יחסי מרות בהסכמה

המחוקק מייחס משמעות מחמירה ליחסים מיניים שנעשו במסגרת יחסי מרות, כיוון שיחסים מסוג זה מהווים קרקע פורייה לניצול מיני של אנשים בעמדות כוח נחותות, כמו עובדים, מטופלים, קטינים ועוד. יחסים מיניים שנעשו במסגרת יחסי מרות נחשבים ככאלה שלא נעשו מתוך הסכמה חופשית, וכרוכים ביחס מחמיר מצד הדין הישראלי.

יחסי מרות

יחסי מרות מתקיימים כאשר לאחד הצדדים יש כוח והשפעה על חייו של הצד השני. ברוב המקרים, יחסי מרות יתקיימו במסגרת מערכת משותפת, כשאחד מהצדדים נמצא במעמד יותר בכיר מהצד השני.

יחסי מרות יכולים גם להתקיים במסגרת חינוכית, ואפילו במסגרות לא פורמליות, כמו במקרים של הדרכה רוחנית או דתית.

המשותף לכל אלו הוא יחסי כוחות לא מאוזנים, דבר שעשוי להחליש את יכולתו של הצד החלש להתנגד לרצונו של בעל המרות או להפעיל שיקול דעת חופשי, בשל ההשלכות שהוא עשוי לחוות באם יסרב לאינטראקציה המינית.

על מנת למנוע מצב שבו כל אדם שנמצא במעמד נמוך יותר מאדם אחר באותה המסגרת יהיה חשוף לניצול מיני, המחוקק בחר לעגן בחוק את האיסור על יחסי מין במסגרת ניצול יחסי מרות.

כיצד ניתן לזהות ניצול יחסי מרות?

הפסיקה פיתחה מספר מבחני עזר על מנת לאבחן אם התקיים ניצול לרעה של יחסי מרות:

פערי גילאים

פערי גילאים גדולים מחזקים את המסקנה שנעשה ניצול של יחסי מרות. ככל שפערי הגיל גדולים יותר, כך מתגבר החשד לניצול יחסי מרות.

פערי כוח

פערי כוח משמעותיים בין הצדדים מחזקים את המסקנה שנעשה ניצול של יחסי מרות.

יכולתו של צד אחד להשפיע על ההווה, העתיד והמעמד של הצד השני

ככל שהצד ה"חזק" במערכת היחסים הוא בעל השפעה גדולה יותר על חייו של ה"חלש", תתחזק המסקנה שנעשה ניצול של יחסי מרות.

יוזמת מערכת היחסים על ידי הצד ה"חזק" מחזקת את המסקנה שנעשה ניצול של יחסי מרות.

יחסי מרות בהסכמה: חזקת יחסי המרות

חזקת יחסי המרות רלוונטית במסגרת יחסי העבודה בין מעסיק לעובד ומתקיימת במקרה שיש מערכת יחסים אינטימית בין אדם במעמד בכיר בארגון לבין אדם הכפוף לו באופן ישיר ולעיתים גם בעקיפין .

עפ"י הפסיקה שתי מערכות היחסים הללו  (יחסי המרות והמערכת האינטימית) לא יכולות להתקיים במקביל ולכן חזקה שהבכיר השיג את היחסים האינטימיים תוך ניצול אסור של מרות.

לבכיר זכות להפריך את החזקה הזו ואחת הדרכים לעשות זאת הינה בתחילת הקשר האינטימי לדווח להנהלת הארגון באופן פורמאלי על המצב ולנתק אחת משתי מערכות היחסים הללו.

חשוב לזכור שעצם הבעת ההסכמה על ידי הצד החלש יותר, ואפילו היותו יוזם הקשר המיני בין הצדדים, אינם מעידים כשלעצמם כי לא התקיים ניצול יחסי מרות.

סוגים שונים של ניצול יחסי מרות

החוק עיגן את האיסור על ניצול יחסי מרות לרעה בחוק למניעת הטרדה מינית וכן במספר עבירות שעניינן ניצול מיני:

יחסי מרות בהסכמה

"בעילה": החדרת חפץ או איבר לאיברה המוצנע של אישה. לכן, עבירה זו רלוונטית רק לנפגעות נקבות.

לדוגמא

 • מורה המקיים יחסי מין עם תלמידתו בת השבע עשרה.
 • פסיכולוגית הבועלת את המטופלת שלה.
 • מעסיק שמקיים יחסי מין עם עובדת שלו.

מעשה סדום

"מעשה סדום": החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

יחסי מרות בהסכמה
יחסי מרות בהסכמה

לדוגמא

 • רופא המבצע מעשה סדום במטופל בין שש עשרה.
 • קצינה המבצעת מעשה סדום בחייל הכפוף לה.
 • מעסיק המבצע מעשה סדום בעובד הכפוף לו, באופן ישיר או עקיף.
 • מנהל בית ספר המבצע מעשה סדום בתלמידה בת שבע עשרה.

מעשה מגונה

"מעשה מגונה": מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. מעשים מגונים עשויים להתבטא במגוון דרכים – לכן, הדרך הטובה ביותר לוודא שחוויתם מעשה מגונה, מלבד תחושתכם האישית והחשובה, היא להיוועץ עם עורך דין מנוסה.

לדוגמא

 • מורה שנוגע באיבר מינו מולו תלמידו.
 • מעסיק שליטף את ישבנו של עובד הכפוף לו.
 • מטפלת שנגעה בחזה של המטופלת שלה.
 • מנהלת שנישקה את העובד הכפוף לה, בסמוך לכך שהציעה לו הצעות בעלות אופי מיני.

הטרדה מינית

לדוגמא

 • מחנך שמציע הצעות בעלות אופי מיני לתלמידתו הקטינה, גם אם לא הביעה התנגדות.
 • אפוטרופוס שמעיר הערות מיניות לבן חסותו הסובל ממוגבלות נפשית, אף אם המוטרד לא הביע התנגדות.
 • מרצה שמעיר הערות על הרגליה המיניים של סטודנטית המשתייכת לקורס שמעביר.

הסנקציות על פגיעה מינית תוך ניצול יחסי מרות

פגיעות מיניות מהוות עוולות אזרחיות ועבירות פליליות וכרוכות בסנקציות חוקיות.

הסנקציות במסגרת המשפט האזרחי הינן תשלום פיצויים נזיקיים לנפגע, ללא הוכחת נזק בסכומים הנקבעים בחוק ועם הוכחת נזק; בסכומים בהתאם לנזק שהנפגע מצליח להוכיחו בביהמ"ש בדרך כלל באמצעות חוות דעת מומחה.

הסנקציות במסגרת המשפט הפלילי הן עונשי מאסר היכול לנוע בין מאסר על תנאי ועבודות שירות לבין מאסר של עד עשרים שנים; הכל בהתאם לעבירה ולנסיבות.

מומלץ להיעזר בעורך דין על מנת לקבל מידע בייחס לכל אפיקי הפעולה האפשריים העומדים בפניכם.

כיצד עליי לבחור עורך דין?

באם אתם או אדם שאתם מכירים חוויתם תקיפה מינית מכל סוג שהוא, נמליץ לכם לגשת לעורך דין המתמחה בתחום על מנת לקבל ליווי והדרכה באשר לאפשרויות הניצבות בפניכם.

היעזרות בעורך דין המומחה בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תשפר משמעותית את סיכוייכם לבצע את המהלך הנכון עבורכם, למצות את הדין עם הנאשם ולצמצם ככל הניתן את החשש שיחזור עוד על מעשיו הפוגעניים.

בבחירת עורך דין, חשוב מאוד לשים דגש לא רק על מקצועיותו של עורך הדין אלא גם על אופיו של עורך הדין – חשוב להסתייע באדם קשוב ואנושי, שאתם מרגישים כי צרכיכם ורצונכם נמצאים אצלו במקום הראשון.

עורך הדין דורון ויינרייך המתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית בלבד, מזמין אתכם ליצור קשר לתאום פגישה כבר בימים הקרובים.

יחסי מרות הם יחסים בין שני צדדים כך שלצד אחד יש עדיפות על השני מבחינת השפעה או כוח. יחסי מרות יכולים לבוא לידי ביטוי בכל מסגרת שבה יש היררכיה או  מעמדות או הבדלי סטטוס ברורים בין אנשים. יחסי מרות מוגדרים כיחסים לא מאוזנים ועל כן, מערכת מינית בין בעל המרות לבין מי שכפוף למרותו – חזקה שנעשתה תוך ניצול אסור של המרות.

יחסי מרות הם יחסים אשר לאחד הצדדים יש יתרון כוח על הצד השני ועל כן יחסי מין ביניהם נחשדים ככאלו שקרו עקב ניצול יחסי המרות. למשל במקרה של פערי כוח בין מנהל ועובד בחברה.

יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות הם בדרך כלל לא  חוקיים וניתן לנקוט צעדים נגד בעל המרות… כאשר השניים מעוניינים להמשיך במערכת האינטימית, חלה חובה על פי הדין לדווח על היחסים ולנתק את יחסי המרות בין השניים.

הכפוף למרות נמצא במצב בו סירוב לבעל המרות יכול להיות כרוך בסנקציות כמו פיטורים או פגיעה בתנאי העבודה או התנכלות כלשהי. לנוכח המצב הבעייתי הזה, החוק התייחס במיוחד למצבים כאלו וביצע התאמות שנועדו לצמצם אותם.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.