הטרדה מינית בגן ילדים

בשנים האחרונות, עלו לכותרות לא מעט מקרים של התעללות בגני ילדים. לצערנו הרב, מקרים נפוצים לא פחות הם מקרי הטרדה מינית בגן ילדים. מה נחשב להטרדה מינית בגן ילדים? האם ניתן לקבל פיצויים על הטרדה מינית בגן ילדים? בשאלות אלו ובנוספות נעסוק במאמר זה.

הטרדה מינית – הגדרה חוקית

ההגדרה להטרדה מינית מופיעה בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדות מיניות – 1996. החוק מגדיר כל אחת מההתנהגויות הבאות כהטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. הצעות מיניות חוזרות לאדם, תוך סירובו להצעות אלו;
  4. התייחסויות מיניות חוזרות לאדם, תוך התנגדותו להתייחסויות אלו;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם ובכלל כך:
    1.  התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם;
    2. פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתייחסים למיניותו של אדם ללא אישורו.

 

מבין כל ההתנהגויות הללו, זו הרלוונטית ביותר להטרדה מינית בגן הילדים היא מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין. במידת מה, רלוונטית גם האחרונה שבהתנהגויות – פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקדים במיניותו של אדם.

 

מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין

מעשים מגונים מוגדרים בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. סעיף 348 מגדיר מעשים מגונים באופן הבא:

"מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

ניתן לראות בנקל כי מדובר בהגדרה כללית ומרחיבה. כל מעשה מיני העונה על הגדרה זו ונעשה ללא הסכמה, נחשב להטרדה מינית. כמובן שמעשה הנעשה בהסכמה, לא ייחשב למעשה מגונה ולהטרדה מינית. עם זאת, החוק לא מסתפק בהסכמה סתמית למעשים המיניים על ההסכמה להיות חופשית ומרצון.

תנאי הסף הראשון להיותה של הסכמה "הסכמה חופשית ומרצון", הוא גילו של המסכים. על פי רוב, הגיל המינימלי המאפשר הסכמה חופשית ומרצון למעשים מיניים הוא גיל 16. אף אם יש חריגים לדבר, הסכמה של ילד בגן ילדים אינה נחשבת להסכמה כל כלל ועיקר. מכיוון שכך, כל נגיעה מינית בילד בגן ילדים נחשבת למעשה מגונה וכן להטרדה מינית בגן ילדים.

הטרדה מינית בגן ילדים
הטרדה מינית בגן ילדים

מעשה מגונה בפני אדם אחר

סעיף 348 לחוק העונשין עוסק במעשים מגונים שנעשו באדם אחר, כלומר תוך מגע באותו אדם. לעומת זאת, סעיף 349 לחוק עוסק במעשים מגונים שנעשו בפני אדם אחר, ללא כל מגע באותו אדם.

אוננות בפני אדם אחר, התפשטות בפני האחר או כפייה על האחר שיעשה מעשים אלו, נחשבות למעשה מגונה בפני אדם אחר ולהטרדה מינית בגן ילדים. עבירת המעשה המגונה בפני אדם אחר נחשבת לקלה יותר מעבירת מעשה מגונה באדם אחר, והעונשים על עבירה זו בהתאם.

 

הטרדה מינית בגן ילדים – מעשים מגונים

למרבה הצער, אירועי הטרדה מינית בגן ילדים מסוג מעשים מגונים אינם נדירים כל כך. בגני הילדים עשויים לעבוד או להסתובב אנשים הסובלים מנטיות פדופיליות, העלולים לבצע את זממם באופן זה או אחר בילדי הגן הרכים.

לעיתים, המעשים המגונים מגיעים מצדם של אנשי הצוות בגן. אל פתחו של בית המשפט הגיעו מקרים בהם גננת הואשמה במעשים מגונים בילדי הגן. שכיחים אף יותר מעשי הטרדה מינית בגן ילדים מצד סייעות, אשר התחלופה שלהן גבוהה יותר והכשרתן מינימלית.

לא רק זאת אלא גם שגני ילדים מושכים אליהם פדופילים המנסים לבוא בשערי הגן במטרה להיחשף לילדים הרכים ולפגוע בהם מינית. לא אחת, פגיעה מינית פדופילית זו תתבסס על היחשפות בפני הילדים או בקשות מהם שייחשפו בפני הפדופיל. התנהגות שכזו מהווה מעשה מגונה בפני אחר לפי סעיף 349 לחוק העונשין.

מעשים מגונים בילדים בגן הילדים עלולים להיעשות גם מצד ילדים אחרים בגן, שאמנם אין להם אחריות פלילית או אזרחית אך בנסיבות מסוימות כמו למשל נסיבות בהן הילד הפוגע כבר פגע בעבר, עלולה להיווצר אחריות כזו לצוות הגן, לעירייה או למשרד החינוך ואף להורים.

 

מניעת הטרדות מיניות בגן ילדים

כדי למנוע הטרדות מיניות מעין אלו, מחובתם של צוות הגן וההורים לפקוח עיניים ולוודא כי אנשים לא מוכרים אינם מסתובבים בשטחי גן הילדים. כמו כן, על ההורים לנסות לזהות סימנים לפגיעה מינית אצל ילדיהם, ככל שמתעורר אצלם חשד כלשהו להתנהגות חריגה מצד הילד.

קושי מהותי בזיהוי מעשים מגונים בגן ילדים נובע מחוסר יכולתם של הילדים לדווח על פגיעות אלו. ילד שהוטרד מינית בגן הילדים ונעשו בו מעשים מגונים לא בהכרח ידע לבטא זאת. המעשים עלולים לגרום לו לצלקות נפשיות ולפגוע בו עמוקות, אך הילד לא ימצא את המילים לספר על האירוע שחווה, לא כל שכן להצביע על מי שעשה מעשה זה. על כן, על ההורים לגלות ערנות יתירה לתחום ולא להתעלם מסימנים רלוונטיים לפגיעות מיניות.

 

הפצת תמונות של ילדי הגן

הטרדה מינית נפוצה פחות אך קיימת בגני ילדים, הינה הטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית. סעיף זה קובע כי הפצת תמונות, סרטים או הקלטות המתמקדות במיניותו של אדם מבלי הסכמתו ובאופן שעלול להשפיל או לבזות אותו, נחשבת להטרדה מינית וכן לפגיעה במזיד בפרטיות.

בעולם המודרני, ישנם לא מעט צרכנים לתוכן פורנוגרפי פדופילי. צריכת תוכן שכזה הינה אסורה על פי חוק, ובכל זאת קיים חשש כי מי מצוות הגן יצלם את הילדים במערומיהם ויפיץ תמונות אלו למעוניינים בתכנים הפורנוגרפיים. הפצת תמונות שכאלו הינה עבירה פלילית חמורה הן על פי סעיף 214 לחוק העונשין והן לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית.

בהקשר זה ראוי לציין כי עבירת פרסום תועבה לפי סעיף 214 לחוק העונשין הינה עבירה חמורה יותר מעבירת הטרדה מינית, במיוחד כאשר היא נעברת על ידי מי שאחראי על הקטין המצולם. עם זאת, העמדה לדין גם על עבירת הטרדה מינית הינה רלוונטית במיוחד במערך נסיבתי ונפגע העבירה יוכל להגיש תביעה אזרחית לקבלת פיצויים כנגד המטריד על עוולת ההטרדה המינית.

 

פיצויים על הטרדה מינית בגן ילדים

הורי הילד שנפגע מהטרדה מינית בגן ילדים יוכלו לתבוע פיצויים מהמטריד או בנסיבות המתאימות מגורמים נוספים. ביכולתם להגיש תביעה כנגד המטריד לבית המשפט לפסיקת פיצויים בהתאם לחומרת הפגיעה. על פי רוב, הטרדה מינית בגן ילדים תיתפס כהטרדה מינית חמורה במיוחד ופסיקת הפיצויים תהא בהתאם.

 

הטרדה מינית בגן ילדים – התיישנות

עד מתי ניתן יהיה להגיש תביעה על הטרדה מינית שאירעה בגן הילדים? ככלל, תקופת ההתיישנות על עבירות הטרדה מינית עומדת על 7 שנים. כלומר, ניתן יהיה להגיש תביעה עד 7 שנים מיום קרות ההטרדה. במקרים בהם נפגע עבירה הינו קטין, מניין 7 השנים יחל מיום הגיעו לגיל 18, כך שהוא יוכל להגיש תביעות כנגד פגיעות שחווה בקטנותו עד לגיל 25.

עם זאת, ביחס לעבירות תקיפה מינית בקטינים, המחוקק האריך את תקופת ההתיישנות באופן ניכר. חוק ההתיישנות קובע כי מנין תקופת ההתיישנות על "תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין", כלשון החוק, יחל מיום הגיעו לגיל 28 בלבד! המשמעות היא שניתן יהיה להגיש תביעות פיצויים על הטרדה מינית בגן ילדים עד להגיעו של הילד שנפגע מההטרדה לגיל 35!

הארכה משמעותית זו לתקופת ההתיישנות נובעת מאופיין הייחודי של עבירות הטרדה מינית בקטינים ומתוך הכרה בתופעת הזיכרונות המודחקים וההיזכרות המאוחרת באירועי הטרדה מינית מהילדות. אולם חשוב לדעת כי מערכת דיני הראיות מערימה קשיים מסוימים על תביעות המוגשות שנים רבות כל כך לאחר קרות העבירה והתובע יצטרך להוכיח את טענותיו בראיות חיצוניות לעדותו, אשר יש בהן כדי לתמוך בגרסתו.

משכך, חשוב להגיע לתביעות אלו מיוצגים על ידי טובי עורכי הדין בתחום אשר ידעו להוכיח את התרחשות הפגיעה המינית בגן הילדים גם ממרחק הזמן. לשם כך, נדרשת עבודה משפטית מאומצת ומדוקדקת הדורשת ניסיון ומומחיות בתחום.

 

עו"ד דורון ויינרייך – ייצוג נפגעים בתיקי הטרדה מינית

עו"ד ויינרייך הינו עורך דין ותיק ומנוסה המתמחה בתחום ההטרדות המיניות. ניתן לפנות אליו לקבלת ייעוץ וייצוג תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה וכבודן של הנפגעות. עורך דין ויינרייך חרט על דגלו את ערכי המוסריות והיושר והוא מייצג את הנפגעות והנפגעים בלבד ולעולם לא את הצד הפוגע.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד.

 

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.