הטרדה מינית חובות מעסיק

עד לא מכבר, הטרדות מיניות במקום העבודה היו עניין נפוץ יחסית שפגע בעובדות, ביכולתן להתלונן על הטרדות ובאפשרויות הקידום שלהן במקומות העבודה. במטרה להתמודד עם תופעות אלו, נחקקו חוקים ונקבעו תקנון המטילים חובות על המעסיק במטרה למנוע הטרדות מיניות בעבודה. מהן אותן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית מה דינו של מעסיק שלא עומד בחובות אלו? המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע החשוב על הטרדה מינית חובות המעסיק.

 

מהן חובות המעסיק ביחס להטרדה מינית?

חובות המעסיק קבועות, בעיקרן, בסעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית – 1996 וכן בסעיף 7 לחוק שיווי הזדמנויות במקומות העבודה – 1988. חוקים אלו מגדירים מהן חובותיו של כל מעסיק במטרה למנוע הטרדות מיניות במקומות העבודה. 

מתוקף חוקים אלו הותקנו תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998 וכן חוזרי מנכ"לים הפורטים את חובות המעסיק והופכים אותן מחובות כלליות למעשים אופרטיביים שעל המעסיק לבצע כדי לעמוד בחובותיו.

עיקרי חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית הן:

  • מינוי אחראי למניעת הטרדות מיניות
  • פרסום תקנון למניעת הטרדות מיניות
  • עריכות פעולות חינוכיות והסברתיות לעובדים בנושא הטרדות מיניות
  • בירור מעמיק של תלונות המגיעות לפתחו
  • נקיטת צעדים משמעותיים למניעת הישנותן של הטרדות מיניות במקום העבודה
  • איסור על התנכלות לעובד שהתלונן על הטרדה, מעוניין להתלונן או סייע לעובד אחר בתלונתו.

 

מינוי אחראי על הטרדות מיניות במקום העבודה

מחובתו של כל מעסיק למנות אדם לאחראי על ההטרדות המיניות במקום העבודה. האחראי יהיה, על פי רוב, אחד העובדים במשרד אך אין הכרח כי האחראי הממונה יהיה עובד. עם זאת, חשוב שהממונה יהיה נגיש לעובדים. במקרים בהם מדובר במקום עבודה קטן, המעסיק יהא רשאי למנות את עצמו לאחראי על הטרדות מיניות במקום העבודה.

על פי סעיף 4 (ב) לתקנות, ישנה עדיפות למנות אישה לתפקיד האחראית. במידה שימונו מספר אחראים על הטרדות מיניות במשרד, יש להשתדל מאוד שלפחות אחת מהן תהיה אישה.

 

תפקידי האחראי

תפקידו העיקרי של האחראי על הטרדות מיניות הוא קבלת תלונות על הטרדות מיניות שהתרחשו במקום העבודה ובירורן. האחראי יערוך בירור מעמיק של התלונה ויעביר למעסיק דו"ח הכולל את ממצאי הבירור ואת המלצותיו לפעולה על סמך אותם ממצאים.

זאת ועוד, האחראי יהיה אמון על המאמצים החינוכיים וההסברתיים ביחס להטרדות מיניות במקום העבודה. האחראי יביא את עיקרי האיסור על הטרדות מיניות ואת השלכות הטרדה מינית במשרד לידיעת העובדים.

כמו כן, האחראי יביא לידיעת כל העובדים את דרכי ההתקשרות עימו והגשת התלונות אליו. דרך הגשת התלונה צריכה להיות ברורה וידועה לכל עובד.

 

פרסום תקנון

החוק והתקנות מחייבים את המעסיק לכתוב ולפרסם תקנון הטרדות מיניות, בכל מקום עבודה בו מועסקים 25 עובדים לפחות. במקומות בהם מועסקים פחות מ 25 עובדים המעסיק יכול להביא לידיעת העובדים את התקנון לדוגמה המפורט בתקנות. התקנון יכלול את עיקרי הוראות החוק בנושא בלשון פשוטה ונהירה. בנוסף, התקנון יידע את העובדים בדבר זכויותיהם ובדבר הטרדה מינית חובות המעסיק. זאת ועוד, בתקנון יפורסמו פרטיו של האחראי על ההטרדות המיניות ודרכי הגשת התלונות. התקנון יפורסם במקום מרכזי ופרסומו יובא לידיעת כלל העובדים.

 

אי פרסום – קנס

מעסיק שלא מפרסם תקנון עובר על הוראות החוק. עונשו – קנס כספי. בכל שבוע שיחלוף מבלי שפרסם תקנון, ניתן יהיה להטיל עליו קנס נוסף.

 

תקנון לדוגמה

התקנות חוסכות למעסיקים שמעסיקים פחות מ 25 עובדים את מלאכת ניסוח התקנון. בסוף התקנות, מובא תקנון לדוגמה. המעסיק יוכל להשלים את הפרטים הרלוונטיים, לפרסם את התקנון במשרד ובכך לצאת ידי חובתו. באתרים הממשלתיים ניתן למצוא תקנון מעוצב ומוכן לשימוש.

 

פעולות הסברתיות

קיום פעולות הסברתיות בתחום ההטרדות המיניות הינו חובה חוקית החלה על המעסיק ועל האחראי. 

 

בירור תלונות ונקיטת צעדים משמעתיים

אולי החשובה שבחובות המעסיק, היא חובת בירור התלונות ונקיטת הצעדים המשמעתיים. מחובתם של המעסיק והאחראי לברר כל תלונה שמגיעה לידיעתם. ככל שהבירור יוביל למסקנה כי יש ממש בתלונה, המעסיק יהא מחויב לנקוט בצעדים משמעתיים חמורים כנגד המטריד.  

 

סעיף 7 (א) (2), קובע כי על המעסיק "לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות". מדובר בחובה חריפה ומשמעותית, החריגה בעוצמתה בנוף החקיקתי בישראל.

 

איסור התנכלות

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית

חובת המעסיק לפעול למניעת התנכלויות בעובד שהוטרד מינית או שהגיש תלונה או תביעה על הטרדה מינית או סייע לעובד אחר לעשות כן. פגיעה בעובד שהתלונן הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית והמעסיק עלול לעמוד לדין על התנכלות שכזו.

 

הטרדה מינית חובות המעסיק – השלכות

נניח כי מעסיק לא עמד בחובותיו. מה יהיו ההשלכות של מעשיו במקרה של הטרדה מינית של אחד מעובדיו? התשובה לשאלה זו נמצאת בסעיף 7 (ג) לחוק למניעת הטרדות מיניות. על פי סעיף זה, מעסיק שלא עמד בחובותיו "יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה."

כלומר, נפגעות ונפגעי הטרדה מינית בעבודה יוכלו לתבוע לא רק את העובד שהטריד אותם אלא אף את המעסיק שלהם שלא עמד בחובותיו למניעת הטרדה מינית. מדובר ביתרון משמעותי עבור הנפגעות והנפגעים, שכן המעסיק הוא כיס עמוק יותר ממנו יוכלו לקבל פיצויים משמעותיים על הפגיעה המינית שחוו.

 

עו"ד דורון ויינרייך

נפגעתן מהטרדה מינית במשרד? חושבות שהמעסיק לא עמד בחובותיו למניעת הטרדה מינית ויש לו חלק בהטרדה או בטיוח המקרה? פנו לעו"ד דורון ויינרייך לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי יסודי, מקצועי וחכם. עו"ד דורון ויינרייך, עו"ד וותיק ומנוסה המתמחה בייצוג נפגעות הטרדה מינית שמייצג נפגעות ונפגעים בלבד ולעולם לא את הצד הפוגע. צרו קשר לתיאום פגישה בהקדם האפשרי.

 

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית חובות מעסיק

חובות המעסיק בענין הטרדה מינית הן חובות חוקיות שעל המעסיק לעמוד בהן, במטרה למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה ולטפל טיפול יעיל וללא דיחוי בתלונות על הטרדה מינית. חובות אלו מוסדרות בחוק למניעת הטרדה מינית, בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ובתקנות החוק למניעת הטרדה מינית
החובות העיקריות החלות על המעסיק הן פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית, מינוי אחראי/ת (עדיף אחראית) על הטרדות מיניות שאליו/אליה יוגשו תלונות, הבאת האיסור על הטרדות מיניות לידיעת העובדים והמנהלים, בירור תלונות ונקיטת צעדים משמעתיים חמורים כנגד מטרידים.
חשוב לדעת כי אי פרסום תקנון הינה עבירה על החוק. מכיוון שכך, מעסיק שלא יפרסם תקנון צפוי להיקנס כספית על עבירה זו. ניתן יהיה להטיל קנס נוסף על המעסיק בכל שבוע שיחלוף מבלי שפרסם תקנון.
ככל שחווית הטרדה מינית במקום העבודה והמעסיק לא עמד בחובותיו, תוכלי להגיש תביעה אזרחית גם כנגדו. בדרך כלל התביעה תוגש לבית הדין לעבודה ובמסגרתה תתבעי פיצויים מהמעסיק על כך שלא עמד בחובותיו ואפשר את קרות ההטרדה המינית.

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך.

עו"ד דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, תקיפה מינית ועבירות מין. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עו"ד דורון ויינרייך הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.