גיל ההסכמה והקשר לבעילה אסורה בהסכמה

גיל ההסכמה קובע באיזה גיל נער או נערה בשלים להחליט באופן עצמאי וחופשי שהם מעוניינים לקיים יחסי מין עם אדם נוסף. קיום יחסי מין עם אדם צעיר מגיל ההסכמה, אף אם הסכים, נחשבת כעבירה פלילית לפי חוק העונשין הישראלי. יחסי מין עם קטין מעל גיל ההסכמה, ייחשבו גם הם כעבירה פלילית בתנאים מסוימים.  יחסי מין כאמור מהווים גם עוולות אזרחיות.

מהו גיל ההסכמה בישראל?

בישראל, גיל ההסכמה חל בגיל שש עשרה שנים כל עוד ההסכמה אינה נובעת מיחסי כוחות לא מאוזנים (יחסי תלות כמו למשל טיפול נפשי על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה, או יחסי מרות, חינוך או השגחה), או ארבע עשרה שנים במידה שאין פער של יותר משלוש שנים בין הצדדים.

גיל ההסכמה חל על צעירים וצעירות כאחד, ללא קשר למגדרם, נטייתם המינית ומינם הביולוגי. הבחירה של המחוקק לקבוע את גיל ההסכמה נובעת מהבנה כי אדם מתחת לגיל שש עשרה הוא צעיר מדי מכדי להחליט באופן חופשי כי הוא בשל לקיים יחסי מין.

כמו כן, צעירים רבים מתחת לגיל שש עשרה שנים הם נוחים להשפעה וללחצים, ובהתאם לכך חשופים יותר לאפשרות של ניצול מיני.

תפיסה זו מתחזקת כאשר הצד שכנגד הוא דמות בעלת כוח והשפעה על חייו של הצעיר, כמו מורה, מדריך, מטפל, או כל סמכות אחרת. לכן, מתן הסכמה לקיים יחסי מין מתחת לגיל שש עשרה אינו נחשב כהסכמה אמיתית וחופשית שנעשתה בשיקול דעת מלא, ולכן קיום יחסי מין עם קטין מתחת לגיל ההסכמה נחשב כעבירה פלילית וכעוולה אזרחית.

מהי בעילה?

החוק מגדיר בעילה כהחדרת איבר או חפץ לאיברה המוצנע של אישה, ולכן זו עבירה רלוונטית רק כאשר הצד הנפגע הוא נקבה.

עבירת ביצוע מעשה סדום, לעומת זאת, כאשר היא נעשית תחת נסיבות דומות לעבירת הבעילה האסורה בהסכמה, אינה מייחסת חשיבות למין הביולוגי של הנפגע.

גיל ההסכמה והקשר לבעילה אסורה בהסכמה – הנסיבות

בעילה אסורה בהסכמה הינה עבירה פלילית, שלפיה הסכמה לקיום יחסי מין תחת הנסיבות הבאות אינה הסכמה חופשית:

בעילת קטינה בין גיל 14 ל- 16

בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים אך טרם מלאו לה שש עשרה שנים, שאינה נשואה לו. לדוגמא – אדם בגיר המקיים יחסי מין עם צעירה בת ארבע עשרה.

בעילת קטינה בין גיל 16 ל- 18

בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים אך טרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה או הבטחת שווא לנישואין. לדוגמא – עובד סוציאלי, שבתקופת הטיפול שלו בצעירה בת שבע עשרה, מקיים עמה יחסי מין.

בעילת אישה מעל גיל 18

בעילת אישה שגילה מעל לשמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי מרות ביניהם, ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות לנישואין למרות היותו נשוי. לדוגמא – מעסיק בכיר שמקיים יחסי מין עם עובדת זוטרה תוך ניצול יחסי המרות.

כפי שניתן לראות, הדגש העיקרי בעבירה זו הוא היעדר הסכמה חופשית כתוצאה מגיל צעיר, או יחסי מרות. כאשר בגיר מקיים יחסי מין עם קטינה מתחת לגיל ארבע עשרה שנים, או מבצע מעשה סדום בקטין מתחת לגיל ארבע עשרה שנים, אין להסכמתם כל משמעות ולכן מדובר באונס.

גיל ההסכמה והקשר לבעילה אסורה בהסכמה
גיל ההסכמה והקשר לבעילה אסורה בהסכמה

ביצוע מעשה סדום

"מעשה סדום" – החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. גם בעבירה זו אין משמעות להסכמת הנפגע, כאשר היא נעשית בנסיבות כמעט זהות לעבירת הבעילה האסורה בהסכמה:

מעשה סדום בקטין בין גיל 14 ל- 16

ביצוע מעשה סדום בקטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים אך טרם מלאו לו שש עשרה שנים. לדוגמא – אדם בגיר המבצע מעשה סדום בצעיר בן חמש עשרה.

מעשה סדום בקטין בין גיל 16 עד 18

ביצוע מעשה סדום בקטין שמלאו לו שש עשרה שנים אך טרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה. לדוגמא – מורה המבצע מעשה סדום בתלמידה בת שבע עשרה.

מעשה סדום באדם מעל גיל 18

ביצוע מעשה סדום באדם שגילו מעל לשמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי מרות ביניהם, ביחסי עבודה או בשירות. לדוגמא – קצין בצבא שמבצע מעשה סדום בחייל בן תשע עשרה הנמצא ביחידתו.

הסנקציות החוקיות על בעילה אסורה של קטין מתחת לגיל ההסכמה

בעילה אסורה בהסכמה מהווה עבירה פלילית הכרוכה בעונשי מאסר ועוולה אזרחית הכרוכה בתשלום פיצויים נזיקיים.

העונש הפלילי על בעילה אסורה בהסכמה כאשר היא נעשית בקטינה מעל לגיל ארבע עשרה ומתחת לגיל שש עשרה, הוא עונש מאסר של עד חמש שנים. העונש על ביצוע מעשה סדום על קטין בגיל זה הוא זהה.

העונש הפלילי זהה כאשר הקטינים מעל לגיל שש עשרה אך מתחת לגיל שמונה עשרה, ובוצעו בהם בעילה אסורה בהסכמה או מעשה סדום במסגרת ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה או הבטחת שווא לנישואין.

בעילה או ביצוע מעשה סדום בקטין או קטינה שגילם מתחת לארבע עשרה, אף אם הסכימו, תיחשב כאונס. העונש על עבירת האינוס הינו מאסר של עד שש עשרה שנים.

כאשר הקטין או הקטינה מתחת לגיל שש עשרה, והאינוס נעשה שלא בהסכמתם החופשית, או שהסכמתם הושגה במרמה, או תוך ניצול היותם חסרי הכרה, חולי נפש או לקויים בשכלם, ללא יכולת להעניק הסכמה חופשית, מדובר בעבירת אינוס בנסיבות מחמירות שהעונש עליה הוא מאסר של עד עשרים שנים.

העבירות שצוינו לעיל נחשבות גם כעוולות אזרחיות ועשויות לזכות את הנפגעות והנפגעים בפיצויים כספיים גבוהים. על מנת להתוודע לזכויותיכם, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה לתחום זה.

מה עליי לעשות אם נתקלתי בבעילה אסורה בהסכמה?

אם אתם או אדם שאתם מכירים חושבים כי נפגעתם מינית, מומלץ על אף הקושי הרב, לגשת בהקדם לעורך דין המתמחה בתחום על מנת להכיר את האפשרויות העומדות בפניכם. אמנם פעולה כזו עשויה להיות נטל נפשי ורגשי, אך הצלחה בתביעה יכולה למצות את הדין עם הפוגע, לדאוג שלא ייפגע שנית, ואף עשויה לזכות בפיצויים גבוהים.

חשוב להיעזר בעורך דין בעל מומחיות בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, אך לא פחות חשוב להיעזר בעורך דין רגיש ודיסקרטי, המעמיד את רצונכם וצרכיכם במקום הראשון.

משרד עוה"ד דורון ויינרייך, המתמחה בייצוג נפגעות ונפגעי תקיפה מינית בלבד, מזמין אתכם ליצור קשר על מנת לקבל ליווי מקצועי, אנושי וקשוב.

גיל ההסכמה בישראל נקבע על פי התפיסה כי מתחת לגיל 16 צעירים מדי להחליט על קיום יחסי מין באופן חופשי ומושכל. בארץ שלנו, גיל ההסכמה הוא גיל 16.

בעילה היא החדרת חפץ או איבר כלשהו לאיבר המין של האישה. חשוב לשים לב כי מדובר בעבירה אשר מאפשרת רק קורבנות ממין נקבה לעומת עבירות אחרות הקשורות בקיום יחסי מין שיכולות להיות רלוונטיות גם לקורבנות ממין זכר.

מעשה סדום, הוא החדרת חפץ כלשהוא או איבר מין אך בשונה מבעילה מדובר בהחדרה לפי הטבעת או לפיו של אדם ועל כן, הקורבן יכול להיות הן גבר והן אישה.  

ישנה חשיבות גדולה לגיל הקורבן בהקשר לעבירות אלו. כמו כן, באם הקורבן הוא מעל גיל 14 ומתחת לגיל 16 (שהוא גיל ההסכמה) בעילה אסורה בהסכמה למשל יכולה להביא את הנאשם לענישה של עד 5 שנות מאסר, גם אם כביכול הייתה הסכמה, על פי חוק אין זה גיל שמותרת בו הסכמה. בעילה אסורה של קטינה מתחת לגיל 14 תיחשב לאונס ולא לבעילה אסורה בהסכמה והיא כרוכה בענישה של 16 – 20 שנות מאסר.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.