חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

הטרדה מינית הינה פעולה פוגענית מבזה ומשפילה וכאשר היא נעשית במסגרת יחסי עבודה, היא גם עשויה לפגוע בתחושת הביטחון של העובד במרחב התעסוקתי ולגרום לו לחוש חוסר אונים, למצוקה ולתחושות נוספות. המחוקק היה מודע לכך ולפיכך חוקק את החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998 ואת התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח- 1998 ובמסגרתם התייחס באופן ספציפי להטרדה מינית במקום העבודה והטיל על המעסיק חובות לקיים פעולות שתפקידן למנוע הטרדה מינית בעבודה ולטפל באופן יעיל בתלונה על הטרדה מינית בעבודה. המחוקק גם מטיל סנקציות על מעסיק שלא מקיים את החובות הללו וכן ככל שבמקום העבודה הייתה הטרדה מינית או התנכלות והמעסיק לא קיים את החובות עפ"י החוק והתקנות, עפ"י החוק גם המעסיק אחראי לנזק שנגרם לעובד כתוצאה מההטרדה המינית או ההתנכלות.

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית הינה חוויה קשה מאוד. אנשים רבים שחווים הטרדה מינית חשים כי כבודם וגופם חוללו והחוויה הזו היתה עבורם מצלקת וטראומטית.

הטרדה מינית כשלעצמה הינה חוויה לא פשוטה והיא עשויה להיות כואבת יותר כאשר היא מתרחשת במקום העבודה. עבור רבים, המרחב התעסוקתי אינו רק מקור לפרנסה אלא גם מסגרת חברתית שבה הם מבלים את מרבית שעות היום. על כן, המרחב התעסוקתי אמור להוות מרחב ידידותי ובטוח.

כאשר אדם מוטרד מינית במקום העבודה, תחושת הביטחון שלו עשויה להתערער באופן משמעותי ולהקשות עליו להמשיך לבצע את עבודתו ולתפקד כשורה.

בעייתיות משמעותית שעולה בהטרדה מינית במקום העבודה, היא שמקום העבודה והמעסיק הם מקור פרנסתם והגשת תלונה על הטרדה מינית עלולה לפגוע ביכולתם לכלכל את עצמם ואת משפחתם.

משום כך עלול להיווצר חשש משמעותי לדווח על הטרדה מינית ועל כן מקום העבודה עשוי להוות קרקע פורייה להטרדה מינית תוך ניצול אסור של יחסי מרות מצד מעסיקים או ממונים מטעמם או להטרדה מינית מצד עובדים אחרים.

מתוך הכרה בבעיות אלו ובשל ההבנה כי במסגרת יחסי העבודה העובד עשוי להיות פגיע במיוחד להטרדה מינית, בחר המחוקק הישראלי להתייחס בחקיקה באופן ספציפי למניעת הטרדה מינית בעבודה.

החוק למניעת הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח-1998 מגדיר אילו התנהגויות נחשבות כהטרדה מינית והן נחשבות הן כעבירה פלילית שעשויה לעלות לכדי עונש מאסר והן כעוולה אזרחית שעשויה לזכות בפיצויים כספיים.

 

אילו התנהגויות נחשבות כהטרדה מינית?

סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני

לדוגמה: עובד שמאיים להפיץ מידע פרטי על עובד אחר, אם לא יקיים עמו מגע מיני.

מעשים מגונים

פעולה בעלת אופי מיני במטרה להשיג גירוי או סיפוק מיני או על מנת לבזות את המוטרד, שנעשתה ללא הסכמת המוטרד או תוך ניצול יחסי מרות בעבודה.

לדוגמה: מעסיק שנגע בישבנה של עובדת.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני על אף שהמוטרד הראה למטריד כי איננו מעוניין בהצעות.

כאשר הצעה בעלת אופי מיני מגיעה מצידו של מעסיק או ממונה מטעמו המנצל את יחסי המרות בין הצדדים, די בהצעה אחת בלבד ואין צורך כי המוטרד יראה למטריד כי הוא איננו מעוניין.

לדוגמה: מעסיק שהציע לעובדו לקיים עמו יחסי מין.

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

התייחסויות חוזרות, ישירות או עקיפות למיניותו של המוטרד, שנעשות באמצעות אמירות או התנהגות. גם הצגת תוכן פורנוגרפי או בדיחות בעלות אופי מיני עשויות להיחשב כהתייחסות בעלת אופי מיני.

בדומה לסעיף הקודם, גם במקרה של התייחסות בעלת אופי מיני המגיעה מצידו של מעסיק או ממונה מטעמו, די בהתייחסות אחת בלבד וגם אין צורך שהמוטרד יראה כי איננו מעוניין בהתייחסות זו.

לדוגמה: מעסיק שהתבדח על הרגליה המיניים של עובדת הכפופה לו.

התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית

בשונה מהסעיפים הקודמים, כאן אין דרישה שיהיו התייחסויות חוזרות ואין דרישה שהמוטרד יראה למטריד כי אינו מעוניין בהתנהגות המטרידה ודי בהתייחסות אחת מספיקה על מנת שתיחשב כהטרדה מינית, ללא קשר לזהותם של הצדדים.

לדוגמה: עובדת שהשפילה עובד אחר על רקע נטייתו המינית.

פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם ללא הסכמתו

הפצה של תוכן מצולם, מוסרט או מוקלט בעל אופי מיני, שיש בו כדי לבזות או להשפיל אדם, ונעשתה ללא הסכמתו.

לדוגמה: עובד שהפיץ סרטון בעל אופי מיני של עובדת אחרת.

מניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס למקרים בהם הטרדה מינית נעשית במקום העבודה ומסדיר את חובותיו של המעסיק באשר למניעת הטרדה מינית בעבודה ולטיפול יעיל וללא דיחוי בתלונה על הטרדה מינית.

החוק משקף את החומרה שהמחוקק מייחס להטרדות מיניות שנעשו במסגרת יחסי מרות שונים- לרבות יחסי מרות במקום העבודה.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר על המעסיק או את הממונה מטעמו להפלות לרעה עובדים מסיבות שונות כמו למשל מינם או נטייתם המינית, וכן אוסר על המעסיק או את הממונה מטעמו לפגוע בעובד או בדורש עבודה בשל הטרדה מינית שעבר במקום העבודה, תלונה או תביעה שהגיש עקב ההטרדה המינית או סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה שהוגשו עקב ההטרדה מינית.

חוק זה בעצם מחדד את הדרישה מהמעסיק שלא לפגוע בעובד על רקע ההטרדה המינית שחווה או רצונו להתלונן על ההטרדה המינית שחווה ואת האיסור על המעסיק להתנכל לעובדו, גם אם המטריד הוא המעסיק עצמו או ממונה מטעמו.

בנוסף לחוקים אלו, נחקקו תקנות למניעת הטרדה מינית על מנת לעגן את חובות המעסיק באשר למניעת הטרדות מיניות וטיפול בהן. המעסיק נדרש לשתי חובות עיקריות:

נקיטה באמצעים למניעת הטרדה מינית בעבודה

נקיטה באמצעים למניעת הטרדה מינית בעבודה. בין האמצעים הללו:

  • קביעת ופרסום תקנון, נגיש ובולט המסדיר את המדיניות הנהוגה באשר לטיפול בהטרדה מינית בעבודה
  • מינוי אחראי
  • מתן אפשרות לעובדים להשתתף בפעולות הסברה והדרכה

האחראי יהיה ממונה על מתן ייעוץ והדרכה לעובדיו, על קבלת תלונות, בירור מקרי הטרדה מינית והתנכלות וכתיבת המלצות להמשך טיפול, כאשר ככל שניתן, וככל שניתן יש למנות אישה כאחראית.

פעולות ההדרכה וההסברה יהיו במטרה למנוע הטרדה מינית והתנכלות, ליידע את העובדים על האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק, ועוד.

טיפול יעיל וללא דיחוי בתלונות על הטרדה מינית בעבודה

טיפול יעיל וללא דיחוי בתלונות על הטרדה מינית בעבודה. במסגרת הטיפול הזה: קיום בירור של תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה ונקיטת אמצעים בהתאם לתוצאות הבירור.

אי עמידה בתקנות עשויה לחשוף את המעסיק לתביעה אזרחית מצד עובד שעבר הטרדה מינית או התנכלות וכן לסנקציות מצד משרד העבודה.

מה עליי לעשות אם עברתי הטרדה מינית במקום העבודה?

אם אתם או אדם שאתם מכירים עבר הטרדה מינית במקום העבודה, נמליץ לו לפנות בהקדם האפשרי אל עורך דין דורון ויינרייך המתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית במקום העבודה.

עורך דין דורון ויינרייך הינו בעל ניסיון עשיר בתחום ובנוסף לניסיונו המקצועי הוא גם בעל רגישות אנושית ואמפתיה גבוהה.

הוא מעמיד את כל הכלים הללו לרשותכם על מנת שתוכלו להיעזר בו על מנת להבין אילו הפרות חוק בוצעו במקרה שלכם, האם בנוסף למטריד יש לכם עילה גם נגד המעסיק, מהם ערוצי הפעולה השונים העומדים לרשותכם, מהו הערוץ המתאים ביותר לצרכים שלכם ועוד.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרד עורך הדין דורון ויינרייך, המתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, ואינו מייצג את המטרידים לעולם, וגם לא את המעסיקים.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.