דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להגיע בשלל צורות, אופנים וביטויים שונים. למעשה, הטרדה מינית יכולה  לבוא לידי ביטוי במעשים שברור שהן נחשבים להטרדה מינית אך גם במעשים גבוליים שלא ברור למי שלא מתמצא בתחום, אם הם נחשבים או לא נחשבים כהטרדה מינית, אך מי שמתמצא יודע שהם נחשבים לכאלה על פי חוק. דוגמאות להטרדה מינית בעבודה הכלולות במאמר זה נועדו להמחיש מהם הגבולות המותרים כדי למנוע מקרים של הטרדה מינית בעבודה או לטפל בהם ביעילות ובנחישות.

 

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית הינה מעשה בעל אופי מיני אשר פוגע בכבודו של אדם, בפרטיותו, בחירותו ובזכותו לשוויון.

סחיטה באיומים בעבודה לביצוע מעשה בעל אופי מיני

במקרים שנכללים תחת סחיטה באיומים במקום העבודה לביצוע  מעשה בעל אופי מיני, נכללים כל המקרים אשר במסגרתם הצד הנפגע נדרש לבצע מעשה בעל אופי מיני תחת איום של המטריד שאם המוטרד לא יבצע אותו, יהיו לכך השלכות שליליות מבחינתו.

דוגמאות

 1. מעסיק או ממונה אשר מציע לעובדת לקיים עמו יחסי מין, תוך כך שמבהיר לה שאילו תסרב לו, היא לא תקבל קידום בעבודה או שלחילופין אף תפוטר ממקום העבודה.
 2. מעסיק או ממונה אשר מפציר בעובדת לקיים עימו מגע מיני מסוים תוך כך שמאיים עליה שאם תבחר לסרב, היא תאלץ להישאר לעבוד עד שעה מאוחרת יותר.
 3. מעסיק או ממונה אשר מבקש קיום מגע מיני ואף קיומם של יחסי מין עם עובדת שאילו לא יתקיימו, תופעל סנקציה כנגד מישהו קרוב לעובדת, בדמות פיטורין או קידום.
 4. עמית בעבודה שמאיים על עובדת שילשין למעסיק על משהו אם העובדת לא תיעתר לו ותקיים איתו יחסים.

ביצוע מעשים מגונים

תחת מעשים מגונים, יכללו כלל המקרים בהם עובד ביצע בעובדת אחרת מעשה לצורך גירוי מיני, סיפוק מיני או ביזוי מיני  של העובדת. חשוב אופי המעשה והמטרה לשמה נעשה ולא נדרש להוכיח שאכן גרם לגירוי, סיפוק או ביזוי מיני.

דוגמאות למעשים מגונים בעבודה

 1. עובד אשר עובר מול עובדת אחרת במסדרון במקום העבודה ונוגע לה בחזה.
 2. מעסיק אשר מלטף את הישבן של עובדת שלו.
 3. עובד המבצע מעשה של אוננות בפומבי.
 4. עובד שמחבק עובדת אחרת באופן שהינו בעל אופי מיני כאשר במהלכו מוצמדים איברים אינטימיים של השניים יתר על המידה. גם חיבוק שאינו נראה מיני אך בסמוך אליו הושמעו תכנים מיניים כלפי העובדת יכול שיחשב להטרדה מינית – הכל לפי נסיבות העניין והקונטקסט בו נעשו הדברים.
 5. מעסיק אשר מנשק את העובדת שלו בפה ואולם גם נשיקה על הלחי יכול שתיחשב כהטרדה מינית אם בסמוך לה המעסיק דיבר עם העובדת דברים בעלי אופי מיני.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

מדובר במקרים בהם עובד הציע לעמיתה הצעות מיניות בעלות אופי מיני וזו הראתה שאינה מעוניינת בהצעות אלה. חשוב לציין כי עובד יכול להראות שאינו מעוניין בהצעות הן במילים והן במעשים.

לעומת זאת, כאשר המציע הינו המעסיק – היחסים בין השניים הם יחסי מרות, ואז – להבדיל ממצב בו אין יחסי מרות, אין צורך שההצעות יחזרו על עצמן (די בהצעה אחת) וגם אין צורך שהמוטרדת תראה שאינה מעוניינת בהצעות המיניות שמופנות אליה.

דוגמאות הצעות חוזרות בעלות אופי מיני

 1. יציאה לנופש מטעם החברה אשר במסגרתה מציע המעסיק לעובדת פעם אחת לקיים איתו יחסים. מכיוון שבין השניים יש יחסי מרות, ההצעה תיחשב כהטרדה מינית למרות שהוצעה פעם אחת וגם אם העובדת לא הראתה שאינה מעוניינת.
 2. מקרים בהם עובד מציע לעובדת הצעות חוזרות ונשנות לקיים עימו יחסי מין, בעוד העובדת סירבה להצעות אלה.

התייחסויות חוזרות אשר מתמקדות במיניות העובד

מדובר בהתייחסויות חוזרות המופנות לעובד ביחס למיניות שלו, כאשר העובד הראה שאינו מעוניין בהתייחסויות הללו.

לעומת זאת, כאשר המתייחס הינו המעסיק – היחסים בין השניים הם יחסי מרות, ואז – להבדיל ממצב בו אין יחסי מרות, אין צורך שההתייחסויות יחזרו על עצמן (די בהתייחסות אחת) וגם אין צורך שהמוטרדת תראה שאינה מעוניינת  בהתייחסות המינית שמופנית אליה.

דוגמאות להתייחסויות חוזרות אשר מתמקדות במיניות העובד

 1. מעסיק אשר מקיים שיחת טלפון עם עובדת שלו ושואל אותה האם היא לובשת "משהו סקסי".
 2. עובד ששוב ושוב שואל עובדת אחרת על הרגליה המיניים למרות שזו הראתה לו כי אינה מעוניינת בשאלות אלו.
 3. מעסיק אשר מספר לעובדת שלו על הרגליו המיניים.
 4. עובד אשר שולח הצעות מיניות ואף תכנים פורנוגרפיים לעובדת אחרת במייל או בתוכנת מסרים אחרת, כאשר האחרונה הראתה לו שאינה מעוניינת בכך.

התייחסות מבזה ומשפילה למינו או למיניותו או לנטייתו המינית של אדם

תחת מקרים אלו, יכללו מקרים בהם בוצעה התייחסות משפילה או מבזה אשר קשורה למיניות, למין או לנטייה מינית של אדם.

דוגמאות

 1. מעסיק האומר במהלך ישיבת צוות כי "נשים הן זונות".
 2. עובד שבמהלך ארוחת הצהריים בעבודה אומר לכולם כי "הומואים הם מגעילים".
 3. עובד או מעסיק שתולה במשרדו תמונות פורנוגרפיות
 4. עובד או מעסיק המשמיע בדיחות מיניות שמביכות עובדים אחרים

הפצת תמונה, סרטון או הקלטה שהינה בעלת אופי מיני של עובד

הפצה כאמור תיחשב להטרדה מינית אם בוצעה ללא הסכמתו של העובד שהתכנים עוסקים בו.

דוגמאות

 1. עובד אשר מפרסם הקלטה שלו ושל עובדת אחרת, בין חברים לעבודה בה מתועד אקט מיני בין השניים.
 2. מעסיק אשר מפרסם תמונות ממצלמות האבטחה של עובדים מתלבשים.
 3. עובד שמפרסם תמונות עירום של עובדת אחרת.

מה ניתן לעשות אם קיים חשש שהטרידו אתכם מינית בעבודה

ככל שיש לכם התלבטות בעניין, והינכם חוששים שהוטרדתם מינית במקום העבודה, מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי מקצועי אצל עורך דין שמתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית במקום העבודה.

ייעוץ וטיפול משפטי מקצועי ואיכותי בכוחם להשיב לנפגעים את כבודם, לפצות אותם על הפגיעה בזכויותיהם, לזכותם בפיצויים, למנוע או לתקן התנכלות ויחד עם זאת, גם לגרום לכך שהמטריד לא יטריד עוד אנשים במקום העבודה.

איך לבחור בעורך דין המתאים ביותר?

חשוב להקפיד שבחירתכם בעו"ד שייצג אתכם בעניינים כל כך רגישים תהא לאחר שהגעתם למסקנה שמבחינה מקצועית, יש לאותו עו"ד את הניסיון הטוב ביותר ואת הסיכוי הטוב ביותר, להשיג את התוצאות הטובות ביותר במקרה שלכם.

כאשר מבחינה אנושית יש לו את היכולת הרגשית לתמוך בכם וללוות אתכם באופן צמוד ושוטף בעניינים כל כך חשובים ורגישים במהלך תקופה כל כך קשה.

עורך דין דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, תקיפה מינית  ועבירות מין ואינו מייצג את הפוגעים בשום אופן ובשום מחיר. תאמו פגישה עם עורך דין דורון ויינרייך כבר בימים הקרובים.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.