעת פגיעה מינית במקום העבודה, המטריד פוגע באופן אנוש בכבודו ובאוטונומיה האישית של העובד. מעבר לכך, הוא מבסס יחסי כוחות בעייתיים ואף עשוי להביא את העובד לידי בחירה בין פרנסתו לבין זכותו לחיים בביטחון.

הטרדה מינית במקום העבודה

מקום העבודה אינו מהווה רק מקור לפרנסה, אלא גם ביטוי ממשי לזכותו של אדם לחופש העיסוק ולחירותו לפעול כרצונו. הטרדה מינית ככלל הינה התנהגות פוגענית ואלימה, ובפרט כאשר היא נעשית במסגרת יחסי עובד-מעסיק, המבוססים על פערי כוחות ותלות של העובד במעסיקו.

חשוב לדעת כי מגדר אינו משחק תפקיד בהגדרת הטרדה מינית, וכי הטרדה מינית אפשרית ללא קשר למינם הביולוגי, מגדרם ונטייתם המינית של הצדדים.

 

מהי הטרדה מינית?

סחיטה באיומים

סחיטה באיומים תיחשב גם כהטרדה מינית כאשר המטריד מאיים על אדם על מנת להניעו לעשות מעשה בעל אופי מיני.

האיום יכול להתבצע בכל דרך שהיא ויכול לבוא לידי ביטוי באמצעות כל פגיעה, לרבות בגוף המוטרד, בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם.

הסחיטה יכולה להתבצע באמצעות איום על אדם לפרסם או להימנע מפרסום דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או באמצעות כל הטלת אימה, כל עוד נועדה על מנת להניע את האדם לבצע מעשה בעל אופי מיני.

לדוגמא: מעסיק הדורש מעובד לנהל עמו מגע מיני כתנאי להמשך העסקתו.

 

מעשים מגונים

מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה במטרה להשיג גירוי או סיפוק מיני של המטריד, או לשם ביזויו של המוטרד, כולל מעשים מגונים שנעשים בפומבי ללא הסכמתו של המוטרד, או תוך ניצול יחסי מרות, יחסי עבודה ועוד.

מעשה מגונה עשוי להיחשב הטרדה מינית גם כאשר הפעולה שנעשתה אינה בעלת אופי מיני, אך היא נעשתה בהקשר מיני.

לדוגמא:

  • מעסיק שחושף את איבריו המוצנעים בפני עובדת.
  • עמית לעבודה שמחבק את עמיתתו ללא הסכמתה, לאחר אמירות חוזרות ונשנות על גופה ומיניותה.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

כאשר עמית לעבודה מציע הצעה בעל אופי מיני לעובד אחר, וחוזר עליה יותר מפעם אחת על אף שהעובד הראה למטריד שאינו מעונין במילותיו או בהתנהגותו, מדובר בהטרדה מינית.

חשוב לדעת כי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי כאשר הצעה בעלת אופי מיני מגיעה מצדו של מעסיק או ממונה מטעמו, די בהצעה או בהתייחסות אחת בלבד.

כלומר, בשל יחסי המרות בין הצדדים, על מנת שההצעה תיחשב הטרדה מינית, היא אינה חייבת להיות סדרתית או אפילו להיות כרוכה בהבעת חוסר עניין מצד העובד.

לדוגמא:

  • עובד שהציע לעמיתתו לעבודה לנהל עמו קשר מיני מספר פעמים, על אף שסירבה.
  • מעסיק שהציע לעובד לקיים עמו יחסי מין.

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

המונח "התייחסויות" מתייחס להתנהגות עקיפה או מפורשת, בעלת אופי מיני, שמופנית למיניותו של אדם מסוים. התייחסות תיחשב כהטרדה מינית כאשר היא חוזרת על עצמה והמוטרד הראה למטריד שאינו מעוניין בה, בהתנהגותו או באמירותיו.

ההתייחסות אינה חייבת להיות מופנית באופן פרטני וספציפי לעובד מסוים על מנת להיחשב כהטרדה מינית – הדין הישראלי מכיר גם בהצגת תוכן פורנוגרפי ובבדיחות בעלות אופי מיני כהתייחסות אסורה.

בדומה לסעיף הקודם, כאשר המעסיק  או ממונה מטעמו הוא הצד המטריד, אין צורך כי ההתייחסות תחזור על עצמה או  שהמוטרד יראה שאינו מעוניין בה, על מנת שתיחשב כהטרדה מינית – התנהגותו החד-פעמית יחד עם מעמדו כמעסיק או כממונה מטעמו עשויים להוביל לכך שפעולתו תיחשב כהטרדה מינית.

לדוגמא:

  • עובדת המתבדחת באופן חוזר ונשנה על הרגליה המיניים של עובדת נוספת, על אף שהעובדת השנייה הביעה את מורת רוחה.
  • מעסיק המציג לעובד סרטון פורנוגרפי.

התייחסויות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני

לשם הגדרת ההתייחסות כמטרידה מינית, עליה להיות מבזה או משפילה, ולהתייחס למיניותו של אדם, למינו או לנטייתו המינית. ההתייחסות אינה צריכה להיות ספציפית – אמירה מבזה או משפילה בעלת אופי מיני שנזרקה לחלל החדר ללא הפנייה לאדם מסוים, עשויה להיחשב כהטרדה מינית.

בהטרדה מינית מסוג זה, אין צורך כי הצד המוטרד יביע חוסר עניין בהתייחסויות אלו לשם הגדרת ההתייחסות כהטרדה מינית וגם אין צורך שההתייחסויות יחזרו על עצמן.

לדוגמא: אמירת אמירה הומופובית במשרד.

הפצת תמונה, סרט או הקלטה הנוגעים למיניותו של אדם

הפצה של תכנים מסוג זה, שיש בהם כדי לבזות או להשפיל את האדם, וללא קבלת הסכמתו מלכתחילה – עשויה להיחשב כהטרדה מינית.

לדוגמא: עובד השולח לעובדי המשרד תמונות עירום של עובד אחר.

כיצד ניתן להתמודד הטרדה מינית במקום העבודה?

במידה שאתם או מישהו שאתם מכירים עברתם מה שנראה לכם כהטרדה מינית במקום העבודה, נמליץ לכם לפנות בהקדם לייעוץ משפטי איכותי אצל עורך דין המתמחה בנושא זה. על אף המצב המורכב, אל לכם לוותר על זכויותיכם ועל הענשת מי שפגע בכם.

עורך דין תביעת הטרדה מינית בעבודה

תביעה אמנם אינה יכולה להשיב את המצב המצער לקדמותו, אך היעזרות בעורך דין המתמחה בייצוג נפגעי ונפגעות הטרדה מינית במקום העבודה עשויה לזכות אתכם בפיצויים משמעותיים, לשים סוף להטרדה ולמצות את הדין עם המטריד. מומלץ להיעזר בעורך דין שאתם חשים כי הוא אנושי וקשוב לקשייכם ולצרכיכם, וכי יש ביכולתו ללוות אתכם באופן צמוד, מקצועי ורגיש.

גם אם אינכם בטוחים כי עברתם הטרדה מינית, עורך דין דורון ויינרייך מזמין אתכם ליצור קשר בהקדם. עוה"ד ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעי ונפגעות תקיפה והטרדה מינית, תוך מתן דגש על מקצועיות, אנושיות וייצוג נפגעות ונפגעים בלבד.

מעסיק מחויב לקיים בירור תלונה על הטרדה מינית מצד עובדיו או ממוניו וכן לנקוט בצעדים נגד מי מהם שנמצא שהטרידו מינית. הצעדים הללו נתונים לשיקול דעתו של המעסיק – אלא אם יש תקנון משמעת המגדיר אותם מראש. מעסיק שהגיע למסקנה שהיתה הטרדה מינית ופעל בניגוד לתקנון או לא מילא אחר חובות אחרים עפ"י הדין, חשוף לתביעה. לניתוח מעמיק של המקרה ולמידע רחב נוסף, תאמו כאן פגישה עם עו"ד דורון ויינרייך.

מי שזכאי להגיש תביעה הינם אך ורק נפגעי ההטרדה המינית. הגשת תביעה הינה רק אחד הכלים העומדים לרשות הנפגעים ויש כלים נוספים שבאמצעותם הם יכולים לפעול נגד הפוגעים. הגשת תביעה אפשרית במקרים מסוימים גם נגד המעסיק. באתר זה מידע רב אך הוא אינו תחליף לפגישה אישית. לתאום לחצו כאן.

הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להיות עבירה פלילית, היא יכולה להיות עוולה אזרחית והיא יכולה להיות הפרת משמעת במקום העבודה. כל אחת מהאפשרויות האלו אינה סותרת את האפשרויות האחרות. עבירה פלילית יכולה להיות כרוכה בעונש מאסר, עוולה אזרחית יכולה להיות כרוכה בפיצוי כספי ועבירת משמעת בסנקציות משמעתיות במקום העבודה. באתר זה מידע רחב אך הוא אינו תחליף פגישה אישית. תאמו כאן פגישה כבר לימים הקרובים.

הטרדה מינית מצד קולגה זהה לכל הטרדה מינית אחרת ואולם מקום העבודה הוא מקום שרובנו מבלים בו את רוב שעות היום ועל כן הוא עלול להוות חממה למטרידים למיניהם מבין עמיתים או ממונים בעבודה. החוק מונה סוגים שונים של התנהגות המהווים הטרדה מינית.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.