הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה

האקדמיה היא עולם של דעת. האינטלקט ותאוות הידע הם אלו שאמורים להנחות את התלמידים ואת הסגל. אולם גם בעולמות אלו קורות הטרדות מיניות. הטרדות מיניות באקדמיה יכולות לקרות בין מרצה לתלמידה או בין חברים לספסל הלימודים. מה נחשב להטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה? אילו יחסים מותרים במסגרות אלו? המשיכו לקרוא וגלו.

הטרדה מינית – הגדרה

לפני שנצלול אל הטרדה מינית באוניברסיטאות ובמכללות באופן ספציפי, חשוב לדעת מה מוגדר באופן כללי כהטרדה מינית. לשם כך, יש לבחון את סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית – 1998, המגדיר מהי הטרדה מינית. על פי החוק, כל אחת מההתנהגויות הבאות תיחשב להטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם אשר הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלו*;
  4. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם אשר הראה כי אינו מעוניין בהצעות אלו*;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם.
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

 

ככל שאדם התנהג באופן האמור כלפי אחר, הרי שהוא הטריד אותו מינית. כמו תמיד, המציאות בשטח סבוכה יותר מהכתוב בספרי החוקים וסביב כל אחת מההתנהגויות האמורות מתעוררות שאלות משפטיות ועובדתיות רבות. עם זאת, אלו הן הגדרות החוק למניעת הטרדה מינית וחשוב להכיר אותן.

הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה

הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה

הגדרת הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה

כאשר אנו עוסקים בהטרדות מיניות באוניברסיטאות או במכללות, הגדרת ההטרדה המינית עשויה להתרחב. כזכור, הטרדה מינית יכולה להיות במעשים – תוך מעשים מגונים או סחיטה באיומים, או במלל – תוך הצעות והתייחסויות מיניות חוזרות לאדם שהראה כי אינו מעוניין באמירות אלו.

*החוק למניעת הטרדה מינית קובע שורה של מקרים בהם אין צורך כי המוטרד יראה שאינו מעוניין בהצעות ובהתייחסויות המיניות. עצם אמירת האמירות המיניות החוזרות נחשבות להטרדה מינית, אף אם המוטרד לא הביע את התנגדותו לאמירות אלו. אחד מאותם מקרים בהם לא נדרשת התנגדות מצד המוטרד הוא כאשר האמירות מופנות:

"לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית… תוך ניצול יחסי מרות בלימודים." (חוק למניעת הטרדה מינית, סעיף 3(6)(ה)).

אם כן, כאשר המוטרד הוא תלמיד אקדמיה והמטריד הינו מרצה שלו, לא נדרשת הבעת התנגדות לאמירות המיניות כדי שהאמירות תיחשבנה להטרדה מינית, זאת, מאחר שיחסי המרות שבין המרצה לבין הסטודנטים באקדמיה יקשו על הסטודנט להביע התנגדות לאותן אמירות מיניות מתוך הבנה של ההשלכות שעלולות להיות להתנגדות.

חשבו למשל על התרחיש הבא. מיכל הינה סטודנטית למשפטים. כידוע, הפקולטה למשפטים הינה פקולטה תחרותית והישגית. כמו כן, המבחנים בד"כ הם מבחנים פתוחים ללא שאלות אמריקאיות, כך שקביעת הציון תלויה במידה רבה בהתרשמותו של המרצה מהמבחן.

לאחר מבחן בקורס חשוב, המרצה של מיכל פנה אליה והזמין אותה למשרד שלו. מיכל, שמעריכה את המרצה, נענתה בשמחה. במהלך השיחה במשרדו, המרצה התחיל לדבר על חשיבות ההצלחה בקורס שלו. כמו כן, הוא הציע למיכל לבוא לבקר אותו בביתו, שהוא ייקח אותה למסעדה ואף החמיא לה על יופייה ועל תווי גופה הנאים. המרצה נתן למיכל את הרושם הברור לפיו הצלחתה בקורס תלויה בשיתוף הפעולה עימו.

במצב שכזה, מיכל בהחלט תתקשה להתנגד לאמירות ולהצעות המרצה. מערכת יחסי התלות ביניהם פוגעת ביכולתה של מיכל להביע התנגדות לאמירות המיניות. מכיוון שכך, המחוקק קבע כי אף אם מיכל לא התנגדה כלל לאמירות, עדיין ניתן יהיה לראות בהן הטרדה מינית.

 

מעשים מגונים באקדמיה

לצערנו, הטרדות מיניות באקדמיה לא מסתכמות בהטרדות מיניות מילוליות (שאמירתן חמורה בפני עצמה). לא אחת, הטרדות מיניות באוניברסיטאות ובמכללות הינן מסוג מעשים מגונים, כהגדרתם בחוק העונשין. חוק העונשין מגדיר מעשים מגונים כמעשים הנעשים לשם ביזוי גירוי או סיפוק מיניים, באדם אחר או מול אדם אחר שלא בהסכמתו.

השאלה החשובה ביותר שיש בה כדי להכריע האם מדובר במעשים מגונים אם לאו, היא שאלת ההסכמה. במקרים בהם המעשים נעשו בהסכמה, הרי שמדובר במעשים כשרים שאינם מעשים מגונים – למעט כאשר קיימים יחסי מרות בין השניים, כמו למשל יחסים בין מרצה לסטודנטית. לעומת זאת, מעשים מיניים שלא נעשים בהסכמה, ייחשבו למעשים מגונים.

אולם לא כל הסכמה היא מספיקה. ראשית, על המסכימה להיות כשירה לתת את הסכמתה למעשים המיניים. קטינה שלא הגיעה לגיל 16 למשל, אין להסכמתה כל משמעות. מלבד זאת, על ההסכמה להיות הסכמה חופשית ומרצון. הסכמה שאינה הסכמה חופשית ומרצון, לא תועיל כלל.

כאשר מרצה מבצע מעשים מיניים בסטודנטית, חזקה עפ"י דין שהסכמתה של הסטודנטית למעשים המיניים הושגה תוך ניצול יחסי מרות מצדו של המרצה ולכן היא חסרת משמעות. המרצה רשאי לנסות לסתור את החזקה הזו ואולם קיימות מגבלות נוספות עפ"י דין שעל פיהן בדרך כלל היחסים ביניהם יהיו בלתי חוקיים וייחשבו למעשים מגונים ולהטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה.

 

הטרדה מינית באקדמיה – נקיטת צעדים

באילו צעדים תוכל לנקוט מי שנפגעה מהטרדה מינית באקדמיה? ראשית, הנפגעת תוכל לפנות לאחראית על הטרדות מיניות במוסד האקדמי בו היא לומדת. ולהגיש תלונה על המרצה שכתוצאה ממנה ייפתח הליך בירור לתלונה וככל שיימצא בה ממש, יינקטו צעדים משמעתיים כנגד המרצה.

בנוסף, הנפגעת תוכל להגיש תלונה פלילית במשטרה כנגד המרצה. המשטרה תפתח בחקירה ותעביר ממצאיה לפרקליטות וככל שיימצא שיש עילה יוגשו כתבי אישום כנגד המרצה שהטריד אותה באקדמיה. כמו כן, באפשרותה של הנפגעת להגיש תביעה אזרחית לקבלת פיצויים מהמרצה המטריד. בית המשפט יוכל לפסוק לטובתה פיצויים ללא הוכחת נזק, עד לסכום של 120 אלף שקלים או על סכום גבוה יותר בכפוף להוכחת נזק.

סכום הפיצויים שייפסק בפועל, תלוי בחומרת המעשים ובתוצאותיהם. באפשרות הנפגעת להגיש תביעה אזרחית על סכום גבוה יותר וזאת בכפוף להוכחת נזק. נפגעת ההטרדה תוכל לנקוט בכל אחד מהצעדים האמורים, בחלקם, או בצעד אחד בלבד. הדבר נתון לשיקול דעתה ולהעדפותיה האישיות.

 

פיצויים על הטרדה מינית עם עו"ד ויינרייך

ישנה חשיבות קריטית לאיכות הייצוג המשפטי בתיקי הטרדה מינית. עו"ד ויינרייך הינו עורך דין מנוסה המתמחה בתחום ההטרדות המיניות שבחר לייצג את הנפגעות בלבד ולעולם לא את הצד הפוגע. פנו אליו לקבלת ייעוץ וייצוג איכותי, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה וכבודן של הנפגעות.

לתשומת לב:

מאמר זה נכתב על ידי הנהלת האתר ונועד לתת מושג כללי וסכמתי בלבד. על כן יש להסתמך אך ורק על מידע מדויק שיימסר בפגישה אישית ותוך התאמה לפרטי המקרה הספציפי. כמו כן היכן שלשון המאמר מתייחסת מטעמי נוחות לאחד המינים בלבד- הכוונה לשני המינים כאחד

מה היה לנו עד עכשיו?

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.