הטרדה מינית בין בני זוג

הטרדות מיניות מתרחשות לא רק ברחוב, בעבודה במהלך טיפול וכיו'ב, אלא גם בין בני זוג. תופעת הפגיעות המיניות בקרב בני זוג זכתה להכרה במשפט הישראלי, זאת לאחר שנים ארוכות בהן המחוקק לא הכיר בעבירות מין של אדם בבן זוגו. להלן נעסוק בעבירת הטרדה מינית בין בני זוג, השלכותיה ודרכי ההתמודדות עימה.

הגדרת הטרדה מינית

כדי להבין מה נחשב להטרדה מינית בין בני זוג, יש להכיר תחילה את ההגדרה הכללית להטרדה מינית. אמנם כמעט כל התנהגות מינית בלתי ניאותה הנעשית שלא בהסכמה תיחשב להטרדה מינית, ובכל זאת המחוקק הגדיר באופן ספציפי מספר התנהגויות המוגדרות כהטרדה מינית. התנהגויות אלו, הנחשבות להטרדה מינית, מופיעות בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית – 1998, ואלו הן:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אשר הביע את התנגדותו להתייחסויות אלו;
  4. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהביע התנגדותו להצעות המיניות;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם או לנטייתו המינית.
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקדים במיניותו

כאשר אחת מההתנהגויות האמורות קורית גם במערכת זוגית, היא תיחשב להטרדה מינית. חשוב לדעת כי התנהגויות אלו פותחו והורחבו בפסיקה ולאור זאת בתי המשפט מחשיבים גם התנהגויות שאינן עונות במדויק על הגדרות אלו, כהטרדה מינית. כעת, נבחן כיצד התנהגויות אסורות אלו באות לידי ביטוי במערכת הזוגית ומתי קורית הטרדה מינית בין בני זוג.

הטרדה מינית בין בני זוג
הטרדה מינית בין בני זוג

סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים

ההתנהגות הראשונה הנחשבת להטרדה מינית על פי חוק היא סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים. סחיטה באיומים מוגדרת בסעיף 428 לחוק העונשין – 1977:

"המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו"

כדי שמעשה ייחשב לסחיטה באיומים, אם כן, על האיום להיות בכתב, בעל פה או בהתנהגות. האיום יהיה לפגוע באדם בדרכים רבות המפורטות בסעיף. הפגיעה יכולה להיות פיזית, כלכלית, פגיעה בקרובים, פגיעה בשם הטוב או כל פגיעה ממשית אחרת. תכלית הסחיטה היא לגרום לאדם לעשות מעשה כלשהו, או למנוע ממנו לעשות מעשה שמותר לו לעשות.

בקרב בני זוג, קיים חשש כי אחד מבני הזוג יטיל אימה על השני כדי לקבל את הסכמתו לביצוע מעשים מיניים. הטלת אימה שכזו תיחשב להטרדה מינית בין בני זוג. לכן, למשל אם אישה מפחדת מתגובתו של בן זוגה וממה שיעשה לה אם תסרב לקיים עימו יחסים, הרי שהיא מוטרדת מינית על ידו.

מעשים מגונים

ההתנהגות הבאה המוצגת בחוק למניעת הטרדה מינית כהטרדה מינית, היא מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין. מעשים מגונים הינם מעשים מיניים, שאינם כוללים בעילה מלאה, הנעשים שלא בהסכמה. שאלת ההסכמה למעשים מיניים בין בני זוג היא מטבעה שאלה מורכבת, השונה באופן משמעותי משאלת ההסכמה בין מי שאינם בני זוג.

הסכמה למעשים מיניים חייבת להיות מפורשת. ככלל, הסכמה שאינה מפורשת, לא תיחשב להסכמה מספיקה לצורך הכשרת המעשים המיניים.  ככל שלא הובעה הסכמה למעשים המיניים ובן הזוג כפה את עצמו בכל זאת על בת זוגו, המעשה ייחשב למעשה מגונה ולעיתים אף למעשה מגונה בנסיבות מחמירות.

קשה לקבוע במסמרות מה ייחשב להתנגדות, מה מוגדר כהסכמה משתמעת למעשים מיניים ואילו מעשים הם בגדר סבירים ונורמליים בין בני זוג. התשובה אף משתנה בין זוג לזוג ותלויה במערכת היחסים הספציפיים.

עם זאת, באופן כללי, ניתן לומר כי התנהגות מינית היוצרת תחושות אי נוחות בקרב אחד מבני הזוג, עלולה להיחשב להטרדה מינית מסוג מעשים מגונים. במקרים בהם בת הזוג שחשה לא בנוח תבהיר זאת לבן זוגה והוא מצדו ימשיך במעשים אלו, ניתן יהיה להגדיר את המעשים כהטרדה מינית בין בני זוג בוודאות גבוהה יותר.

 

הטרדה מינית מילולית בין בני זוג

בקרב בני זוג יכולות להתרחש לא רק הטרדות מיניות פיזיות, אלא גם הטרדות מיניות מילוליות. שיתוף על חיי המין של בני הזוג בנוכחות אנשים אחרים, למשל, יכול להחשב בנסיבות המתאימות להטרדה מינית מילולית בין בני זוג. כך גם אמירת אמירות מיניות לבת הזוג בפני חברים או בני משפחה תוכל להיחשב להטרדה מינית מילולית.

 

משרד עו"ד דורון ויינרייך – ייצוג לנפגעי ונפגעות הטרדה מינית

כדי להפיק מההליכים המשפטיים את המירב, חשוב להיות מיוצגים בהם על ידי טובי עורכי הדין בתחום. עו"ד ויינרייך מתמחה בתיקי הטרדה מינית ובעל ניסיון רב בניהול תיקים אלו. ניתן לפנות אליו לקבלת שירותי ייעוץ וייצוג משפטיים. עו"ד ויינרייך מייצג נפגעים ונפגעות בלבד ולעולם לא את הצד הפוגע.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד.

 

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.