נוהל למניעת הטרדה מינית

שמו המדויק של המונח נוהל למניעת הטרדה מינית הוא תקנון למניעת הטרדה מינית. המחוקק הטיל על מעסיקים שתי חובות עיקריות: לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית והתנכלות ולטפל ביעילות וללא דיחוי בהטרדה מינית והתנכלות. החובות העיקריות הנ"ל מתחלקות לחובות משנה חשובות. אחת מהן היא התקנון למניעת הטרדה מינית. החובות הללו חלות על מעסיקים אך המחוקק הרחיב אותן גם על מוסדות להשכלה לבוגרים וגופי ספורט ועל כן למרות שבמידע שלהלן מוזכרים מעסיקים הכוונה גם למוסדות להשכלת בוגרים וגם לגופי ספורט.

 

מהו תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון למניעת הטרדה מינית או בשמו הפופולרי- נוהל למניעת הטרדה מינית, הינו נוסח כתוב המגדיר בין היתר:

  1. מהן הטרדה מינית והתנכלות.
  2. מה המשמעויות של הטרדה מינית והתנכלות מבחינת החקיקה הפלילית והאזרחית
  3. מה התייחסותו של המעסיק להטרדה מינית והתנכלות (התקנון חייב לכלול דרישה של המעסיק מעובדיו וממוניו להימנע מהטרדה מינית והתנכלות)
  4. מה הפעולות שהנפגעים צריכים לעשות אם הוטרדו מינית או עברו התנכלות
  5. איך מגישים תלונה על הטרדה מינית או התנכלות
  6. מהו ומיהו האחראי למניעת הטרדה מינית ולמי צריך לפנות
  7. מה התהליך שיש לקיים בעקבות תלונה או מידע על הטרדה מינית והתנכלות.

המידע במאמר זה הוא חלקי ולמען ההמחשה בלבד, המידע המלא והמחייב מופיע בחוק למניעת הטרדה מינית ובתקנותיו.

ההבדלים בין תקנון למעסיק עד 25 עובדים ולמעסיק מעל 25 עובדים

ככלל, חובות מעסיק עפ"י דין חלות על כל מעסיק ללא קשר למספר העובדים שהוא מעסיק ואולם יש מספר מצומצם של אבחנות בהן הוראות המחוקק מותאמות למספר העובדים – למשל מעסיק "קטן" המעסיק מעובד אחד ועד 9 עובדים רשאי למנות את עצמו לאחראי למניעת הטרדה מינית (ראו מידע נוסף במאמרים נוספים באתר זה).

אבחנה נוספת הינה הבדלים בין תקנונים הנדרשים ממי  שמעסיק עד 25 עובדים לעומת מי שמעסיק מעל 25 עובדים, בהיבט של אופן פרסום התקנון ותוכנו.

חובות תקנון למעסיק עד 25 עובדים

תקנון לדוגמא

מעסיק שמספר עובדיו הינו עד 25 עובדים רשאי לאמץ את ה"תקנון לדוגמא" אשר כלול בתקנות.

רשות מסירה

מעסיק שמספר עובדיו הינו עד 25 עובדים רשאי למסור את התקנון לדוגמה לעובדיו או לפרסמו במקום בולט לעין שבשליטתו, ובמקרה הצורך ביותר ממקום אחד כאמור.

תקנון למעסיק מעל 25 עובדים

עריכת התאמות נדרשות

מעסיק מעל 25 עובדים לא רשאי לאמץ את התקנון לדוגמה ועליו לערוך בו את ההתאמות הנדרשות, לרבות התאמה הנובעת מהיקף פעילותו של המעסיק כמעסיק, מסוג פעילותו, ממספר עובדיו, משפתם, מהרכב כוח האדם ומכל תכונה אחרת המייחדת אותו כמעסיק.

התאמת התקנון ע"י פירוט

אם חלות אצל מעסיק מעל 25 עובדים הוראות הסדר משמעת כאמור בתקנה 3 לתקנות, על מעסיק כזה להתאים את התקנון לדוגמה על ידי פירוט בו של הוראות הסדר המשמעת הזה.

פרסום במקום בולט

מעסיק מעל 25 עובדים אינו יכול להסתפק במסירת התקנון לדוגמה לעובדיו וחובה עליו לפרסמו במקום בולט לעין שבשליטתו, ובמקרה הצורך לפרסמו ביותר ממקום אחד כאמור.

עותק תקנון לממומן מטעמו

בנוסף, חובה על מעסיק שמעסיק יותר מ 25 עובדים למסור עותק מהתקנון המותאם לממונה מטעמו שאינו עובדו ולארגון העובדים היציג, וכן לכל עובד שביקש זאת.

חשיבותו של נוהל למניעת הטרדה מינית = תקנון למניעת הטרדה מינית

מגפת ההטרדה המינית פשטה לכל עבר ומכה על ימין ועל שמאל. אחד המקומות בהם רוב האוכלוסייה מבלה חלק ניכר מחייו הוא מקום העבודה. מקום העבודה מהווה כר פורה למגפת ההטרדות המיניות ולא בכדי בחר המחוקק לתקן תקנות מיוחדות המתייחסות למעסיק ומקום העבודה: התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) תשנ"ח 1998.

צמצום הנגע של ההטרדה המינית

לאור חשיבות צמצום הנגע של ההטרדה המינית וההתנכלות הטיל המחוקק חובות מיוחדות על מעסיקים המתייחסות לפעולות שונות למניעת הטרדה מינית או התנכלות ולטיפול יעיל בהטרדה מינית או התנכלות.

כלים המרכזיים

אחד הכלים המרכזיים להבאת המידע החשוב הזה לידיעת העובדים והממונים במקום העבודה הינו התקנון למניעת הטרדה מינית  ובאמצעותו המעסיק גם מביע את התנגדותו לתופעה הזו ואת דרישותיו מהעובדים ומהממונים להימנע מהטרדה מינית והתנכלות.

מעביד שלא עומד בחובות על פי התקנות

מעביד שלא עומד בחובות על פי התקנות ובכללן חובת התקנון, חשוף לתביעה מצד עובד שהוטרד מינית או עבר התנכלות ועפ"י החוק גם הוא אחראי לנזק שגרם מי שהטריד או התנכל. כפי שצוין, כל האמור במאמר זה ביחס למקום עבודה ומעסיק מתייחס בשינויים המתחייבים גם למוסד להשכלת בוגרים ולגופי ספורט.

עברתי הטרדה מינית או התנכלות, מה לעשות עכשיו?

לפני קבלת החלטה על צעד כלשהו כדאי לתאם פגישת ייעוץ עם עו"ד ויינרייך – מומחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית ועבירות מין שעוסק אך ורק בזה. תאמו פגישה אישית, דיסקרטית ואמפתית כבר לימים הקרובים. עו"ד ויינרייך ייתן בידך את כל הכלים לבצע את הצעד הראשון במהלך מעצים בדרך לסגירת מעגל עם מי שפגע בך.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.