הטרדה מינית בעבודה – פיצוי

הטרדה מינית בעבודה הינה אחת מתופעות ההטרדה המינית הנפוצות ביותר ולא בכדי. השם המדויק הוא הטרדה מינית ב"מסגרת יחסי עבודה" והכוונה היא להטרדה מינית שמתבצעת במקום העבודה או בכל מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק – הטרדה מינית המתבצעת תוך כדי העבודה או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא. ההגדרה הרחבה הזו מכסה מבחינת משך החיים חלק גדול מאד מחייהם הבוגרים של רוב בני האדם ומשכך גם אם רוב האינטראקציות בין מנהלים וממונים וכפיפים ועמיתים הן נורמטיביות, אותו מיעוט שחורג מהנורמות החוקיות ונחשב להטרדה מינית מהווה תופעה נפוצה מאד – חרף היותה מיעוט.

ההבדל בין הטרדה מינית בעבודה לבין הטרדה מינית אחרת

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר שישה סוגי התנהגות אסורים:

  • סחיטה באיומים במטרה לאלץ אדם לעשות מעשה בעל אופי מיני;
  • מעשים מגונים (מעשים לביזוי, גירוי או סיפוק מיניים);
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד שאינו מעונין בהן;
  • התייחסויות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהראה למטריד שאינו מעונין בהן;
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית;
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקדים במיניותו של אדם, ללא הסכמתו ובנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו.

כמו כן החוק אוסר על התנכלות שמוגדרת כפגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית

ההתנהגויות הנ"ל אסורות בכל המסגרות אך למרות זאת, להטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה יש מספר מאפיינים ייחודיים, אלו העיקריים שבהם:

  1. במסגרת יחסי העבודה החוק מוותר על הדרישה שההצעות וההתייחסויות יהיו חוזרות (סעיפים 4,3 הנ"ל ) – די בהצעה או התייחסות אחת.
  2. במסגרת יחסי העבודה החוק מוותר על הדרישה שהאדם אליו הופנו ההצעות או ההתייחסויות יראה למטריד שאינו מעוניין בהן (סעיפים 4,3 הנ"ל). הוויתור על הדרישה הזו הוא בייחס לכל מערכות יחסי המרות (ר' פירוט במאמרים נפרדים באתר זה).
  3. במסגרת יחסי העבודה נוספות דרישות חוקיות כמו מינוי אחראית למניעת הטרדה מינית, תקנון למניעת הטרדה מינית, פעולות הסברה והדרכה בענין הטרדה מינית, מנגנון בירור תלונה על הטרדה מינית ועוד (ר' פירוט במאמרים נפרדים באתר זה). החוק דורש דרישות אלו גם ביחס למערכת להשכלת בוגרים כמו אוניברסיטה וביחס לגוף ספורט.
  4. מעסיק שלא מקיים את הוראות החוק (והתקנות) יהיה כפוף לסנקציות חוקיות שונות ובין היתר אחריות המעסיק ביחד עם העובד שהטריד מינית, לפצות את מי שהוטרדו מינית –.

מה הפיצוי המגיע למי שנפגע כתוצאה מהטרדה מינית או התנכלות

ברוב תחומי המשפט הנזיקי, התובע נדרש להוכיח את המעשים שהוא טוען שהנתבע עשה לו וכן את הנזק כתוצאה מהמעשים הללו. אחד החריגים הבודדים הוא תביעה על הטרדה מינית. המחוקק הכיר בכך שבמקרים רבים של הטרדה מינית לא פשוט לתובע להוכיח את הנזק והוא  רצה למנוע מצב שבו כתוצאה מכך נוצר חסם המונע מנפגעות ונפגעים לממש את זכות התביעה שלהם. בהתאם לכך  עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית לתובע יש שני מסלולי פיצוי אפשריים: פיצוי ללא הוכחת נזק ופיצוי "עם הוכחת נזק". בתביעה ניתן לשלב בין שניהם.

פיצוי ללא הוכחת נזק

במסגרת המסלול  הזה, החוק מאפשר לבית המשפט לפסוק סכום פיצוי המוגדר בחוק וכיום הוא עד 120,000 ₪.  בית המשפט מוסמך לפסוק את גובה הפיצוי בהתאם לחומרת המעשים שהתובע מצליח להוכיח שהנתבע עשה לו. עפ"י הפסיקה לבית המשפט יש שיקול דעת לפסוק פיצוי נפרד בגין כל מעשה נפרד שנכלל באותה פרשה. שיקול הדעת הזה הוא רחב.

פיצוי עם הוכחת נזק

במסגרת המסלול הזה, התובע צריך להוכיח לבית המשפט מה גובה הנזק שנגרם לו והוא יכול לעשות זאת באמצעות חוות דעת מומחה ובאמצעות ראיות שונות המצביעות על הנזק שנגרם לו  (למשל: הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, כאב וסבל ועוגמת נפש, הוצאות שונות וכיו"ב).

פיצוי מחוץ לכותלי בית המשפט

במקרים רבים ניתן להגיע להסכמי פיצוי בטרם מוגשת התביעה וזאת באמצעות מגע ישיר בין עורכי הדין של שני הצדדים או באמצעות הליכים כמו גישור, פישור או בוררות.

פיצוי לאחר הגשת התביעה

במקרים אחרים ניתן להגיע להסכמי פיצוי גם לאחר הגשת התביעה באמצעות הליכים דומים. ככל שמגיעים להסכמים כאלו מתייתר המשך ההליך המשפטי, ככל שהדבר לא מתאפשר, ההליך המשפטי ממשיך עד תומו וככל שהתובע הוכיח את תביעתו, בית המשפט פוסק בפסק דינו את גובה הפיצוי לזכות התובע.

נראה לי שעברתי הטרדה מינית בעבודה – מה הצעד הבא?

הצעד הנכון ביותר הוא לפני הכל להתייעץ בהקדם האפשרי  עם עורך דין שזהו תחום מומחיותו.

אדם שינסה להבין הכל בעצמו או באמצעות מי שאינו מומחה בתחום, עלול לבצע מהלך שגוי שעלול להשפיע על מהלכים אחרים שבאפשרותו לבצע – מרחב הטעות הוא גדול – קל לבצע טעויות ומחירן עלול להיות גבוה.

עורך דין דורון ויינרייך

עורך דין דורון ויינרייך מתמחה מזה שנים רבות אך ורק בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, תקיפה מינית ועבירות מין למיניהן ובשום אופן אינו מייצג את הצד השני. באפשרותך לתאם כבר לימים הקרובים, פגישה אישית, יסודית ודיסקרטית עם עורך דין ויינרייך. בפגישה כזו תקבלו ייעוץ אישי בהתאמה מקסימלית למקרה הספציפי שלכם, כולל המלצות אסטרטגיות. כל אלו יתנו בידכם את הכלים להתחיל במהלך מעצים במטרה לגרום למי שפגע בכם לשלם  ביוקר על מעשיו.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.