התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה הינה תופעה שהולכת ומתגברת בשנים האחרונות. התנהגויות שונות של עובדים ומעסיקים בעבודה עשויות להיחשב כהטרדה מינית אשר לגביה יינתנו סעדים פליליים וסעדים אזרחיים נזיקיים. חשוב לדעת אילו התנהגויות עשויות להיחשב כהתנהגויות שנכנסות תחת הגזרה זו, כדי שניתן יהיה להימנע מהן ואף להתריע עליהן ככל שקרו.

הטרדה מינית

הטרדה מינית הינה תופעה שהן המחוקק והן החברה מחפשים להוקיע מכלל המסגרות. זאת משום שמדובר הלכה למעשה בהתנהגות פוגענית אשר רומסת את כבוד האדם ופוגעת באוטונומיה שלו ובפרטיותו.

הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית במקום העבודה הינה נגזרת של תופעת ההטרדה המינית הרחבה.

למעשה, במקום העבודה עובדים אנשים שונים בתוך מסגרת שהינה לעתים לחוצה, צמודה וצפופה אשר יוצרת התחככויות בין עובדים ומנהלים, חלקן נחשבות לכאלו שהינן בעלות אופי מיני, ומתוך הללו, ישנן התנהגויות של עובדים ומעסיקים במקום העבודה אשר יחשבו להטרדה מינית במקום העבודה.

האם אפשר להטריד מינית אדם בעצם ההתנהגות?

אנשים רבים מחזיקים באמונה כי הטרדה מינית הינה בהכרח אקט פיזי שדורש מגע בין המטריד לבין המוטרד.

עם זאת, ולמרות שאכן גם מקרים מעין אלו עשויים להיחשב כהטרדה מינית לכל דבר ועניין, גם מקרים אחרים, שלאו דווקא באו לידי ביטוי במגע פיזי כזה או אחר, עשויים להיחשב להטרדה מינית – בהתאם לנסיבות העניין.

כלומר, התנהגויות מסוימות של אדם, בין אם פיזיות והן אם לאו, יכולות להיחשב כהטרדה מינית.

סקירה: התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית במקום העבודה

התנהגויות רבות יכולות להיחשב להטרדה מינית במקום העבודה – חלקן ברורות מאליהן, וחלקן פחות ברורות. כדי ליצור מקום עבודה בעל אווירה נעימה ומכבדת שאינה פוגעת בכבודו של אחר, חשוב מאוד לדעת מה הם הגבולות הסבירים והמותרים אשר מהם אסור לסטות.

מעשים מגונים

מעשים מגונים הינם מקרים בהם מבצע ההטרדה לכאורה מבצע מעשה לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מיני. תחת מקרים הנחשבים "מעשים מגונים" ישנן התנהגויות רבות ושונות אשר עשויות להיחשב כהטרדה מינית לכל דבר ועניין.

כל מקרה של מגע שעשוי להתפרש כמגע שהינו מיני נכנס תחת קטגוריה זו. למשל, מעסיק אשר מנשק את אחת העובדות שלו בפה ללא הסכמתה הינו מבצע מעשה מגונה.

יחד עם זאת, גם עובד אשר מנשק עובדת אחרת בלחי עשוי להיחשב כמעשה מגונה כל עוד התבצע המעשה בסמיכות למעשים או אמירות אחרים בעלי אופי מיני.

כמו כן, גם מקרים בהם לא נוצר מגע פיזי  יש מעשים שיכולים להיחשב למעשה מגונה שהינם למעשה הטרדה מינית. למשל אוננות בפרהסיה שנחשבת להטרדה מינית לכל דבר ועניין – אשר תטופל בחומרה המתאימה.

סחיטה באיומים

סחיטה באיומים לעשות מעשה בעל אופי מיני, כלומר, מקרים בהם עובד סוחט עובד אחר כדי להשיג דבר מה מיני. למשל, מקרה בו עובד אחד מאיים על משנהו כי אם לא יקיים עימו יחסי מין, הוא ידאג שלא יחליפו אותו במשמרות.

תחת מקרים מעין אלה יכללו גם התנהגויות של מעסיקים סוררים אשר מתנים טובות הנאה ואו קידום בקריירה של עובדת בקיום יחסי מין עימם.

להבדיל מהצעות חוזרות בעלות אופי מיני ומהתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, בסחיטה באיומים לבצע מעשה בעל אופי מיני, אין זה משנה אם הסחיטה התבצעה בפעם אחת או חזרה על עצמה במספר מקרים.

התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית בעבודה
התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית בעבודה

הצעות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני

מדובר במקרים בהם מציע עובד אחד לעובד אחר הצעה חוזרת בעלת אופי מיני מסוים בעוד העובד שהופנתה אליו ההצעה המינית הראה כי אינו מעוניין בה במילים או לחלופין במעשים.

לעומת זאת, לנוכח פערי הכוחות הברורים שקיימים בין עובד ומעסיק, החוק קובע שבמקרים שהמעסיק הינו מציע ההצעות המיניות, על מנת שזה ייחשב להטרדה מינית די בהצעה אחת (אין צורך שההצעה תחזור על עצמה) וגם אין צורך שהעובד יסרב לה.

התייחסויות חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני

התייחסויות אלה הינן התייחסויות למיניותו של אדם. כמו במקרה של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, גם כאן נדרש שהמוטרד יראה שאינו מעוניין בהתייחסות הזו.

עם זאת, ביחסים בין מעסיק לעובד (יחסי מרות), אין צורך שהעובד יראה שאינו מעוניין בהתייחסות המינית של המנהל וגם לא נדרש שההתייחסות תחזור על עצמה (די בהתייחסות אחת).

התייחסויות בעלות אופי מיני הינן למשל כאשר מעסיק מספר לעובדיו על חיי המין שהוא מקיים, או מעסיק אשר צופה בתכנים בעלי אופי פורנוגרפי בנוכחות עובדיו ועל כן יחשבו להטרדה מינית.

הפצת תמונות, סרטונים או הקלטות להם יש אופי מיני

הפצת תמונות, סרטונים או הקלטות אשר להם אופי מיני מסוים ללא הסכמת העובד אשר מופיע בהם, נחשבת כהטרדה מינית לכל דבר ועניין.

התנהגות זו כוללת מקרים כמו תיעוד מיני בין עובד לעובדת אשר פרסם העובד בין חבריו. או לחלופין, עובד אשר מפיץ תמונות עירום של עובדת אחרת אשר הגיעו לידיו וכו'.

התייחסויות מבזות או משפילות למינו או מיניותו או נטייתו המינית של אדם

התייחסויות מבזות או משפילות למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם, מהוות הטרדה מינית. למעשה, התנהגות זו יכולה להיכלל תחת מקרי ההטרדה המינית השונים אף אם ההתייחסויות המבזות כלל לא הופנו ישירות אל העובד אשר נפגע מהן.

כמובן שאת חומרת ההתייחסויות יש לבדוק תחת זכוכית מגדלת אובייקטיבית, זאת כדי למנוע מקרים שבהם יחשב אדם מטריד מינית משום שמישהו שהינו רגיש יתר על המידה נפגע לכאורה מההתייחסויות הללו.

התנהגויות אלה כוללות בתוכן מקרים כמו מעסיקים אשר אומרים אמירות כמו "נשים הן זונות" ואמירות מבזות ופוגעניות אחרות אשר פוגעות וקשורות במיניותם, מינם ונטייתם המינית של בני אדם.

התייחסויות כנ"ל לא חייבות להיות אמירות וגם תליית תמונות פורנוגרפיות במרחב בו מסתובבים עובדים נוספים וגם נעיצת מבטים מפשיטים יכולות להיחשב כהתייחסות כנ"ל.

כיצד אפשר לדעת האם ההתנהגות במקום העבודה נחשבת להטרדה מינית

המחוקק והפסיקה הישראלים הגדירו באופן דיי ברור מהן ההתנהגויות והמעשים אשר עשויים בהינתן נסיבות וקונטקסט מסוים להיחשב כהטרדה מינית בכלל והן כהטרדה מינית בעבודה בפרט.

עם זאת, כמובן שהחוק לא יכול לכסות את כלל האפשרויות הקיימות בנוגע למקרים אשר יחשבו להטרדה מינית, אך הקווים המנחים נותרו ברורים.

מה ניתן לעשות אם קיים חשש שהטרידו אותי מינית בעבודה

ככל שיש לכם התלבטות בעניין, והינכם חוששים שהוטרדתם מינית במקום העבודה, מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי מקצועי אצל עורך דין שמתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית במקום העבודה.

ייעוץ וטיפול משפטי מקצועי ואיכותי בכוחם להשיב לנפגעים את כבודם, לפצות אותם על הפגיעה בזכויותיהם, לזכותם בפיצויים, למנוע או לתקן התנכלות ויחד עם זאת, גם לגרום לכך שהמטריד לא יטריד עוד אנשים במקום העבודה.

עורך דין דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, תקיפה מינית ועבירות מין ואינו מייצג את הפוגעים בשום אופן ובשום מחיר. תאמו פגישה עם עורך דין דורון ויינרייך כבר בימים הקרובים.

הטרדה מינית בעבודה היא הטרדה מינית הנעשית במסגרת יחסי העבודה כלומר במקום העבודה, במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר 6 סוגי התנהגות ראשיים אסורים המהווים הטרדה מינית. כל אחד מהם נחשב הטרדה מינית וההגדרה אינה מתייחסת באופן מיוחד למקום העבודה. יש התאמות שונות שהמחוקק עשה ומתייחסות באופן מיוחד להטרדה מינית בעבודה- למשל שבמסגרת יחסי מרות, במקרה של הצעות או התייחסויות בעלות אופי מיני, המוטרד אינו צריך להראות למטריד שאינו מעוניין בהן.

סחיטה באיומים לבצע מעשה בעל אופי מיני משמעותה גם הטרדה מינית עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית.

התנהגות במקום העבודה אשר עונה על אחד מהסעיפים של החוק למניעת הטרדות מיניות בישראל היא הטרדה מינית במקום העבודה.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.