הטרדה מינית בריאיון עבודה

הטרדה מינית במקום העבודה זוכה ליחס מחמיר לא רק כאשר היא מופנית כלפי עובד, אלא גם כאשר היא מופנית אל אדם שעובר ריאיון עבודה. במקרה של הטרדה מינית בראיון עבודה, אמנם המרואיין אינו חלק רשמי ממקום העבודה, אך במעמד ריאיון העבודה הוא נתון ליחסי כוחות בלתי מאוזנים בינו לבין המראיין ומקום העבודה, ומעמד זה עלול לחשוף אותו לניצול ולהטרדה. לכן, הדין הישראלי בחר להכליל את ריאיון העבודה במסגרת יחסי העבודה שיש לאכוף בהם את איסור ההטרדה מינית במקום העבודה.

 

הטרדה מינית בראיון עבודה

הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה עשויה להיות בעייתית במיוחד בשל פערי הכוחות המצויים במקום העבודה. מלבד חשיבותה הכלכלית של המשרה לפרנסתו של העובד, לעבודה יש גם חשיבות חברתית, והיא אף מגשימה את האוטונומיה של אדם לבחור בעיסוק כרצונו.

כאשר עובד מוטרד מינית במסגרת מקום העבודה, הוא עשוי להירתע מלהתלונן או מלעצור את ההטרדה בשל שיקולים אלו.

הטרדה מינית בריאיון עבודה עשויה לעורר בעיות נוספות – דורש עבודה, שפרנסתו ומשרתו הפוטנציאליות מוטלות על הכף, מצוי במעמד נחות ביחסי הכוחות אל מול המראיין, שהוא לרוב המעסיק או גורם בכיר אחר.

הטרדה מינית, מלבד היותה פעולה אלימה ולא חוקית, עשויה להגדיל את פערי הכוחות בין הצדדים, ובכך להניא את המרואיין מדיווח על ההטרדה ומניסיון לשים לה קץ.

חשוב לדעת כי מגדרם, מינם הביולוגי ונטייתם המינית של הצדדים אינם רלוונטיים להגדרתה של הטרדה מינית.

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית לפי הדין הישראלי. הגדרות אלו תקפות, כמובן, גם להטרדה מינית שנעשית במסגרת יחסי עבודה, לרבות ריאיון עבודה:

סחיטה באיומים

דרישה לבצע מעשה מסוים באמצעות איומים כלשהם, עשויה להיחשב גם כהטרדה מינית כאשר המעשה שאותו המרואיין נדרש לעשות הוא מעשה בעל אופי מיני. האיום יכול להתבצע בכל דרך ויכול לבוא לידי ביטוי באמצעות כל פגיעה. לדוגמא: מראיין שדורש ממרואיינת לנהל עמו מגע מיני כתנאי לקבלתה לעבודה.

מעשים מגונים

מעשה מגונה הינו פעולה בעלת אופי מיני, במטרה להשיג גירוי או סיפוק מיני, או על מנת לבזות את המרואיין, שנעשתה על ידי המראיין תוך ניצול ראיון העבודה, עשויה להיחשב כהטרדה מינית. לדוגמא: מראיינת שמלטפת מרואיינת באופן מיני.

חשוב לדעת שכל פעולה תיבחן בהתאם לנסיבות – כלומר, אם הפעולה כשלעצמה אינה בעלת אופי מיני, אך היא נעשתה בהקשר מיני או בסמוך להצעה בעלת אופי מיני, היא בהחלט עשויה להיחשב כהטרדה מינית.

לדוגמא: מתן חיבוק שאינו מתפרש כבעל אופי מיני כשלעצמו, הינו פסול בכל מקרה במהלך ראיון עבודה אך הוא ייחשב כהטרדה מינית אם ניתן לאחר מספר אמירות על מיניותה של המרואיינת.

הטרדה מינית בריאיון עבודה
הטרדה מינית בריאיון עבודה

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

ביחסים שאינם יחסי מרות, הצעה עשויה להיחשב כהטרדה מינית כאשר היא נושאת אופי מיני, והמציע חזר עליה מספר פעמים. תנאי נוסף הוא שהמוטרד יראה למטריד, באמצעות התנהגות חד-משמעית או באמצעות אמירותיו, כי איננו מעוניין.

לעומת זאת, ביחסי מרות כמו למשל בין מראיין למרואיין במהלך ראיון עבודה כאשר הצעה בעלת אופי מיני מגיעה מצידו של בעל מרות כמו מעסיק או ממונה מטעמו, די בהצעה אחת בלבד, ואף אין צורך בכך שהמוטרד יראה למטריד כי הוא איננו מעוניין, וזאת בשל יחסי המרות בין השניים.

לדוגמא: מעסיק, שבעת ריאיון עבודה מציע למרואיינת לנהל עמו מגע מיני.

התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני

אדם המתייחס באופן עקיף או ישיר למיניותו של אדם אחר באמצעות התנהגות או אמירות בעלי אופי מיני, עשוי לחשוף את עצמו לתלונה ו/או תביעה על הטרדה מינית. על מנת שהתייחסות זו תיחשב כהטרדה מינית, עליה להתבצע מספר פעמים, ועל המוטרד להראות למטריד כי איננו מעוניין בהתייחסות זו.

הדין הישראלי אף מכיר בהצגת תוכן פורנוגרפי או בהתבדחויות בעלות אופי מיני כהתייחסות אסורה שנחשבת כהטרדה מינית.

במקרה שבו המעסיק או ממונה מטעמו הוא המטריד, די בהתייחסות אחת מצידו על מנת שהתנהגותו תיחשב כהטרדה מינית, ואף אין צורך כי המוטרד יציג חוסר עניין.

לדוגמא: מעסיק, שבעת ריאיון עבודה מציג למרואיין סרטון פורנוגרפי או מעיר הערות על מיניותו של המרואיין.

התייחסויות מבזות או משפילות בעלות אופי מיני

אמירה מבזה או משפילה המתייחסת למיניותו של אדם, למינו או לנטייתו המינית. אין צורך כי ההטרדה תופנה לאדם מסוים –  גם אמירה מבזה או משפילה בעלת אופי מיני שנאמרה באופן כללי עשויה להיחשב כהטרדה מינית.

לדוגמא: מראיין המלגלג על הרגליה המיניים של מרואיינת.

הפצת תמונה, סרט או הקלטה הנוגעים למיניותו של אדם

הפצה של תכנים בעלי אופן מיני שיש בהם כדי להשפיל או לבזות אדם, ללא הסכמתו, עשויה להיחשב כהטרדה מינית.

לדוגמא: צילום סרטון בעל אופי מיני של מרואיינת, והפצתו ללא הסכמתה.

הטרדה מינית בראיון עבודה: מה ניתן לעשות?

הטרדה מינית הינה גם עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית. עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אין לפגוע בעובד בכל דרך שהיא, והמשמעות היא שגם במעמד הקבלה לעבודה.

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת ריאיון עבודה עשויה להצמיח לא רק עבירה פלילית, אלא גם עוולה אזרחית נגד המטריד ואם יימצא המעסיק לא נקט אמצעים עפ"י דין למניעת ההטרדה או לטיפול ראוי בה, גם המעסיק יהיה אחראי לעוולה האזרחית בגין ההטרדה המינית.

משום כך, במקרה של הטרדה מינית בריאיון עבודה, מומלץ לפנות לעורך דין בהקדם על מנת לקבל ייעוץ משפטי ומידע בנוגע לאפיקי הפעולה האפשריים.

כיצד עליי לבחור עורך דין?

בשל רגישות ומורכבות הנושא, מומלץ להיעזר בעורך דין שמייצר תחושת אמון וביטחון. וודאו כי עורך הדין בו אתם נעזרים, שומר על פרטיותכם, כבודכם ומתייחס באמפתיה למצבכם הרגשי.

מלבד זאת, חשוב שיהא זה עורך דין עם ניסיון רב וידע משפטי רלוונטי, המתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית במקום העבודה.

היעזרות בעורך דין מנוסה וקשוב לצרכיכם, עשויה לשפר משמעותית את סיכויכם לזכות בתביעה, למצות את הדין עם המטריד ואפילו לזכות בפיצויים משמעותיים.

עוה"ד דורון ויינרייך מזמין אתכם ליצור קשר עם משרדו בהקדם על מנת לקבל ליווי קשוב, אנושי ומקצועי. עוה"ד ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ומייצג אך ורק נפגעות ונפגעים.

הטרדה מינית היא מעשה בלתי חוקי בעל אופי מיני  באדם אחד.  החוק למניעת הטרדה מינית  שנחקק בישראל בשנת 1998 מפרט 6 סוגים ראשיים של מעשים שנחשבים כהטרדה מינית

מעשים מגונים (מעשים לצורך ביזוי, סיפוק או גירוי מיניים), סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני, הצעות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ועוד

הטרדה מינית בראיון עבודה היא הטרדה מינית לכל דבר ועניין. אם חוויתם הטרדה מינית במהלך ראיון עבודה כדאי שתפנו לקבוע פגישת הכרות וייעוץ עם עורך דין. שימו לב שהוא מתמחה בתיקים של הטרדות מיניות ושאכן יש לו ניסיון בתחום.

בחירת עורך דין, ובפרט לתיק בנושא הטרדות מיניות, צריכה להיות מדויקת ככל האפשר על מנת למצות את הדין בצורה הטובה ביותר עם מי שפגע בכם. ודאו שהוא בעל ניסיון וידע בתחום ההטרדות המיניות וכן בעל יכולות אמפתיות גבוהות ואינטיליגנציה רגשית, זאת על מנת לקבל מענה מקצועי ככל שניתן.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.