עזיבת מקום העבודה בשל הטרדה מינית

הטרדה מינית היא חוויה קשה ואף מצלקת במקרים רבים. אדם שעבר הטרדה מינית במקום עבודתו, עשוי לחוש מפח נפש גדול מהמשך העבודה אצל אותו המעסיק ועשוי לנסות להימנע מכך באמצעות התפטרותו.

החוק והפסיקה עוזרים לעובד שעבר הטרדה מינית במקום העבודה ובחר להתפטר וזאת באמצעות קבלת פיצויי פיטורים ובאמצעים נוספים. חשוב להכיר את הדין על מנת לדעת את זכויותיכם במקרה שעברתם הטרדה מינית במקום העבודה. כל הפרטים במאמר.

הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית כשלעצמה אינה אירוע פשוט ובוודאי כאשר היא מתרחשת במקום העבודה. רוב האנשים מבלים את מרבית זמנם במרחב התעסוקתי ולכן על המרחב הזה להישמר כמקום בטוח ונקי מהטרדה מינית, נעים וידידותי.

הטרדה מינית במקום העבודה היא בעייתית בהיבט נוסף: היות המרחב התעסוקתי עוגן כלכלי וחברתי כאחד. עובדים תלויים במקום העבודה כמקור פרנסה והתלות הזו עשויה להרתיע עובדים רבים מנקיטת פעולה בעקבות הטרדה מינית במקום העבודה.

כאשר אדם מוטרד מינית במקום העבודה, תחושת הביטחון שלו עשויה להתנפץ ולגרום לו לתחושות בושה, השפלה ומבוכה בעת שהייה במקום העבודה. במקרים אלו הרצון של המוטרד לפעול נגד המטריד מתנגש עם הצורך להמשיך להתפרנס ולכלכל את עצמו ואת משפחתו.

התפטרות בעקבות הטרדה מינית

המשך עבודה במקום שבו הוטרדת מינית עשויי להיות לא נעים גם אם העובד שהוטרד זכה למיצוי זכויותיו כחוק וגם אם העובד המטריד פוטר.

מבחינה רציונלית, ערכית ומוסרית אין שום הצדקה שעובד שהוטרד מינית יתפטר ממקום העבודה- הוא הנפגע ואין שום סיבה שישלם מחיר כלשהו בעקבות ההטרדה המינית.

ואולם מבחינה מעשית ייתכן שהמשך העבודה באותו מקום יהיה בעייתי לעובד שהוטרד וזאת מכיוון שייתכן שהתלונה שינתה לרעה את הדינמיקה בין העובד המתלונן לעובדים האחרים. זה לא מוצדק ולא אמור לקרות אבל לעיתים זה קורה.

המחוקק הכיר בסיטואציה אפשרית כזו ובהתאם לכך, סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי:

התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

כוונת הסעיף היא להשוות מבחינת הזכויות החוקיות בין עובד שנאלץ להתפטר לבין עובד שפוטר וזכאי עקב ההתפטרות לזכויות מסוימות כמו למשל פיצויי פיטורים.

בהתאם לסעיף זה עובד שהתפטר בעקבות הטרדה מינית במקום בעבודה יכול להיחשב כמפוטר ולזכות בפיצויי פיטורים כל עוד עבד לפחות שנה במקום העבודה ו/או עמד בדרישות אחרות המוגדרות בחוק.

עזיבת מקום העבודה בשל הטרדה מינית
עזיבת מקום העבודה בשל הטרדה מינית

התנאים לקבלת פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות

כאמור, התנאים הבסיסיים לקבלת פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות לאחר הטרדה מינית הינם עבודה במשך שנה אחת לפחות ברציפות ו/או עמידה בדרישות אחרות בחוק פיצויי פיטורים והרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שבעקבותיהן אין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד.

הטבות נוספות שיש עפ"י דין לעובד שהתפטר בעקבות הטרדה מינית הינן שהוא פטור מחובת מתן הודעה מוקדמת שעובד אחר שמתפטר נדרש לתת למעסיקו על מנת לתת לו הזדמנות לתקן את ההרעה בתנאי העבודה וכן הוא פטור מחובת ההוכחה שיש קשר ישיר בין ההטרדה המינית שעבר לבין ההתפטרות.

כמובן שחייב להיות קשר ולדוגמה עובד שהתפטר לאחר שנתפס בגניבה מהמעסיק וגם הוטרד מינית, לא יהא זכאי לפיצויי פיטורים כאמור.

אפיקי פעולה העומדים לרשות עובד שהוטרד מינית

לעובד או עובדת שהוטרדו מינית במקום העבודה, יש שלושה אפיקי פעולה עיקריים שהוא יכול לנקוט בכל אחד מהם לחוד וכן ביותר מאחד במקביל:

תביעה אזרחית

עובדים שהוטרדו מינית יכולים להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד על מנת לזכות בפיצויים. ככל שהמעסיק לא קיים את חובותיו עפ"י דין (ראו במאמרים נוספים באתר זה) קמה לעובד שהוטרד גם זכות תביעה נגד המעסיק.

תלונה במשטרה

עובדים שהוטרדו מינית יכולים לפנות לאפיק הפלילי ולהתלונן במשטרה.

תלונה למעסיק

עובדים שהוטרדו מינית יכולים גם להגיש תלונה למעסיק. על המעסיק לקיים בירור בהתאם לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) ובהתאם לתוצאות הבירור הוא יכול לנקוט בצעדים שונים.

בהתאם לתקנות למניעת הטרדה מינית, המעסיק נדרש לפעול מבעוד מועד למניעת הטרדה מינית והתנכלות. עליו לעשות זאת באמצעות קביעת תקנון ופרסומו, יצירת מדיניות ברורה באשר למניעת הטרדות מיניות בעבודה, מינוי אחראי המופקד על מתן ייעוץ והדרכה בתחום ועל בירור תלונות על הטרדות מיניות ועוד.

לאחר שהמעסיק קיבל מהאחראי את הממצאים וההמלצות עקב הבירור, בהתאם לתוצאות הבירור עליו לנקוט באמצעי משמעת נגד המטריד, לתת הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה ולהרחיק הנילון מהמתלונן, וכן לנקוט צעדים בענייני עבודה כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות. ככל שלא נמצא שהיתה הטרדה מינית, כמובן שהמעסיק יוכל להחליט שאין צורך בנקיטת פעולה.

במהלך הבירור ועד להסקת מסקנות סופיות על המעסיק להגן על המתלונן מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; בין היתר, על המעסיק לפעול להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.

היעזרות בעורך דין הנכון בתהליך עזיבת מקום העבודה ובהליכים המשפטיים

אם ברצונכם לעזוב את מקום העבודה בשל הטרדה מינית שעברתם ואינכם בטוחים באשר לזכויותיכם וזכאותכם לפיצויי פיטורים, נמליץ לכם לא לנקוט בפעולה כלשהי בטרם פניתם לעורך דין המומחה בתחום. החשיבות הקריטית של היעזרות בעורך דין מומחה רלבנטית כמובן גם בייחס לניהול ההליכים נגד מי שפגע בכם.

עורך דין כזה ייבחן את מה שקרה מכל הזוויות האפשריות וישקף בפניכם את כל המשמעויות החוקיות של המקרה ויבהיר לכם האם יש לכם עילת תביעה נגד המטריד ואולי גם נגד המעסיק וכן מה אפשרויות הפעולה השונות העומדות לרשותכם ומה נכון לבצע קודם מבחינה אסטרטגית.

עורך דין דורון ויינרייך מתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית ומקפיד על ייצוג שהוא לא רק מקצועי אלא גם דיסקרטי ורגיש. כך תוכלו להרגיש בנוח החל משיחת הטלפון הראשונה וכמובן במהלך הייצוג ולהגיע לתוצאות המיטביות האפשריות.

עורך הדין דורון ויינרייך מזמין אתכם ליצור קשר עם משרדו על מנת לקבל ליווי משפטי מקצועי, אישי ויסודי. עורך דין ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, ולעולם אינו מייצג את המטרידים.

הטרדה מינית מוגדרת בחוק הישראלי במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית. החוק מפרט שישה סוגים ראשיים מעשים אסורים הנחשבים להטרדה מינית. כאשר המעשים הללו נעשים במסגרת יחסי העבודה, הם ייחשבו להטרדה מינית בעבודה.

התפטרות עקב הטרדה מינית יכולה להיחשב כפיטורים והחוק והפסיקה מתייחסים לכך באופן ספציפי.

למרות שמדובר בהתפטרות ולא בפיטורים, באם הם התרחשו עקב הטרדה מינית שחווה המתפטר במקום העבודה, החוק מחייב לפצות אותו בשל כך בפיצויי פיטורים כאילו המעסיק הוא זה שפיטר את העובד ולא הוא שבחר לעזוב. כמובן שיש תנאי סף אך זה בהחלט העיקרון.

פנו בהקדם האפשרי לעורך דין שזו מומחיותו. מומלץ לא לקבל החלטות לבד, מרווח הטעות הוא גדול וחשוב לפעול באופן המיטבי באמצעות עורך דין שזו מומחיותו המקצועית.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.