בעילה אסורה בהסכמה

בעילה, עפ"י החוק, הינה החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לאיבר המין של אישה. מצבים בהם מתקיימים יחסי מין לכאורה בהסכמה ואולם הם אסורים עפ"י דין נקראים בעילה אסורה בהסכמה.

החוק מגדיר בין המצבים האלה:

  • בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים על ידי אדם שהיא אינה נשואה לו
  • בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין
  • בעילת אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי

המכנה המשותף בין המצבים הנ"ל הינו שההסכמה שניתנה אינה הסכמה אמיתית אלא הסכמה שניתנה לפני גיל ההסכמה (קטינה מתחת לגיל 16) או הסכמה שניתנה במצב בו קיימת על הקטינה השפעה שלא מאפשרת לה לתת הסכמה אמיתית ונקייה (למשל הסכמה שניתנה למורה שלה או לבן משפחה בגיר שהיא תלויה בו וכיו"ב).

גם הסכמה ליחסי מין כאשר קיימים יחסי מרות בין השניים אינה נחשבת להסכמה חופשית (ראו פירוט להלן) ועל כן יחסי מין אלו אסורים עפ"י דין ונחשבים לבעילה אסורה בהסכמה. בעילה אסורה בהסכמה הינה עבירה פלילית הכרוכה בעונשי מאסר של בין 3 – 5 שנים. מצבים כנ"ל נחשבים גם להטרדה מינית, אסורים גם עפ"י חקיקה אזרחית רחבה ועשויים להיפסק בגינם פיצויים גבוהים ביותר לזכות הנפגעות והנפגעים.

הבלגה, הרכנת ראש ורגשי אשם משרתים רק את הפוגע. אין סיבה בעולם שהוא לא ישלם על הפגיעה בכם ובכבודכם ביוקר ובהקדם האפשרי! החזירו לעצמכם את השליטה במצב ובצעו כבר עכשיו את הצעד הראשון: תאמו עם עו"ד דורון ויינרייך פגישה כבר בימים הקרובים לגיבוש המהלך הדיסקרטי המתאים ביותר למקרה ולאינטרסים שלכם.

 

מערכות יחסי מרות בהן ניתן לפגוש במקרים רבים של בעילה אסורה בהסכמה הן מגוונות וכוללות בין היתר :

 

יחסים בין מפקד לפקוד במסגרת שירות בצבא או במשטרה

ביחס שבין מפקד בעל דרגה בכירה לבין פקודתו, טבוע באופן אינהרנטי חוסר שוויון בולט וניצול חוסר שוויון זה לשם השגת טובות הנאה מיניות, גם אם הדבר נעשה בהסכמה, היא נורמה פסולה שיש להוקיעה ולהשרישה.

 

יחסים בין מנהל לכפוף במסגרת יחסי העבודה

הסכמתו של הכפוף לביצוע המעשים המיניים הושגה שלא על פי רצונו האמיתי אלא כתוצאה ממעמדו של המנהל כבעל מרות ומשימוש לרעה במרותו. העבירה של בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות אינה באה רק כדי להגן על האינטרס של קרבן העבירה ועל אוטונומיית הרצון שלו אלא כדי גם להבטיח שמירה על סטנדרט התנהגות ראוי מצד בעלי מרות כלפי הכפופים להם.

בעילה אסורה בהסכמה
בעילה אסורה בהסכמה

יחסים בין מטפל למטופל

במערכת יחסי אמון בין מטפל למטופל עלולה להתפתח תלות של המטופל במטפל אשר מחייבת זהירות והקפדה מיוחדת שלא לנצלה לכל מטרה שאינה לטובת המטופל, בייחוד כשהתלות נוצרת בשל חיפוש של המטופל אחרי חום ואהבה שמקורו למשל במשבר זוגיות או במשבר נפשי אחר. ניצול אותו מצב שברירי כדי להביא את המטופל לקיום יחסי מין הוא ניצול שאסור עפ"י דין והוא שפל מכוער.

 

יחסים בין אחראי על קטין לבין קטין (מורה למשל)

בין קטין לבין בגיר יש באופן טבעי הפרשי תלות כוח והשפעה בהם לבגיר יש עדיפות בולטת והקטין נמצא בנחיתות מתמדת. כל אלה כאשר גם כאשר הבגיר הינו ללא סמכות פורמלית וקל וחומר כאשר הוא בעל סמכות פורמלית. ניצול הסמכות או יחסי כוח או יחסי תלות מנטרלים את הרצון החופשי של הקטין ומביאים לביצוע מעשים שלא מתוך הסכמה חופשית.


יחסי תלות אחרים

יחסי תלות, מרות, הפרשי כוח והשפעה וכו' קיימים גם כאשר מדובר במערכות יחסים בין איש דת לבין מאמיניו, גורו רוחני או מי שמציג עצמו כבעל סגולות רוחניות, פקיד ציבור, שוטר ואחרים לבין מי שבאותה מערכת יחסים נמצא במצב נחות יותר וכתוצאה מכך אם נתן הסכמה – ההסכמה אינה נקייה מההשפעה של בעל העדיפות בין השניים שהרי מערכת היחסים הינה בין שניים שאינם שווים במעמדם.

יחסים בלתי מאוזנים כאלה קיימים גם בין בעלי מוגבלויות כאלה או אחרים, חסרי ישע ונוספים לבין מי שנמצא בעדיפות ביחס אליהם והפרשי הכוח וההשפעה הללו הינם הגורם לקבלת ההסכמה ליחסי המין עם בעל הכוח העודף.

לפיכך, חרף ההסכמה במצבים כנ"ל, עדיין מדובר בהפרת חוק חמורה הכרוכה שהמבצע אותה מסתכן בסנקציות פליליות ואזרחיות קשות.

 

בעילה אסורה בהסכמה לעומת אונס

הגבולות בין הגדרת מעשים כאינוס הכולל בעילת אישה שלא בהסכמה חופשית או כבעילה אסורה בהסכמה הינם לעיתים דקים ביותר. כמו כן הרבה פעמים מערכת יחסים יכולה להתחיל שמעשים שייחשבו כאינוס ולהימשך במעשים שייחשבו כבעילה אסורה בהסכמה. הדרך הנכונה לנפגע עבירות מין להבין את מה שקרה ולקבל החלטות מה לעשות, הינה לפנות בהקדם האפשרי לעו"ד שתחום מומחיותו הינו ייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין, הטרדה מינית וכיו"ב.

עו"ד כזה יוכל לעזור לנפגעות ונפגעי עבירות המין לאפיין את המשמעות המשפטית של המקרה שקרה להם ואת האפשרויות החוקיות העומדות לרשותם וכן לעזור להם לגבש את הפתרון המועדף עליהם בהתאם לרגישויות הרבות הקיימות אצלם ולמאפיינים של אותו מקרה.

עו"ד דורון ויינרייך מומחה בייצוג נפגעות ונפגעי עבירות מין, הטרדה מינית וכיו"ב ועוסק באופן שוטף גם בפרשיות של בעילה אסורה בהסכמה. ברורה החשיבות הרבה של התמצאות בפרטים הקטנים של החוק והפסיקה בתחום זה – הרבה פעמים ההבדל בין הצלחה לכישלון מצוי בפרטים הללו.

 

עורך דין דורון ויינרייך

עורך דין דורון ויינרייך מתמחה באופן בלעדי בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית, תקיפה מינית ועבירות מין ואינו מייצג את הפוגעים בשום אופן ובשום מחיר.

עורך דין ויינרייך הינו בעל ניסיון עשיר בייצוג נפגעות ונפגעי הטרדה מינית ומקפיד לייצג את לקוחותיו תוך שילוב בין מקצועיות ואנושיות, מסירות ודבקות במטרה ותוך מתן יחס אישי שאין לו תחליף.

תאמו פגישה עם עורך דין דורון ויינרייך כבר בימים הקרובים.

שאלות ותשובות בנושא בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה הינה יחסי מין שמתקיימים בין גבר לאישה ועפ"י החוק הם אסורים למרות ההסכמה. בעילה אסורה בהסכמה אופיינית למסגרות שונות בהן מתקיימים יחסי מרות בין השניים והנחת הבסיס הינה שההסכמה אינה הסכמה אמיתית וחופשית בגלל יחסי המרות. הנושא מורכב מאד ורק לאחר פגישה אישית, דיסקרטית ואמפטית, אוכל לשקף בפניכם את המצב המשפטי ולתת לכם כלים לבצע מהלך מעצים ומנצח. מידע נוסף תוכלו למצוא באתר שלי שכמובן אינו תחליף לפגישה בינינו. צרו קשר ונתאם פגישה ליום יומיים הקרובים.

בהנחה שהקשר ביניהם הוא גם קשר מיני, מדובר בהפרת חוק חמורה שבמסגרתה יחסי מין רגילים בין השניים ייחשבו לבעילה אסורה בהסכמה ויחסים אורליים או אנאליים ייחשבו למעשי סדום בהסכמה ויהיו כרוכים בסנקציות חוקיות קשות (עונשי מאסר במסגרת החוק הפלילי ותשלום פיצויים כספיים גבוהים במסגרת החוק האזרחי). כמו המקרה המתואר אפשריים מצבים מורכבים רבים נוספים. באתר שלי מידע רב נוסף אך הוא אינו תחליף לפגישה אישית, אמפטית ודיסקרטית ביננו שבעקבותיה תוכלו להתחיל בתהליך מעצים להענשת הפוגע ולהשגת פיצוי מקסימלי לנפגע. פנו לתאום ונוכל להיפגש ביום יומיים הקרובים.

מדובר ביחסי מין בין שניים שיש ביניהם הפרשי סטאטוס שיוצרים מצב בו לצד אחד כוח והשפעה עדיפים ולצד השני כוח והשפעה נחותים כמו למשל בין מנהל בעבודה לבין עובד שלו, בין רופא לפציינט, בין מרצה לבין סטודנט שלו, בין מטפל למטופל, בין בגיר וקטין בגילאים מסוימים ועוד. המידע הזה הוא סכמתי וכללי, המידע המלא הוא מורכב ורב ותלוי בנסיבות המקרה הספציפי. באתר שלי מידע רב נוסף אך הוא אינו תחליף לפגישה אישית, אמפתית ודיסקרטית בינינו שבעקבותיה תוכלו לפתוח מהלך מעצים במטרה להעניש את הפוגע ולהשיג פיצוי כספי מקסימלי.  צרו קשר וניפגש כבר בימים הקרובים.

הפיצוי הכספי יכול להגיע לסכומים מאד גבוהים בכפוף להוכחת נזק. יש גם אפשרות לפיצויים ללא הוכחת נזק בסכומים שקבועים בחוק. במקרים רבים ניתן להגיע להסכמי פיצוי דיסקרטי מחוץ לכותלי ביהמ"ש. הענישה הפלילית יכולה להגיע לעונשי מאסר של מספר שנים. המידע הזה הוא מאד כללי, מידע מפורט יותר קיים באתר שלי אבל גם הוא אינו תחליף לפגישה אישית, אמפטית ודיסקרטית שבה אתן לכם כלים לקבלת החלטות בקשר לפתיחת הליך מעצים שבו בכוחכם לסגור מעגל עם הפוגע, להענישו ולגרום לו לשלם לכם פיצוי גבוה ככל שניתן. תאמו וניפגש בימים הקרובים.

מה היה לנו עד עכשיו?
מידע נוסף בנושא

המידע באתר זה רלוונטי, חשוב ומועיל ככל שיהיה, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו מהווה עידוד לנקוט בפעולה משפטית או להימנע ממנה וכמובן אינו תחליף לפגישה אישית, רגישה, אמפתית ודיסקרטית עם עורך דין דורון ויינרייך. כל נקיטת פעולה או הימנעות ממנה מבלי להתייעץ לפני כן עם עורך דין הינה על אחריות מבצע הפעולה או הנמנע ממנה בלבד.